A A A

My image My image My image
Škola znakova

НА МЕЂУНАРОДНИ ДАН ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ПОЧЕЛА ОБУКА ЗА СРПСКИ ЗНАКОВНИ ЈЕЗИК

3 дец 2018

На дан Међународног дана особа са инвалидитетом, 3. децембра почела је обука за знаковни језик у организицији  Градске општина Врачар. Обука је намењена запосленима у Центру за социјални рад – Одељење Врачар, Министарству унутрашњих послова, Комуналне полиције, Управи јавних прихода, Дому здравља „Врачар“  и на инфо пулту Градске општине Врачар.
Циљ обуке је да полазници савладају основе комуникације са глувим и наглувим особама, да се упознају са Законом о употреби знаковног језика и Међународном конвенцијом о правима особа са инвалидитетом, као и  да се упознају са културом и  свакодневним животом глувих. Вештине које стекну користиће у свакодневном раду са глувим и наглувим корисницима и на тај начин омогући ће им да лакше остваре права, а стечена знања и вешине могу да пренесу својим колегама.
Пре почетка обуке полазницима се обратила Радмила Сарић, заменица председника Градске општине Врачар. „Међународни дан особа са инвалидитетом јесте празник особа са инвалидитетом, али и дан када се сумирају резултати и планирају даље мере за унапређење положаја особа са инвалидитетом. Градска општина Врачар је у септембру месецу усвојила Стратегију за унапређење приступачности Градске општине Врачар за период од 2018. до 2025. године. Ова обука је прва мера коју реализујемо у циљу унапређења приступачности информација и комуникација јер морамо да омогућимо свим особама, без обзира на инвалидитет, да остваре своја права на једнак и равноправан начин.“,изјавила је заменица председника.