Потражено: Maj 2022

Print Friendly, PDF & Email

Председник Градске општине Врачар, на основу члана 12. став 7. Одлуке о поступку доделе и контроле коришћења средстава за подстицање…