Веће Градске општине Врачар, на 37. седници одржаној 30. новембра 2022. године, донело је Одлуку о избору директних корисника у…