Потражено: Конкурс

Print Friendly, PDF & Email

Комисија за расписивање и спровођење конкурса и доношење одлуке о избору корисника места за постављање привремених и покретних привремених објеката…

Print Friendly, PDF & Email

Градска општина Врачар је, у складу са Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма…

Print Friendly, PDF & Email

Председник Градске општине Врачар расписује Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на територији…