A A A

My image My image My image

Finansiranje programa udruženja

Javni konkurs za finansiranje programa/projekata udruženja iz budžeta gradske opštine vračar u 2019. godini

Predsednik Gradske opštine Vračar raspisao je Javni konkurs za finansiranje programa/projekata udruženja iz budžeta Gradske opštine Vračar u 2019. godini.

Rok za podnošenje prijave na ovaj javni konkurs je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa na internet stranici Gradske opštine Vračar.
Prijave moraju biti u zatvorenoj koverti i sa naznakom:
„Prijava za Javni konkurs za finansiranje programa/projekata udruženja iz budžeta Gradske opštine Vračar – NE OTVARATI!“/na poleđini koverte obavezno naznačiti tačan naziv i sedište udruženja, kao i ime prezime i telefon osobe za kontakt.
Prijave se dostavljaju na pisarnicu Gradske opštine Vračar ili poštom na adresu:
Grad Beograd, Gradska opština Vračar – Komisiji za sprovođenje postupka konkursa za finansiranje programa/projekata udruženja, 11000 Beograd,  Njegoševa  77.

Ovde možete preuzeti:


• tekst javnog konkursa
• obrazac za podnošenje programa/projekata
• obrazac budžeta tabela
• obrazac budžeta narativni
• smernice
• izjava korisnika sredstava način obezbeđenja sredstava
• izjave korisnika sredstava o nepostojanju sukoba interesa
• predlog ugovora


Program/projekat se mora realizovati najkasnije do 1. decembra 2019. godine.
Udruženje je dužno da obezbedi sopstveno novčano učešće najmanje u visini od 10 %, od ukupne vrednosti programa/projekta.
Iznos sredstava dodeljenih javnim konkursom, za pojedinačni program/projekat neće biti manji od 50.000,00 dinara, ni veći od 200.000,00 dinara.
Sredstva za izabrane programe/projekte udruženja moraju opravdati do kraja 2019. godine u ukupnoj vrednosti programa/projekta kojim konkurišu.
Neblagovreme prijave, kao i prijave koje je podnelo udruženje koje ne ispunjava uslove za učešće na konkursu, ne razmatraju se.
Nepotpune prijave, odnosno nepotpuno ili neprecizno predstavljeni programi ili ostala konkursna dokumentacija, ne razmatraju se.