A A A

My image My image My image

ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА КОЈИ СУ УСМЕРЕНИ КА УНАПРЕЂЕЊУ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР У 2018. ГОДИНИ

5 сеп 2018

Председник Градске општине Врачар је Одлуком број 920-114/2018 од 04. јуна 2018. године, расписао Јавни конкурс за финансирање програма који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на територији градске општине Врачар у 2018. години.
На тринаестој седници одржаној 26.06.2018. године и настављеној 03.07.2018. године, Савет за безбедност саобраћаја Градске општине Врачар је избодовао пет пријава које испуњавају услове јавног конкурса према Упутству о условима за подношење пријава и критеријумима за доделу средстава за финансирање пројеката удружења који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на територији Градске општине Врачар у 2018. години број 96-31/2018 од 14.05.2018. године.
Након бодовања пријава формирана је Ранг листа за доделу средстава за финансирање пројеката удружења који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на територији Градске општине Врачар у 2018. години, која је објављена 15. августа 2018. године, на званичној интернет страници Градске општине Врачар.
Са изабраним удружењима као корисницима опредељених средстава Градска општина Врачар ће закључити уговор којим ће се регулисати начин коришћења средстава, рок у коме се средства морају искористити, контрола наменског коришћења средстава, начин раскида уговора и повраћаја одобрених средстава или активирања инструмента обезбеђења, у случају ненаменског коришћења средстава и слично.
Oдлуку можете погледати овде.