A A A

Predstava OŠ Sveti Sava

ПРИРЕДБА ЧЕТВРТАКА ОШ „ СВЕТИ САВА“

13 јун 2019

У среду, 12. јуна  одељење IV/1 ОШ „Свети Сава“ извелo je  завршну приредбу  у организацији  учитељице Бранкице Виторовић  и  ученика, а уз свесрдну помоћ и подршку родитеља у свечаној сали зграде Oпштине Врачар.
Кроз седам различитих тематских садржаја, на духовит и оригиналан начин, ученици су представили  идеју традиционалног на модеран начин. Публици су предочити знања која су усвојили, разумевање улога, искуство у овладавању драмским текстом и суштину сценског изражавања.  Кроз дијалоге у драматизацијама,  ученици су пренели важне поруке о одрастању, сазревању и разумевању положаја детета у непосредном окружењу инспирисани садржајима који их интересују –  мотивима из књига, филмова или песмама које им се допадају, размишљањима и личним искуствима, а све на путу  примене знања и вештина у различитим околностима .
Кроз  драмску креативност,  ученицима  је дата могућност  да открију себе, своје могућности, свет око себе и своје односе са тим светом.
Јавни догађаји попут овог, који укључују књижевност, извођачке уметности, музику и визуелне уметности, посредством којих деца добијају прилику да се изразе, спадају у домен културног активизма.  Они имају моћ да дугорочно истакну значај креативног изражавања идеја и да осветле тајну претакања искуства у уметност. Самоизражавањем пред судом публике, према наставном методу учења путем искуства, ученици сопствена гледишта постављају у однос са гледиштима других и на тај начин развијају осећај сопственог идентитета, али и поштовања према култури и стваралаштву уопште.