Потражено: ВЕСТИ

Print Friendly, PDF & Email

Градска општина Врачар је, у складу са Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма…

Print Friendly, PDF & Email

Градска општина Врачар, Његошева улица број 77, Београд, на основу одлуке Већа градске општине Врачар о расписивању Јавног позива број…