A A A

КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ СПОРТСКИХ ПРОГРАМА У 2017 ГОДИНИ

31 мар 2017
 Председник Градске општине Врачар расписао је Јавни конкурс за суфинансирање спортских програма и активности из буџета Градске општине Врачар у 2017. години. 

Текст Јавног конкурса и конкурсну документацију можете преузети овде:

– Текст јавног конкурса
– Пријавни образац за спортске организације по Јавном конкурсу
– Образац за буџет програма
– Образац за предлог програма
– Образац за план активности
– Образац за постигнуте успехе и остварене резултате у претходној години 

Рок пријаве: 18. април 2017. године

Одобрени програм мора бити реализован до краја буџетске године

Пријавне обрасце за подношење предлога за суфинансирање активности физичких лица-спортиста, можете преузети овде:

– Пријавни образац за физичка лица- спортиста
– Образац за буџет програма физичких лица – спортиста

Средства ће се додељивати само до висине средстава планираних у буџету за текућу годину за ту намену.

*Корисници јавних средстава који буду изабрани на Јавном конкурсу су у обавези активирања посебног наменског динарског подрачуна код Управе за трезор (Министарства финансија) за Остале-посебне кориснике јавних средстава, на који се врши пренос средстава из буџета. Више информација на линку:

http://www.trezor.gov.rs/index.php?section=news&category_id=30