A A A

ODRŽANA 6. SEDNICA ODBORA ZA FINANSIJE, REPUBLIČKI BUDŽET I KONTROLU TROŠENJA JAVNIH SREDSTAVA NARODNE SKUPŠTINE RS

ODRŽANA 6. SEDNICA ODBORA ZA FINANSIJE, REPUBLIČKI BUDŽET I KONTROLU TROŠENJA JAVNIH SREDSTAVA NARODNE SKUPŠTINE RS

18 nov 2020

U svečanoj sali Gradske opštine Vračar održana je danas 6. sednica Odbora za finanisije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Narodne skupštine Republike Srbije. Sednici su prisustvovali predsednik Odbora dr Aleksandra Tomić, direktor Državno revizorske institucije (DRI) dr Duško Pejović, predsednik Gradske opštine Vračar prof. dr Milan A. Nedeljković i predsednik Pododbora za razmatranje izveštaja o obavljenim revizijama Državne revizorske institucije dr Milorad Mijatović.

Sednica Odbora odžana je u Opštini Vračar s obzirom da je od svih institucija kod kojih je DRI u 2020. godini vršila reviziju konsolidovanih finansijskih izveštaja za prethodnu godinu, DRI utvrdila da je finansijski izveštaj GO Vračar urađen u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu i drugim propisima.

Na samom početku sednice predsednik Odbora dr Aleksandra Tomić istakla je da se današnja sednica održava u Opštini Vračar ne samo da bi se raspravljalo o izveštajima DRI Opštine Vračar, već i o strateškim izveštajima koje DRI podnosi ovom Odboru svake godine za prethodnu godinu. „Mi smo ovde na preporuku gospodina Pejovića s obzirom da jedan od najboljih izveštaja jeste upravo izveštaj Opštine Vračar. S obzirom da smo u obavezi da, prema Akcionom planu programa upravljanja javnih finansija, koji Vlada Republike Srbije šalje Evropskoj komisiji, kao Odbor održimo četiri sednice van sedišta, mi smo izabrali da odlazimo u lokalne samouprave svake godine, i veliko nam je zadovoljstvo što se danas nalazimo ovde“, izjavila je predsednik Odbora.

Predsednik DRI dr Duško Pejović izjavio je da će se danas govoriti o finansijskim izveštajima GO Vračar za 2019. godinu, koji su revidirani u toku ove godine, a nakon toga o sektorskim izveštajima, i o Izveštaju o radu DRI za 2019. godinu i finansijskom planu institucije za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu. „GO Vračar je, pored izveštaja Autonomne pokrajine Vojvodina, jedina lokalna vlast koja je dobila pozitivnu ocenu na svoje finansijsko izveštavanje. To znači da su iskazi dati u finansijskim izveštajima, u bilansima istiniti i objektivni, i da na realan i istinit način odražavaju stanje, poslovni rezultat, poslovne promene, i da su one iskazane u skladu sa standardima i važećim propisima. O Sektorskim izveštajima ćemo detaljnije govoriti, a što se tiče Izveštaja za Instituciju, on se nalazi na sajtu i Institucije i Narodne skupštine, i o tome će se i u plenumu govoriti“, rekao je dr Duško Pejović.

Govoreći o detaljima o Izveštaju Institucije, predsednik DRI je istakao da je to prvi Izveštaj u kojima se nalazi nekoliko stvari koje do sada nisu bile u Izveštaju. „To je najpre revizija konsolidovanog izveštaja Republike Srbije, dakle na opštem nivou države i to je nešto što mogu, i u ime Institucije i ispred ovih organa da kažem da je to prva Institucija, ne samo u bivšoj Jugoslaviji, nego i šire, koja vrši reviziju od svoje konsolidacije. Drugo, mi primenjujemo naša pravila gde preko 70% ili najmanje 70% izvršenja budžeta, ne samo lokalne vlasti, nego i na državnom nivou revidiramo. To znači da je ovo prvi Izveštaj koji ima toliki obim obuhvata revidiranih prihoda i rashoda“, rekao je Pejović i dodao su se najveći problemi pojavili u javnim nabavkama, neevidentiranju ili pogrešnom ili nepotpunom evidentiranju nefinansijske i finansijske imovine, u pogrešnim obračunima plata i zarada, kao i u drugim stvarima koje detaljno stoje u Izveštaju. Predsednik DRI je zaključio da je prethodne godine revidirano 12 revizija svrsishodnosti, do 2019. godine su rađene 2 revizije, ove godine 13, a za iduću godinu je u planu da se unapredi odnosno uspostavi još jedan tim, kako bi se povećao broj revizija svrsishodnosti.

Predsednik Gradske opštine Vračar prof. dr Milan A. Nedeljković istakao je da je Opštini velika čast što se ovde održava 6. sednica Odbora za finanisije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava sa Državnom revizorskom institucijom, kao i da je Opštini veliko zadoivoljstvo što je dobila odličnu ocenu za 2019. godnu. „U prvoj polovini ove godine vršena je kontrola finansijskog poslovanja Opštine Vračar i mi smo u svim izveštajima ispunili odgovore, tako da smo ocenjeni pozitivnom ocena i zbog toga je DRI predložila našu Opštinu za održavanje ove 6. zajedničke sednice. Mogu da vam obećam da ćemo i nadalje nastaviti sa takvim radom, jer smatramo da je neophodno jedno domaćinsko poslovanje u ovakvoj situaciji, posebno tokom pandemije kovida. Ovakav rad predstavlja jedan način poslovanja koje utire uspeh svake opštine u daljem prosperitetu i četvorogodišnjem planu koji smo postavili pred sobom“, zaključio je Nedeljković.

Sednici Odbora prisustvovali su i zamenik predsednika Opštine Dejan Ribać, članovi Veća Rajko Tanasijević i Biljana Rakić, načelnik Uprave Gradske opštine Vračar Gordana Basta, pomoćnik predsednika Marko Nikići šef Kabineta Nikola Jelenković. Sednici su prisustvovali i poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije dr Uglješa Mrdić, kao i potpredsednik DRI dr Bojana Mitrović sa saradnicima.

Na sednici su predstavljeni: Izveštaj o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta Gradske opštine Vračar za 2019. godinu i sektorski izveštaji Državne revizorske institucije – Sektori broj 1 i 3. Takođe je razmatran Izveštaj o radu Državne revizorske institucije za 2019. godinu, kao i izveštaji Pododbora za razmatranje izveštaja o obavljenim revizijama DRI o razmatranju sektorskih izveštaja- Sektor broj 1 i Sektor broj 3 DRI, sa predlogom zaključka.