A A A

servis podrske u komunikaciji i mobilnosti osoba sa invaliditetom

SERVIS PODRŠKE MOBILNOSTI I KOMUNIKACIJE OSOBAMA SA INVALIDITETOM

16 jun 2020

U cilju unapređenja kvaliteta pružanja usluga osobama sa invaliditetom i kako bi im se povećala dostupnost i pristup informacijama Gradska opština Vračar uspostavila je međuopštinsku saradnju sa Gradskom opštinom Savski venac i gradovima Novi Sad i Beograd, kroz projekat „Uspostavljanje međuopštinske saradnje u cilju osnivanja Servisa podrške u mobilnsoti i komunikaciji“.

Tim povodom u prostorijama Gradske organizacije gluvih Beograda održana je promocija Servisa podrške u mobilnosti i komunikaciji, predstavljeni su rezultati realizovanog projekta međuopštinske saradnje, koji je podržala Vlada Švajcarske konfederacije u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave. Prezentaciji su prisustvovali gradonačelnik Grada Beograda prof. dr Zoran Radojičić, predsednik i zamenik predsednika Gradske opštine Vračar Milan A. Nedeljković i Radmila Sarić, pomoćnik gradonačelnika Grada Novog Sada Ljiljana Koković, načelanci Uprave Grada Beograda i Gradske opštine Vračar Sandra Pantelić i Gordana Basta, i član Veća Gradske opštine Savski venac Uroš Tripković.

„Svakom je potrebna pomoć, u različitom segmentu, različitog intenziteta, u različitom trenutku. Ovaj događaj je važan iz više razloga, pre svega da ljudima sa invaliditetom – slepima i gluvima omogućimo da dođu do servisnih informacija, jer svi znamo koliko nam je značajno da u pravom trenutku imamo pravu informaciju gde se šta dešava, kao i da ako postoji neki problem u gradu na vreme budemo informisani. Takođe, vrlo je važno pomenuti da postoji međugradska saradnja između Novog Sada i Beograda da se na isti način, istim konceptom reši problem, kao i međuopštinska saradnja s obzirom da su i Vračar i Savski venac uključeni u projekat pomoći ljudima sa invaliditetom. Važno je da imamo aplikaciju kroz koju će i gluvi i nemi da imaju način da saznaju informaciju i ovaj servis je stoga važan i inovativan. verujem da će ovo biti koncept koji će i ostalim beogradskim opštinama omogućiti da po istom modelu funkcionišu i pomognu ovim ljudima“, izjavio je gradonačelnik Beograda.

„Zadovoljstvo mi je što se promocija održava u Gradskom centru za gluve Beograda, koji se nalazi upravo na Vračaru. Zahvaljujući pomoći Vlade Švajcarske, Ministarstvu državne i lokalne samouprave pokrenut je jedan značajan međuopštinski i međugradski projekat, a odnosi se na pomoć u organizaciji servisa pomoći gluvonemim osobama u komunikaciji i u njihovo što veće uključivanje u život i rad. Kroz ovaj projekat pokreće se aplikacija za mobilni telefon ‘Pomoć za sve’ i ‘ SOS poziv za gluve’ što će omogućiti korisnicima da dođu u kontakt sa svim značajnim informacijama i da budu ravnopravni članovi društva u svim sferama života. To je za mene i kao predsednika opštine, i kao doktoru, veoma značajno da ovaj Centar ima sve te mogućnosti i aplikacije. Danas će im biti uručen i štampač na Brajevom pismu“, rekao je predsednik Nedeljković i zaključio da Opština Vračar ima dugu tradiciju pomoći gluvonemim i hendikepiranim licima i da želi da utiče da i ostale opštine organizuje ovakve aktivnosti.

Pomoćnik gradonačelnika Novog Sada Ljiljana Koković istakla je da je ovo bila izuzetna prilika da se razmene znanja, iskustva i primeri dobre prakse, da targetiraju problemi i, u okviru servisa za podršku mobilnosti i komunikacije, pronađu rešenja. „Danas će u okviru projekta Gradu Novom Sadu biti dodeljen štampač na Brajevom pismu, čime će se omogućiti bolja dostupnost informacija, servisnih i drugih materijala koji će biti od velikog značaja za sve slepe i slabovide osobe potpisnice ovog Sporazuma. Želim da se zahvalim donatorima, SKGO; takođe da čestitam izuzetnu saradnju između partnera. Verujem da ćemo i po završetku ovog projekta nastaviti da sarađujemo po ovom izuzetno važnom pitanju – pitanju pristupačnosti po principu dizajna za sve“, izjavila je Ljiljana Koković.

Predsednik Gradskog centra organizacije gluvih Beograda Slađana Gordić zahvalila se svima što su prepoznali potrebe osoba sa invaliditetom i omogućili da se ostvari ova međuopštinska i gradska saradnja. Ona je istakla da je mnogim gluvim ljudima i organizacijama potrebna ova aplikacija koja će ispuniti najosnovnije potrebe i omogućiti da u hitnim intervencijama osobe sa invaliditetom mogu samostalno da obavi poziv, a ne da zavise od komšija, prijatelja ili nekog ko je u blizini i čuje, da obavi taj poziv umesto nas. „Trudićemo se da se ova aplikacija i servis podrške što bolje razvije i bude održiv. Iniciraćemo da svi budu uključeni u servis podrške i budemo dobar primer ostalim gradskim opštinama. Želimo da zbog barijera u komunikaciji projekat proširimo i na druge opštine koje će prepoznati potrebu zajednice gluvih“, zaključila je Slađana Gordić.

Tokom promocije predstavljana je aplikacije „Info za sve“ i „SOS poziv za gluve“ , a takođe su predstavnici Gradske opštine Savski venac uručili računarsku opremu i štampač na Brajevom pismu Gradu Novom Sadu. Takođe, prisutni su pozvali sve ostale gradove i opštine da se pridruže saradnji, a Grad Kraljevo je već kroz saradnju sa Opštinom Vračar pokazao interesovanje da postane partner.

Međuopštinska saradnja između Grada Beograda, Grada Novog Sada i gradskih opština Vračar i Savski venac uspostavljena je u cilju osnivanja servisa podrške u mobilnosti i komunikaciji za osobe sa invaliditetom, kojim se pre svega povećava dostupnost i pristup informacijama, uvođenjem novih pristupačnih informacionih i komunikacionih tehnologija. U tom cilju obezbeđena je oprema koju zajednički koriste svi potpisnici sporazuma:
– aplikacija sa servisnim informacijama u audio formatu i na znakovnom jeziku,
– SOS aplikacija za mobilne telefone koja omogućava gluvima da u hitnim situacijama u bilo koje doba dana pozovu tumača za znakovni jezik,
– Štampač na Brajevom pismu koji koriste svi potpisnici sporazuma prema svojim potrebama za štampanje informativnih materijala na Brajevom pismu.