A A A

23. sednica skupstine GO Vracar

ODRŽANA 23. SEDNICA SKUPŠTINA GRADSKE OPŠTINE VRAČAR

30 sep 2019

Odbornici Skupštine Gradske opštine Vračar usvojili su na 23. sednici Poslovnik o radu Skupštine Gradske opštine Vračar, Odluku o Upravi Gradske opštine Vračar i Odluku o lokalnom ombudsmanu Gradske opštine Vračar. Pravni osnov za donošenje ovih odluka sadržan je u članu 70. Statuta Gradske opštine Vračar, kojim je propisano da će se akta Opštine uskladiti sa odredbama Statuta u roku od 60 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Donošenjem ovih Odluka, izvršeno je njihovo usklađivanje sa Statutom Gradske opštine Vračar prvenstveno u pogledu nadležnosti koje su izmenama i dopunama Statuta Grada Beograda prenete na gradske opštine.

Zatim su odbornici, doneli Odluku o ukidanju Ustanove Sportsko rekreativno obrazovni centar „Vračar“. Odluka je doneta imajući u vidu, da je Grad Beograd nosilac prava javne svojine na objektima koje je koristila Ustanova kao i da je Skupština Grada Beograda donela Odluku o formiranju privrednog društva „Mirko Sandić“ d.o.o. koje će obavljati istu delatnonost na istim objektima koje je do sada koristila Ustanova Sportsko rekreativno obrazovni centar „Vračar“. U skladu sa Odlukom o ukidanju Ustanove Sportsko rekreativno obrazovni centar „Vračar“, Skupština je donela Rešenja o prestanku mandata predsednika i članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora Ustanove Sportsko rekreativno obrazovni centar „Vračar“.

Skupština je donela Rešenje o izmeni rešenja o imenovanju predsednika, zamenika predsednika, članova i zamenika članova Izborne komisije Gradske opštine Vračar u stalnom sastavu.