A A A

ОДЛУКА О ФИНАНСИРАЊУ И СУФИНАНСИРАЊУ ОДОБРЕНИХ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА

8 мар 2019

Комисија за спорт и рекреацију Градске општине Врачар разматрала је укупно 16 поднетих предлога годишњих програма организација у области спорта. Одлуком о финансирању и суфинансирању одобрених годишњих програма у области спорта из буџета Градске општине Врачар у 2019. години, број 920-41/2019-VIII oд 5. марта 2019. године, одобрена су средства за реализацију 15 програма у области спорта. Наведену одлуку можете преузети овде:

Одлука о финансирању и суфинансирању одобрених годишњих програма у области спорта