A A A

Obuka participiranog budžeta

ОБУКА О СПРОВОЂЕЊУ ПРОЦЕСА ПАРТИЦИПАТИВНОГ БУЏЕТИРАЊА

29 Mar 2019

У реализацији Сталне конференције градова и општина одржана је  обука  „Преглед алата и механизама за партиципацију грађана у изради буџета“  у Градској општини Врачар. Обука је намењена запосленима у локалној самоуправи и има за циљ унапређење буџетирања  и транспарентност буџета. Обуци су присуствовали запослени у Управи, чланови Већа, Радмила Сарић, заменица председника ГО Врачар и Михаило Групковић, председник СО Врачар.
Имајући у виду законске обавезе које се односе на учешће грађана у процесу доношења буџета,  учесницима обуке су  представљени предлози за нормативно уређивање и спровођење овог процеса, као и примери препоручене праксе. Законодавни оквир и алати за партиципацију грађана, механизми укључивања грађана у процесе израде плана јавних инвестиција и буџета, начини припреме и спровођења јавне расправе и јавног слушања, обрада резултата јавне расправе и представљање резултата, као и предлози за унапређење транспарентности буџета су биле теме на обуци.
Градска општина Врачар се труди да грађанима приближи  на једноставан и разумљив начин надлежности и начин финансирања послова који се обављају у Управи, да их информише за које сврхе се троше буџетска средства, о буџетским приходима и издацима, изворима финансирања и буџетским корисницима.