A A A

ОДОБРЕН ПРОЈЕКАТ МЕЂУОПШТИНСКЕ САРАДЊЕ

19 јул 2019

Градској општини Врачар, под окриљем Града Београда, као носиоцу пројекта, у партнерству са градским општинама Звездара, Савски венац и Градом Новим Садом, одобрена су средства у висини од 27.010.00 швајцарских франака за реализацију пројекта „Успостављање међуопштинске сарадње у циљу оснивања Сервиса подршке у мобилности и комуникацији“ , у оквиру пројекта „Подршке спровођењу Акционог плана Стратегије реформе јавне управе – реформа локалне самоуправе 2016-2019“ који спроводи Министарство државне управе и локалне самоуправе РС.

Општи циљ пројекта је успостављање међуопштинске сарадње између Града Београда, Града Новог Сада и градских општина Врачар, Звездара и Савски венац у циљу оснивања заједничке службе – „Сервиса подршке у мобилности и комуникацији“.

Успостављањем међуопштинске сарадње кроз оснивање Сервиса подршке намењеног особама са инвалидитетом, биће унапређено пружање услуга, односно биће унапређена ефикасност организације рада и ефективност, затим побољшан квалитета услуга уз ефикаснију алокацију буџетских средстава ( јефтинија управа), а што је најзначајније, биће повећана доступност и приступ информацијама кроз примену стандарда приступачности и увођењем нових приступачних информацијских и комуникацијских технологија.