A A A

osnovni vizual

Građani opštine Vračar, pridružimo se klimatskoj akciji za bolje uslove života u našem gradu!

22 apr 2021

Dragi sugrađani opštine Vračar,
Suočavanje sa posledicama klimatskih promena postaje nužnost i u našoj sredini. Zime postaju blaže, leta toplija, a efekti ovih promena postaju vidljivi u našem svakodnevnom životu. Iako je ova priča još pre neku godinu delovala kao pretnja koja dopire iz velike daljine, neophodnost da se naš grad i naši životi u njemu adaptiraju na klimu koja se sve brže menja postaje prioritetno pitanje.

Postoji način da svako od nas učestvuje u borbi protiv klimatskih promena i pomogne da im se naš grad i naša opština lakše prilagode: registristrujte se i na interaktivnoj mapi označite lokacije na svojoj opštini na kojima osećate da vas klimatske promene najviše pogađaju. Možda je potreban hlad na nekoj autobuskoj ili tramvajskoj stanici? Česma u parkiću? Prepoznajete izvor zagađenja? Ili imate neki lep primer, ponosni ste na zelenilo u svom komšiluku? Obeležite tačku i obrazložite zašto je to mesto dobro ili loše, a ako je loše – ostavite predlog rešenja!

Brojna iskustva i mišljenja građana kasnije se objedinjavaju da bi se napravio opšti presek stanja uslovljenog klimatskim promenama u Beogradu. Uvid u dosadašnje rezultate mapiranja dostupan je na:http://belgrade.terrifica.eu/
Mapiranje je deo međunarodnog projekta TeRRIFFICA, na kome je Centar za promociju nauke jedan od partnera, a sada se akciji pridružuje i Opština Vračar. Pored Beograđana u mapiranju pozitivnih i negativnih efekata klimatskih promena u svojim gradovima učestvuju građani Pariza, Barselone, Poznanja, Minska i Fehte.

KLIMATSKA AKCIJA U BEOGRADU I U NAŠOJ OPŠTINI


Cilj projekta TeRRIFICA je sveobuhvatno integrisanje podataka, istraživanja i akcija, kako bi se stvorio opšti pregled stanja u nekim delovima Evrope, a jedna od tih tačaka je i Beograd. Svestrani pristupi koji udružuju najširi krug građana, lokalne aktiviste, istraživače, donosioce odluka i druge angažovane pojedince imaju za cilj da pruže sveobuhvatne smernice za dalju borbu protiv klimatskih promena, prilagođavanje izmenjenim okolnostima i predviđanje budućih dešavanja.

Kao jedan od inovativnih načina da se što više ljudi uključi u traženje rešenja za izazove koje klimatske promene nose pojavljuje se koncept građanskih naučnih istraživanja (eng. Citizen Science), koji znači da javnost zajedno sa naučnicima adresira određeni problem kroz prikupljanje i analiziranje podataka, interpretaciju rezultata, ali i razvoj novih tehnologija i osmišljenih akcija delovanja.

Kroz akciju „Rashladi grad!“, koja je usmerena upravo na motivaciju i uključenje građana, neki od Beograđana ozbiljno su doživeli svoju ulogu naučnih istraživača i ukazali na niz problema u gradu. Budi i ti aktivan građanin!