A A A

Грађевинске дозволе обједињена процедура

Захтев је иницијални акт којим се покреће обједињена процедура која обухвата поступања надлежних органа по захтеву грађанки и грађана, а односи се на изградњу, доградњу или реконструкцију објеката.

Обједињена процедура укључује издавање грађевинске дозволе, односно решења из чл. 145. Закона о планирању и изградњи, пријаву радова, прибављање сагласности на техничку документацију, издавање употребне дозволе, прибављање услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења.

У складу са чланом 8а Закона о планирању и изградњи, чије се одредбе примењују од 1. јануара 2016. године, подношење захтева, размена докумената и поднесака у обједињеној процедури обављају се електронским путем.

Сва акта која у вези са обједињеном процедуром доносе надлежни органи и имаоци јавних овлашћења, као и поднесци и документи који се достављају у обједињеној процедури, укључујући и техничку документацију, достављају се у форми електронског документа.

Захтеве за издавање одобрења која се издају у поступку обједињене процедуре у складу са Законом о планирању и изградњи (грађевинске дозволе, решења у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи, употребне дозволе) можете поднети на званичној интернет страници Агенције за привредне регистре Републике Србије.

Овде можете преузети:

Регистар донетих одлука 2021

Потврда 351-722-2019 од 11.6.2021 (објављено: 14.6.2021)

Закључак 351-392-2021 од 9.6.2021 (објављено: 14.6.2021)

Решење 351-380-2021 од 14.6.2021 (објављено: 14.6.2021)

Решење 351-379-2021 од 11.6.2021 (објављено: 14.6.2021)

Закључак 351-378-2021 од 9.6.2021 (објављено: 10.6.2021)

Закључак 351-373-2021 од 9.6.2021 (објављено: 10.6.2021)

Закључак 351-334-2021 од 4.6.2021 (објављено: 9.6.2021)

Закључак 351-360-2021 од 3.6.2021 (објављено: 4.6.2021)

Закључак 351-358-2021 од 3.6.2021 (објављено: 4.6.2021)

Решење 351-354-2021 од 3.6.2021 (објављено: 4.6.2021)

Закључак 351-356-2021 од 2.6.2021 (објављено: 3.6.2021)

Закључак 351-355-2021 од 2.6.2021 (објављено: 3.6.2021)

Потврда 351-316-2021 од 2.6.2021 (објављено: 3.6.2021)

Потврда 351-306-2021 од 2.6.2021 (објављено: 3.6.2021)

Потврда 351-216-2021 од 2.6.2021 (објављено: 3.6.2021)

Решење 351-347-2021 од 31.5.2021 (објављено:1.6.2021)

Закључак 351-345-2021 од 31.5.2021 (објављено: 1.6.2021)

Решење 351-344-2021 од 31.5.2021 (објављено:1.6.2021)

Закључак 351-252-2021 од 31.5.2021 (објављено: 1.6.2021)

Закључак 351-247-2021 од 31.5.2021 (објављено: 1.6.2021)

Решење 351-245-2021 од 28.4.2021 (објављено:1.6.2021)

Закључак 351-228-2021 од 31.5.2021 (објављено: 1.6.2021)

Закључак 351-337-2021 од 27.5.2021 (објављено: 28.5.2021)

Решење 351-329-2021 од 26.5.2021 (објављено:28.5.2021)

Закључак 351-326-2021 од 28.5.2021 (објављено: 28.5.2021)

Потврда 351-311-2021 од 27.5.2021 (објављено: 28.5.2021)

Закључак 351-234-2021 од 27.5.2021 (објављено: 28.5.2021)

Потврда 351-216-2021 од 25.5.2021 (објављено: 26.5.2021)

Закључак 351-333-2021 од 21.5.2021 (објављено: 25.5.2021)

Решење 351-323-2021 од 24.5.2021 (објављено:25.5.2021)

Решење 351-316-2021 од 21.5.2021 (објављено:25.5.2021)

Решење 351-315-2021 од 21.5.2021 (објављено:25.5.2021)

Решење 351-314-2021 од 21.5.2021 (објављено:25.5.2021)

Решење 351-313-2021 од 24.5.2021 (објављено:25.5.2021)

Решење 351-308-2021 од 19.5.2021 (објављено:25.5.2021)

Решење 351-310-2021 од 19.5.2021 (објављено:20.5.2021)

Решење 351-310-2021 од 19.5.2021 (објављено:20.5.2021)

Потврда радова 351-279-2021 од 19.5.2021 (објављено: 20.5.2021)

Потврда радова 351-261-2021 од 18.5.2021 (објављено: 20.5.2021)

Решење 351-306-2020 од 3.6.2020 (објављено:17.5.2021)

Потврда радова 351-290-2021 од 17.5.2021 (објављено: 17.5.2021)

Решење 351-217-2020 од 18.3.2020 (објављено:17.5.2021)

Потврда радова 351-165-2021 од 14.5.2021 (објављено: 17.5.2021)

Потврда радова 351-135-2019 од 13.5.2021 (објављено: 17.5.2021)

Закључак 351-284-2021 од 12.5.2021 (објављено: 13.5.2021)

Закључак 351-291-2021 од 12.5.2021 (објављено: 13.5.2021)

Решење 351-283-2021 од 10.5.2021 (објављено:13.5.2021)

Потврда радова 351-232-2021 од 12.5.2021 (објављено: 13.5.2021)

Потврда радова 351-189-2021 од 12.5.2021 (објављено: 13.5.2021)

Потврда радова 351-171-2021 од 12.5.2021 (објављено: 13.5.2021)

Решење 351-230-2021 од 19.4.2021 (објављено: 10.5.2021)

Решење 351-290-2021 од 6.5.2021 (објављено: 7.5.2021)

Решење 351-279-2021 од 7.5.2021 (објављено: 7.5.2021)

Решење 351-277-2021 од 7.5.2021 (објављено: 7.5.2021)

Решење 351-261-2021 од 5.5.2021 (објављено: 7.5.2021)

Закључак 351-260-2021 од 6.5.2021 (објављено: 7.5.2021)

Решење 351-259-2021 од 5.5.2021 (објављено: 7.5.2021)

Потврда радова 351-240-2021 од 5.5.2021 (објављено: 7.5.2021)

Потврда радова 351-195-2021 од 6.5.2021 (објављено: 7.5.2021)

Потврда радова 351-180-2021 од 6.5.2021 (објављено: 7.5.2021)

Потврда радова 351-582-2020 од 29.4.2021 (објављено: 5.5.2021)

Закључак 351-274-2021 од 29.4.2021 (објављено: 5.5.2021)

Закључак 351-272-2021 од 29.4.2021 (објављено: 5.5.2021)

Закључак 351-269-2021 од 29.4.2021 (објављено: 5.5.2021)

Закључак 351-265-2021 од 29.4.2021 (објављено: 5.5.2021)

Закључак 351-262-2021 од 29.4.2021 (објављено: 5.5.2021)

Решење 351-216-2021 од 28.4.2021 (објављено: 5.5.2021)

Решење 351-229-2021 од 29.4.2021 (објављено: 5.5.2021)

Решење 351-245-2021 од 28.4.2021 (објављено: 5.5.2021)

Закључак 351-273-2021 од 27.4.2021 (објављено: 28.4.2021)

Закључак 351-231-2021 од 27.4.2021 (објављено: 28.4.2021)

Закључак 351-220-2021 од 27.4.2021 (објављено: 28.4.2021)

Решење 351-150-2021 од 27.4.2021 (објављено: 28.4.2021)

Решење 351-165-2021 од 22.4.2021 (објављено: 26.4.2021)

Решење 351-237-2021 од 22.4.2021 (објављено: 26.4.2021)

Потврда 351-241-2021 од 26.4.2021 (објављено: 26.4.2021)

Решење 351-241-2021 од 20.4.2021 (објављено: 21.4.2021)

Решење 351-232-2021 од 20.4.2021 (објављено: 21.4.2021)

Закључак 351-235-2021 од 19.4.2021 (објављено: 21.4.2021)

Потврда радова 351-243-2021 од 15.4.2021 (објављено: 20.4.2021)

Решење 351-240-2021 од 19.4.2021 (објављено: 20.4.2021)

Решење 351-227-2021 од 16.4.2021 (објављено: 20.4.2021)

Решење 351-219-2021 од 19.4.2021 (објављено: 20.4.2021)

Потврда радова 351-201-2020 од 19.4.2021 (објављено: 20.4.2021)

Решење 351-195-2021 од 16.4.2021 (објављено: 20.4.2021)

Решење 351-189-2021 од 19.4.2021 (објављено: 20.4.2021)

Решење 351-176-2021 од 16.4.2021 (објављено: 20.4.2021)

Закључак 351-221-2021 од 13.4.2021 (објављено: 14.4.2021)

Решење 351-214-2021 од 13.4.2021 (објављено: 14.4.2021)

Решење 351-201-2021 од 12.4.2021 (објављено: 12.4.2021)

Закључак 351-191-2021 од 9.4.2021 (објављено: 12.4.2021)

Закључак 351-199-2021 од 6.4.2021 (објављено: 8.4.2021)

Закључак 351-198-2021 од 5.4.2021 (објављено: 8.4.2021)

Потврда радова 351-591-2020 од 8.4.2021 (објављено: 8.4.2021)

Закључак 351-192-2021 од 5.4.2021 (објављено: 6.4.2021)

Закључак 351-183-2021 од 5.4.2021 (објављено: 6.4.2021)

Закључак 351-181-2021 од 5.4.2021 (објављено: 6.4.2021)

Закључак 351-177-2021 од 5.4.2021 (објављено: 6.4.2021)

Закључак 351-166-2021 од 1.4.2021 (објављено: 5.4.2021)

Закључак 351-128-2021 од 22.3.2021 (објављено: 5.4.2021)

Решење 351-186-2021 од 2.4.2021 (објављено: 5.4.2021)

Решење 351-180-2021 од 1.4.2021 (објављено: 5.4.2021)

Решење 351-169-2021 од 30.3.2021 (објављено: 1.4.2021)

Закључак 351-173-2021 од 29.3.2021 (објављено: 30.3.2021)

Закључак 351-172-2021 од 26.3.2021 (објављено: 30.3.2021)

Закључак 351-168-2021 од 29.3.2021 (објављено: 30.3.2021)

Решење 351-156-2021 од 22.3.2021 (објављено: 23.3.2021)

Решење 351-152-2021 од 22.3.2021 (објављено: 23.3.2021)

Закључак 351-138-2021 од 22.3.2021 (објављено: 23.3.2021)

Потврда радова 351-125-2021 од 18.3.2021 (објављено: 23.3.2021)

Решење 351-141-2021 од 16.3.2021 (објављено: 18.3.2021)

Потврда радова 351-627-2020 од 17.3.2021 (објављено: 18.3.2021)

Закључак 351-151-2021 од 16.3.2021 (објављено: 17.3.2021)

Закључак 351-149-2021 од 16.3.2021 (објављено: 17.3.2021)

Закључак 351-146-2021 од 16.3.2021 (објављено: 17.3.2021)

Закључак 351-106-2021 од 16.3.2021 (објављено: 17.3.2021)

Закључак 351-130-2021 од 11.3.2021 (објављено: 16.3.2021)

Потврда радова 351-871-2019 од 11.3.2021 (објављено: 16.3.2021)

Решење 351-133-2021 од 12.3.2021 (објављено: 16.3.2021)

Решење 351-127-2021 од 9.3.2021 (објављено: 11.3.2021)

Решење 351-125-2021 од 8.3.2021 (објављено: 11.3.2021)

Потврда радова 351-80-2021 од 9.3.2021 (објављено: 11.3.2021)

Потврда радова 351-67-2021 од 11.3.2021 (објављено: 11.3.2021)

Потврда радова 351-865-2020 од 9.3.2021 (објављено: 11.3.2021)

Потврда радова 351-775-2020 од 4.3.2021 (објављено: 8.3.2021)

Закључак 351-99-2021 од 25.2.2021 (објављено: 8.3.2021)

Закључак 351-113-2021 од 3.3.2021 (објављено: 4.3.2021)

Закључак 351-102-2021 од 2.3.2021 (објављено: 4.3.2021)

Закључак 351-109-2021 од 1.3.2021 (објављено: 2.3.2021)

Закључак 351-101-2021 од 1.3.2021 (објављено: 2.3.2021)

Решење 351-80-2021 од 23.2.2021 (објављено: 24.2.2021)

Закључак 351-83-2021 од 22.2.2021 (објављено: 23.2.2021)

Закључак 351-79-2021 од 22.2.2021 (објављено: 23.2.2021)

Закључак 351-65-2021 од 22.2.2021 (објављено: 23.2.2021)

Потврда радова 351-43-2021 од 22.2.2021 (објављено: 23.2.2021)

Решење 351-857-2020 од 19.2.2021 (објављено: 23.2.2021)

Закључак 351-74-2021 од 12.2.2021 (објављено: 18.2.2021)

Решење 351-73-2021 од 17.2.2021 (објављено: 18.2.2021)

Решење 351-67-2021 од 12.2.2021 (објављено: 18.2.2021)

Закључак 351-35-2021 од 10.2.2021 (објављено: 11.2.2021)

Закључак 351-44-2021 од 5.2.2021 (објављено: 10.2.2021)

Потврда радова 351-16-2021 од 9.2.2021 (објављено: 10.2.2021)

Решење 351-52-2021 од 9.2.2021 (објављено: 10.2.2021)

Решење 351-25-2021 од 8.2.2021 (објављено: 10.2.2021)

Решење 351-45-2021 од 5.2.2021 (објављено: 8.2.2021)

Решење 351-43-2021 од 3.2.2021 (објављено: 8.2.2021)

Решење 351-19-2021 од 26.1.2021 (објављено: 28.1.2021)

Решење 351-16-2021 од 22.1.2021 (објављено: 28.1.2021)

Потврда радова 351-861-2020 од 27.1.2021 (објављено: 28.1.2021)

Потврда радова 351-547-2020 од 27.1.2021 (објављено: 28.1.2021)

Потврда радова 351-1001-2019 од 27.1.2021 (објављено: 28.1.2021)

Потврда радова 351-567-2020 од 14.1.2021 (објављено: 22.1.2021)

Закључак 351-12.2021 од 13.1.2021 (објављено: 22.1.2021)

Решење 351-4-2021 од 18.1.2021 (објављено: 22.1.2021)

Решење 351-865-2020 од 14.1.2021 (објављено: 22.1.2021)

Решење 351-6-2021 од 12.1.2021 (објављено: 14.1.2021)

Закључак 351-14-2021 од 13.1.2021 (објављено: 14.1.2021)

Закључак 351-5-2021 од 8.1.2021 (објављено: 12.1.2021)

Закључак 351-1-2021 од 6.1.2021 (објављено: 12.1.2021)

Закључак 351-854-2020 од 30.12.2020 (објављено: 12.1.2021)

Решење 351-872-2020 од 6.1.2021 (објављено: 12.1.2021)