Потражено: Јун 2019

Print Friendly, PDF & Email

Горан Весић, заменик градоначелника града Београда, Никола Никодијевић председник и Андреа Радуловић заменица председника Скупштине града Београда са сарадницима, као…

Print Friendly, PDF & Email

Председник Градске општине Врачар донео је Одлуку о избору пројеката удружења који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на територији…

Print Friendly, PDF & Email

Градска општина Врачар добила је награду Заштитника грађана за институционалну подршку развоју приступачности, по јавном позиву Заштитника грађана за доделу…