A A A

Opština Vračar primer dobre prakse

ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР КАО ПРИМЕР ДОБРЕ ПРАКСЕ

7 јун 2019

Нинослава Кришко из Кабинета председника Градске општине Врачар и Ирена Лакобрија Делић, шефица Одсека за пројекте, присуствовале су симинару „Запошљавање особа са инвалидитетом“ у Шапцу, на позив и у организацији Уједињених нација за развој (УНДП), а у склопу пројекта „Аутономија, глас и учешćе особа са инвалидитетом у Србији“.
Ирена Лакобрија Делић представила је Градску општину Врачар као пример добре праксе у запошљавању особа са инвалидитетом. Она је учесницима семинара представила улогу локалне самоуправе у запошљавању особа са инвалидитетом, као и мере активне политике запошљавања које спроводи општина Врачар а које су намењене особама са инвалидитетом. Истакла је и вишеструке бенефите радног ангажовања особа са инвалидитетом и његов значај за унапређење рада и унапређења квалитета услуга, али и унапређења положоја особа са инвалидитетом у локалној заједници.
Програм семинара о приступу запошљавању за особе са инвалидитетом обухватао је информације о могућностима запошљавања, мерама подршке за запошљавање особа са инвалидитетом, субвенцијама за послодавце, синдикалном организовању, ставовима послодаваца, и примерима добре праксе и омогућио је дискусију између представника Националне службе за запошљавање, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања РС, представника невладиних организација и приватног сектора и особа са инвалидитетом, а циљу повећања капацитета за промовисање инклузивног приступа тржишту рада за особе са инвалидитетом.