A A A

Pristupačne škole na Vračaru - doprinos inkluziji

ПРИСТУПАЧНЕ ШКОЛЕ НА ВРАЧАРУ – ДОПРИНОС ИНКЛУЗИЈИ

6 феб 2020

Уклањањем баријера још три врачарске средње школе биће приступачне за све. На улазима Архитектонско-техничке школе и Треће београдске гимназије у току је постављање платформи, док се на згради Четрнаесте београдске гимназије мењају врата, поставља ограда на рампи и санира прилаз. Сви наведени радови финансирани су од стране Градске општине Врачар. Након уклањања баријера у наведеним школама, улази у све основне и средње школе на Врачару биће приступачни, и тиме ће се допринети инклузивном образовању.

Уклањање баријера на објектима јавне намене један је од стратешких циљева утврђених у Стратегији за унапређење приступачности Градске општине Врачар за период од 2018. до 2025. године.