A A A

ODLUKA O FINANSIRANJU I SUFINANSIRANJU ODOBRENIH GODIŠNJIH PROGRAMA U OBLASTI SPORTA

8 mar 2019

Komisija za sport i rekreaciju Gradske opštine Vračar razmatrala je ukupno 16 podnetih predloga godišnjih programa organizacija u oblasti sporta. Odlukom o finansiranju i sufinansiranju odobrenih godišnjih programa u oblasti sporta iz budžeta Gradske opštine Vračar u 2019. godini, broj 920-41/2019-VIII od 5. marta 2019. godine, odobrena su sredstva za realizaciju 15 programa u oblasti sporta. Navedenu odluku možete preuzeti ovde:

Odluka o finansiranju i sufinansiranju odobrenih godišnjih programa u oblasti sporta