A A A

Prva sednica SOTA

ODRŽANA PRVA SEDNICA STRUČNO-OPERATIVNOG TIMA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM

16 okt 2020

Na Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa, 13. oktobra, održana je prva sednica Stručno-operativnog tima za pomoć osobama sa invaliditetom (SOT) u situacijama proglašenog ratnog stanja, vanrednog stanja ili vanredne situacije, koji čine rukovodilac tima Irena Lakobrija Delić, koordinator Kancelarije za osobe sa invaliditetom i članovi i članice: Snežana Lukić, rukovodilac Dnevnog boravka za decu obolelu od autizma „Kornelije Stanković“, Mimica Živadinović, ispred Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom, Slađana Gordić, ispred Gradske organizacije gluvih Beograda. Sastanku su pristvovali Darko Milenković, član Veća i Nikola Prica, sekretar Crvenog krsta Vračar.

Darko Milenković je na početku sednice obavestio pristutne o aktivnostima koje je Gradska opština Vračar sprovela u vreme vanrednog stanja, a koje su bile usmerene na pomoć i podršku najstarijim sugrađanima i osobama sa invaliditetom. „Volonterski servis je bio na usluzi svima kojima je bila potrebna nabavka namirinica, lekova, plaćanje računa i drugo, a paketi pomoći deljeni su svim socijalno ugroženim grupama, starim licima, kao i osobama sa invalidetom. Sve informacije o merama za suzbijanje epidemije korona virusa, prevođene su na znakovni jezik, i postavljane su na youtube kanal Kancelarije za osobe sa invaliditetom. Takođe, kako bismo olakšali komunikaciju sa gluvim licima, obezbedili smo donaciju maski sa providnim delom preko usta, a obezbedili smo dezinfekciona sredstva za organizaciju gluvih. Istakao bih i da smo pomogli Kraljevu da obezbede pristupačne informacije za gluve i nagluve, te smo i njihove relevantne informacije prevodili na znakovni jezik“, saopštio je Milenković.

Članovi SOT-a su predstavili aktivnosti koje su sprovodili u vreme vanrednog stanja, kao i probleme sa kojima su se suočavali oni i njihovi korisnici. Izrazili su zadovoljstvo radom opštinskog volonterskog servisa i kol centra koji je izuzetno funkcionisao, kao i zahvalnost za brzu isporuku paketa pomoći osobama sa invaliditetom. Takođe su predložene mere kojima će se unaprediti položaj osoba sa invalidietom u vanrednim situacijama, a zakljuci sa sednice biće prosleđene Štabu za vanredne situacije.

Prepoznajući značaj inkluzivnog pristupa u smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama, posebno neophodnost uključivanja osoba sa invaliditetom, Kancelarija za osobe za invaliditetom Gradske opštine Vračar inicirala je osnivanje Stručno-operativnog tima za pomoć osobama sa invaliditetom pri Štabu za vanredne situacije. Definisano je da zadatak SOT-a, u situaciji proglašenja ratnog stanja, vanrednog stanja ili vanredne situacije bude mesto komunikacije između Štaba i osoba sa invaliditetom, zatim zastupanje interesa osoba u smislu prepoznavanja potreba u datoj situaciji i predlaganje rešenja i mera za prevazilaženje problema koje osobe sa invaliditetom mogu imati, kao i delovanje na terenu i pružanje stručno-operativne podrške Štabu i osobama sa invaliditetom.