A A A

oprezno u digitalnom svetu

ОПРЕЗНО У ДИГИТАЛОМ СВЕТУ

29 нов 2019

Градска општина Врачар у сарадњи са Министарством трговине, туризма и телекоминикација организовала је предавање „Опрезно у дигиталом свету“ за ученике врачарских петих разреда основних школа. Предавачи из Министарства су ученицима представили поред теоријских излагања, примере из праксе, односно случајеве нарушавања безбедности деце на интернету – случајеве вршњачког насиља на интернету, дискриминације, крађе, трговине људима, сексуалне злоупотребе као и решавање студија случаја.

Заменик председника Градске општине Врачар Радмила Сарић се обратила ученицима речима да, Општина Врачар велику пажњу поклања безбедности деце и омладине, имајући у виду све проблеме са којима се у периоду одрастања сусрећу. Општина Врачар реализује неколико пројеката који се односе на безбедност ученикa основних и средњих школа, један је упознавање родитеља са психоактивним супстанцама, као и пројекат који се односи на заштиту деце од вршњачког насиља. „Данашње предавање се односи на проблем комукационо – технолошких иновација, интернета, друштвених мрежа и то је нешто што поред предности крије и различите опасности. Ово питање је веома важно. Мислимо да ће ученици на предавању сазнати о опасностима и различитим проблемима који их могу задесити користећи информационе технологије, али и начинима како се могу могу заштитити“, рекла је Сарић.

Градска општина Врачар пројектом „Опрезно у дигиталом свету“ жели да унапреди безбедност деце на интернету кроз превентивне мере за безбедност и заштиту деце као што су информисање и сталне едукације указујући на неопходност сталног опреза приликом коришћења интернета и телекомуникационих технологија.