Потражено: Некатегоризовано

Print Friendly, PDF & Email

„Одељење за грађевинске и комуналне послове ГО Врачар издаје грађевинске дозволе за објекте до 1500 метара квадратних, на основу већ…

Print Friendly, PDF & Email

На јучерашњем састанку Заједничког консултативног одбора говорило се о припреми регионалних и локалних власти за учешће у Комитету региона Европске…

Print Friendly, PDF & Email

Чланом 42. став 4. Закона о буџетском систему прописано је да локални орган управе надлежан за финансије доставља Нацрт Одлуке…

Print Friendly, PDF & Email

Председник Градске општине Врачар, на основу члана 12. став 7. Одлуке о поступку доделе и контроле коришћења средстава за подстицање…

Print Friendly, PDF & Email

[:SR]Руководство Градске општине Врачар разговарало је данас са становницима општине поводом израде Плана детаљне регулације за подручје између улица: Краља…