A A A

My image My image My image
18 sednica GO Vračar

ОДРЖАНА 18. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР

28 дец 2018

Одборници су на јучерашњој седници  донели Одлуку о буџету Градске општине Врачар за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и  2021. годину. Такође одборници донели и  Одлуку о измени и допуни Одлуке о држању кућних љубимаца на територији Градске општине Врачар којом је омогућено власницима кућних љубимаца, паса и мачака, да приликом доласка у објекте које користи Градске општина Врачар (шалтер сале, услужни центар или писарницу) уведу и своје љубимце.
Скупштине је такође усвојила Извештај о имплементираним мерама активне политике запошљавања предвиђених Акционим планом запошљавања Градске општина Врачар за 2018. годину и донела Акциони план запошљавања Градске општина Врачар за 2019. годину.
На седници је донето Решење о измени решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације и Решење о измени и допуни решења о именовању председника, заменикa председника, чланова и заменика чланова Изборне комисије Градске општине Врачар у сталном саставу.