A A A

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА КОЈИ СУ УСМЕРЕНИ КА УНАПРЕЂЕЊУ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР У 2019. ГОДИНИ

22 апр 2019

Председник Градске општине Врачар расписује Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на територији градске општине врачар у 2019. години.
Пријава се предаје на писарници Градске општине Врачар са назнаком:
Градска општина Врачар, Савет за безбедност саобраћаја, Његошева број 77
Пријава за јавни конкурс за финансирање пројекта удружења који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на територији општине Врачар у 2019. години
НЕ ОТВАРАТИ
На полеђини коверте обавезно уписати назив и адресу подносиоца пријаве.
Пријаве се предају у року од 15 дана од дана објављивања јавног конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.
Овде можете преузети:
Одлуку о расписивању Јавног конкурса
Образац пријаве

У складу са Програмом Савета за безбедност саобраћаја Градске општине Врачар за унапређење безбедности саобраћаја од 21.03.2019. године, укупан износ средстава планиран за финансирање пројеката удружења који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на територији општине Врачар у 2019. години, износи 2.050.000,00 динара.
Програм се мора реализовати на територији Градске општине Врачар и то најкасније до 30. јуна 2019. године.