A A A

Саопштење за јавност

17 нов 2021

 Градска општина Врачар покренула је иницијативу за израду Плана детаљне регулације амбијеталне целине „Котеж Неимар“

Градска општини Врачар покренула је иницијативу за израду Плана детаљне регулације амбијенталне целине „Котеж Неимар“ – блокови између улица: Небојшина, Скерлићева, Браничевска, Интернационалних бригада (обухватајући и непарну страну), Максима Горког и Ђорђа Вајферта (обухватајући и парну страну).

Просторно културно-историјска целина „ Котеж Неимар“ у Београду представља сегмент ширег градског центра, претежно стамбене намене. По својим културно-историјским, архитектонско-урбанистичким и амбијенталним вредностима, припада територији града са хронолошком слојевитошћу градитељског наслеђа. Целина и појединачни објекти поседују културно-историјску и архитектонску вредност као сведочанства урбанистичког, економског и социјалног развоја престонице у периоду између два светска рата.

Познато нам је да је Завод за заштиту споменика културе града Београда покренуо је поступак израде елабората предлога Одлуке о утврђивању „Котеж Неимара“ за културно добро – просторно културно –историјску целину, с обзиром да након истека статуса претходне заштите (25.12.2020.године) предметна целина нема правну заштиту

Имајући у виду напред наведено Градска општина Врачар овим путем поднела је иницијативу за израду Плана детаљне регулације, а у циљу очувања архитектонске и културно – историјске целине „ Котеж Неимар“