Потражено: Maj 2016

Print Friendly, PDF & Email

[:SR]Председница градске општине Врачар је по спроведеном конкурсу, донела Одлуку о избору пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају…

Print Friendly, PDF & Email

[:SR]Председница градске општине Врачар је по спроведеном конкурсу, донела Одлуку о избору пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају…