Потражено: Конкурс

Print Friendly, PDF & Email

Председник Градске општине Врачар, у складу са објављеном Листом вредновања и рангирања пријављених програма поднетих на конкурсу за финансирање програма удружења из буџета…

Print Friendly, PDF & Email

У ОБЛАСТИ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА – РАЗВОЈ ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ Председник Градске општине Врачар расписао је Конкурс за финансирање и суфинансирање…

Print Friendly, PDF & Email

Поштовани, Комисијa за спровођење поступка конкурса и избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине…

Print Friendly, PDF & Email

Комисија за расписивање и спровођење конкурса и доношење одлуке о избору корисника места за постављање привремених и покретних привремених објеката…

Print Friendly, PDF & Email

Градска општина Врачар је, у складу са Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма…

Print Friendly, PDF & Email

Председник Градске општине Врачар расписује Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на територији…