A A A

My image My image My image

Финансирање програма удружења

 

Комисија за спровођење поступка конкурса за финансирање програма/пројеката удружења разматрала је укупно 22 поднета предлога програма/пројеката удружења по Јавном конкурсу за финансирање програма/пројеката удружења из буџета Градске општине Врачар. Одлуком о избору програма/пројеката удружења којима се из буџета Градске општине Врачар додељују средства за реализацију програма/пројеката у 2018. години, број 920-88/2018-VIII од 7. маја 2018. године одобрена су средства за реализацију 11 програма/пројеката удружења. Наведену одлуку можете преузети овде:  Одлуку за доделу средстава за реализацију пројеката.

СТАЛНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР У 2018. ГОДИНИ

Председник Градске општине Врачар расписао је Стални конкурс за финансирање програма/пројеката удружења из буџета Градске општине Врачар у 2018. години, значајних за грађане Врачара, који захтевају хитност у реализацији.
Овде можете преузети:

• текст сталног конкурса
• образац за подношење програма/пројекта по Сталном конкурсу за финансирање програма/пројеката удружења значајних за грађане Врачара, који захтевају хитност у реализацији,
 образац буџета по Сталном конкурсу за финансирање програма/пројеката удружења значајних за грађане Врачара, који захтевају хитност у реализацији.

Рок за подношење пријава је најкасније до 1. децембра 2018. године.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве које нису у складу са условима сталног конкурса неће бити разматране.

Овде можете преузети:

Изјаву o прихватању обавезе корисника средстава Градске општине Врачар;
Изјаву о непостојању сукоба интереса.