A A A

LISTU VREDNOVANJA I RANGIRANJA PRIJAVLJENIH PROJEKATA PODNETIH NA JAVNOM KONKRSU ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROJEKATA U KULTURI IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE VRAČAR U 2021. GODINI

29 apr 2021

Komisija za sprovođenje postupka konkursa i izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Gradske opštine Vračar, utvrđuje listu rangiranja, u tekstu dole

Učesnici konkursa imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u roku od tri radna dana od dana objavljivanja Liste vrednovanja i rangiranja na internet stranici Gradske opštine Vračar.

Na Listu vrednovanja i rangiranja učesnici konkursa imaju pravo prigovora u roku od osam dana od dana njenog objavljivanja. Prigovor se može izjaviti preporučenom poštom ili neposredno preko pisarnice Gradske opštine Vračar na adresu:

Grad Beograd, Gradska opština Vračar – Komisiji za sprovođenje postupka Javnog konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi iz budžeta Gradske opštine Vračar, 11000 Beograd, Njegoševa 77, sa naznakom: „PRIGOVOR po Javnom konkursu“.

LISTA VREDNOVANJA I RANGIRANJA PRIJAVLJENIH PROJEKATA PODNETIH NA JAVNOM KONKRSU ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROJEKATA U KULTURI IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE VRAČAR U 2021. GODINI