A A A

My image My image My image

Finansiranje programa udruženja

 

Komisija za sprovođenje postupka konkursa za finansiranje programa/projekata udruženja razmatrala je ukupno 22 podneta predloga programa/projekata udruženja po Javnom konkursu za finansiranje programa/projekata udruženja iz budžeta Gradske opštine Vračar. Odlukom o izboru programa/projekata udruženja kojima se iz budžeta Gradske opštine Vračar dodeljuju sredstva za realizaciju programa/projekata u 2018. godini, broj 920-88/2018-VIII od 7. maja 2018. godine odobrena su sredstva za realizaciju 11 programa/projekata udruženja. Navedenu odluku možete preuzeti ovde:  Odluku za dodelu sredstava za realizaciju projekata.

STALNI KONKURS ZA FINANSIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA UDRUŽENJA IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE VRAČAR U 2018. GODINI

Predsednik Gradske opštine Vračar raspisao je Stalni konkurs za finansiranje programa/projekata udruženja iz budžeta Gradske opštine Vračar u 2018. godini, značajnih za građane Vračara, koji zahtevaju hitnost u realizaciji.
Ovde možete preuzeti:

• tekst stalnog konkursa
• obrazac za podnošenje programa/projekta po Stalnom konkursu za finansiranje programa/projekata udruženja značajnih za građane Vračara, koji zahtevaju hitnost u realizaciji,
 obrazac budžeta po Stalnom konkursu za finansiranje programa/projekata udruženja značajnih za građane Vračara, koji zahtevaju hitnost u realizaciji.

Rok za podnošenje prijava je najkasnije do 1. decembra 2018. godine.

Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave koje nisu u skladu sa uslovima stalnog konkursa neće biti razmatrane.

Ovde možete preuzeti:

Izjavu o prihvatanju obaveze korisnika sredstava Gradske opštine Vračar;
Izjavu o nepostojanju sukoba interesa.