Потражено: Конкурс

Print Friendly, PDF & Email

Градска општина Врачар упућује Јавни позив организацијама у области спорта за достављање предлога годишњих програма за 2025. годину, који ће…

Print Friendly, PDF & Email

Председник Градске општине Врачар расписао је Конкурс за финансирање и суфинансирање програма удружења из буџета Градске општине Врачар у 2024.…

Print Friendly, PDF & Email

Градска општина Врачар је, у складу са Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма…

Print Friendly, PDF & Email

Председник Градске општине Врачар расписује Јавни конкурс за пројекте из области културне делатности који су намењени грађанима на подручју Градске…

Print Friendly, PDF & Email

Председник Градске општине Врачар  донео је Одлуку о избору пројеката удружења усмерених ка унапређењу безбедности саобраћаја на Врачару дана 20.11.2023.године…

Print Friendly, PDF & Email

Председник Градске општине Врачар је Одлуком број 920-182/2023-VIII, расписао Јавни конкурс за финансирање програма који су усмерени ка унапређењу безбедности…

Print Friendly, PDF & Email

Председник Градске општине Врачар, у складу са објављеном Листом вредновања и рангирања пријављених програма поднетих на конкурсу за финансирање програма удружења из буџета…