A A A

ЛИСТA ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА ПОДНЕТИХ НА КОНКУРСУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР У 2021. ГОДИНИ У ОБЛАСТИ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА – РАЗВОЈ ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

4 јун 2021

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три радна дана од дана објављивања Листе рангирања на интернет страници Градске општине Врачар.

На Листу рангирања учесници конкурса имају право приговора у року од осам дана од дана њеног објављивања. Приговор се може изјавити препорученом поштом или непосредно преко писарнице Градске општине Врачар на адресу:

Град Београд, Градска општина Врачар – Комисији за спровођење поступка конкурса за финансирање програма удружења, 11000 Београд, Његошева 77, са назнаком: „ПРИГОВОР по конкурсу“.

ЛИСТA ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА ПОДНЕТИХ НА КОНКУРСУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР У 2021. ГОДИНИ У ОБЛАСТИ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА – РАЗВОЈ ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ