A A A

Sednica Skupštine opštine Vračar

ОДРЖАНА 5. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР

23 Mar 2021

У понедељак, 22. марта 2021. године, одржана је 5. седница Скупштине Градске општине Врачар, уз поштовање свих прописаних епидемиолошких мера. Седницом је председавао заменик председника Скупштине Влада Павловић.

Одборници Скупштине су на седници констатовали престанак мандата члана Већa Мирјане Митровић. За члана Већа изабрана је Наташа Мијатовић. Одборници су након тога на седници усвојили: Одлуку о изменама и допунама одлуке о буџету ГО Врачар за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину, Програм унапређења социјалне заштите на територији општине за 2021. годину, као и Извештаје о: имплементираним мерама активне политике запошљавања предвиђених акционим планом запошљавања за 2020. годину и о реализацији акционог плана за спровођење стратегије за унапређење приступачности за период од 2018. до 2020. године.

На седници је усвојен и Извештај о утрошку средстава и реализацији одобрених програма у области спорта који су финансирани и суфинансирани из буџета Општине у 2020. години, и Извештај о раду општинског штаба за ванредне ситуације као и Годишњи план рада општинског штаба за ванредне ситуације ГО Врачар за 2021. годину. Такође, разматран је и и Извештај о раду локалног омбудсмана за 2020. годину.