Потражено: Конкурс

Print Friendly, PDF & Email

„Обавештење о доношењу Закључка о усвајању Извештаја о реализованој финансијској подршци програмима удружења из буџета Градске општине Врачар у 2023.…

Print Friendly, PDF & Email

Председник Градске општине Врачар је Одлуком број 920-29/2024-VIII, расписао Конкурс за финансирање и суфинансирање програма удружења из буџета Градске општине…

Print Friendly, PDF & Email

Председник Градске општине Врачар, на основу члана 12. Одлуке о поступку доделе и контроле коришћења средстава за подстицање програма или…

Print Friendly, PDF & Email

Градска општина Врачар упућује Јавни позив организацијама у области спорта за достављање предлога годишњих програма за 2025. годину, који ће…

Print Friendly, PDF & Email

Председник Градске општине Врачар расписао је Конкурс за финансирање и суфинансирање програма удружења из буџета Градске општине Врачар у 2024.…

Print Friendly, PDF & Email

Градска општина Врачар је, у складу са Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма…

Print Friendly, PDF & Email

Председник Градске општине Врачар расписује Јавни конкурс за пројекте из области културне делатности који су намењени грађанима на подручју Градске…