A A A

Представљена искуства општине Врачар у области приступачних иформација и комуникација као пример добре праксе

Представљена искуства Oпштине Врачар у области приступачних информација и комуникација као пример добре праксе

19 окт 2021

Градска општина Врачар учествовала је 14.октобра на Конференцији “Учешће грађана у одлучивању у области заштите животне средине и информисање у ванредним ситуацијама”, коју је организовала Стална конференција градова и општина у оквиру Европске недеље локалне демократије, уз присуство преко 90 представника градова и општина.

Један од панела је био посвећен теми информисања у ванредним ситуацијама, где су представљена искуства Градске општине Врачар и Града Лознице, као и модел кризне комуникације у ванредним ситуацијама.

Учесницима је представљен значај приступачних информација и комуникација у ванредним ситуацијама, потребе примене приступачних облика информација у свакодневном животу, као и активности које је спроводила општина Врачар у време ванредног стања, а које се односе на комуникацију и информисање осетљивих група становништва-особа са инвалидитетом. Наглашан је циљ и намера руководства општине, а то је да се информације о мерама и услугама подршке и помоћи које је општина пружала, стигну до сваког становника општине, а посебно до осетљивих група, особа са инвилидитетом који су због епидемије корона вируса и ванредног стања, били додатно угрожени и рањивији.

Говорник испред Општине Врачар била је Ирена Лакобрија Делић, шеф Одсека за пројекте.