A A A

info tableti za-slepa i gluva lica

ИНФО ТАБЛЕТИ ЗА СЛЕПА И ГЛУВА ЛИЦА

18 феб 2020

Градска општина Врачар је у оквиру Стратегије за унапређење приступачности градске општине Врачар за период од 2018-2025, обезбедила таблет са апликацијом за глуве и слепе особе, који ће омогућити овим лицима да лакше и самосталније дођу до информација о услугама које могу добити у нашој општини. Информације су представљене у аудио формату и на знаковном језику, а таблет се налази код обезбеђења, на самом улазу у општину. Грађани могу да преузму таблет на коришћење уз претходно давање личне карте, коју добијају назад по враћању таблета представницима обезбеђења. Ово је једна у низу активности које наша општина реализује, како би Врачар био општина без баријера, приступачна за све.