A A A

My image My image My image

Грађевинске дозволе обједињена процедура

Захтев је иницијални акт којим се покреће обједињена процедура која обухвата поступања надлежних органа по захтеву грађанки и грађана, а односи се на изградњу, доградњу или реконструкцију објеката.

Обједињена процедура укључује издавање грађевинске дозволе, односно решења из чл. 145. Закона о планирању и изградњи, пријаву радова, прибављање сагласности на техничку документацију, издавање употребне дозволе, прибављање услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења.

У складу са чланом 8а Закона о планирању и изградњи, чије се одредбе примењују од 1. јануара 2016. године, подношење захтева, размена докумената и поднесака у обједињеној процедури обављају се електронским путем.

Сва акта која у вези са обједињеном процедуром доносе надлежни органи и имаоци јавних овлашћења, као и поднесци и документи који се достављају у обједињеној процедури, укључујући и техничку документацију, достављају се у форми електронског документа.

Захтеве за издавање одобрења која се издају у поступку обједињене процедуре у складу са Законом о планирању и изградњи (грађевинске дозволе, решења у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи, употребне дозволе) можете поднети на званичној интернет страници Агенције за привредне регистре Републике Србије.

Овде можете преузети:

Регистар донетих одлука 2018

Решење 351-839-2018 од 7.12.2018 (објављено: 7.12.2018)

Решење 351-859-2018 од 3.12.2018 (објављено: 4.12.2018)

Решење 351-867-2018 од 30.11.2018 (објављено: 3.12.2018)

Решење 351-866-2018 од 30.11.2018 (објављено: 3.12.2018)

Решење 351-865-2018 од 30.11.2018 (објављено: 3.12.2018)

Закључак 351-838-2018 од 20.11.2018 (објављено: 21.11.2018)

Закључак 351-836-2018 од 20.11.2018 (објављено: 21.11.2018)

Решење 351-831-2018 од 20.11.2018 (објављено: 21.11.2018)

Решење 351-828-2018 од 16.11.2018 (објављено: 21.11.2018)

Закључак 351-826-2018 од 19.11.2018 (објављено: 21.11.2018)

Решење 351-830-2018 од 15.11.2018 (објављено: 19.11.2018)

Решење 351-828-2018 од 16.11.2018 (објављено: 19.11.2018)

Решење 351-825-2018 од 19.11.2018 (објављено: 19.11.2018)

Закључак 351-824-2018 од 19.11.2018 (објављено: 19.11.2018)

Закључак 351-819-2018 од 15.11.2018 (објављено: 19.11.2018)

Решење 351-818-2018 од 16.11.2018 (објављено: 19.11.2018)

Закључак 351-817-2018 од 15.11.2018 (објављено: 15.11.2018)

Решење 351-816-2018 од 14.11.2018 (објављено: 15.11.2018)

Закључак 351-811-2018 од 13.11.2018 (објављено: 15.11.2018)

Закључак 351-810-2018 од 7.11.2018 (објављено: 9.11.2018)

Закључак 351-801-2018 од 8.11.2018 (објављено: 8.11.2018)

Закључак 351-804-2018 од 8.11.2018 (објављено: 8.11.2018)

Решење 351-793-2018 од 7.11.2018 (објављено: 8.11.2018)

Решење 351-803-2018 од 5.11.2018 (објављено: 7.11.2018)

Решење 351-798-2018 од 5.11.2018 (објављено: 7.11.2018)

Закључак 351-789-2018 од 2.11.2018 (објављено: 6.11.2018)

Решење 351-784-2018 од 1.11.2018 (објављено: 1.11.2018)

Решење 351-777-2018 од 1.11.2018 (објављено: 1.11.2018)

Потврда правоснажности 351-702-2018 од 31.10.2018 (објављено: 1.11.2018)

Потврда радова 351-702-2018 од 31.10.2018 (објављено: 1.11.2018)

Потврда правоснажности 351-562-2018 од 29.10.2018 (објављено: 1.11.2018)

Потврда радова 351-562-2018 од 29.10.2018 (објављено: 1.11.2018)

Потврда правоснажности 351-635-2018 од 30.10.2018 (објављено: 1.11.2018)

Потврда радова 351-772-2018 од 29.10.2018 (објављено: 1.11.2018)

Закључак 351-779-2018 од 29.10.2018 (објављено: 1.11.2018)

Закључак 351-755-2018 од 29.10.2018 (објављено: 1.11.2018)

Закључак 351-768-2018 од 26.10.2018 (објављено: 29.10.2018)

Закључак 351-767-2018 од 26.10.2018 (објављено: 29.10.2018)

Закључак 351-766-2018 од 26.10.2018 (објављено: 29.10.2018)

Потврда радова 351-708-2018 од 15.10.2018 (објављено: 17.10.2018)

Закључак 351-746-2018 од 16.10.2018 (објављено: 17.10.2018)

Решење 351-739-2018 од 11.10.2018 (објављено: 12.10.2018)

Решење 351-734-2018 од 11.10.2018 (објављено: 12.10.2018)

Решење 351-732-2018 од 12.10.2018 (објављено: 12.10.2018)

Закључак 351-733-2018 од 11.10.2018 (објављено: 12.10.2018)

Закључак 351-726-2018 од 9.10.2018 (објављено: 10.10.2018)

Закључак 351-724-2018 од 9.10.2018 (објављено: 10.10.2018)

Решење 351-722-2018 од 9.10.2018 (објављено: 10.10.2018)

Решење 351-711-2018 од 9.10.2018 (објављено: 10.10.2018)

Решење 351-705-2018 од 8.10.2018 (објављено: 10.10.2018)

Решење 351-719-2018 од 5.10.2018 (објављено: 10.10.2018)

Решење 351-713-2018 од 5.10.2018 (објављено: 5.10.2018)

Решење 351-708-2018 од 3.10.2018 (објављено: 5.10.2018)

Решење 351-702-2018 од 2.10.2018 (објављено: 3.10.2018)

Закључак 351-701-2018 од 2.10.2018 (објављено: 3.10.2018)

Решење 351-700-2018 од 28.9.2018 (објављено: 1.10.2018)

Закључак 351-699-2018 од 1.10.2018 (објављено: 1.10.2018)

Закључак 351-706-2018 од 28.9.2018 (објављено: 28.9.2018)

Закључак 351-698-2018 од 26.9.2018 (објављено: 28.9.2018)

Закључак 351-696-2018 од 27.9.2018 (објављено: 28.9.2018)

Закључак 351-683-2018 од 25.9.2018 (објављено: 26.9.2018)

Решење 351-689-2018 од 24.9.2018 (објављено: 25.9.2018)

Решење 351-648-2018 од 24.9.2018 (објављено: 25.9.2018)

Закључак 351-690-2018 од 21.9.2018 (објављено: 25.9.2018)

Потврда радова 351-644-2018 од 21.9.2018 (објављено: 24.9.2018)

Закључак 351-676-2018 од 20.9.2018 (објављено: 24.9.2018)

Решење 351-620-2018 од 18.9.2018 (објављено: 19.9.2018)

Закључак 351-675-2018 од 18.9.2018 (објављено: 19.9.2018)

Потврда правоснажности 351-584-2018 од 18.9.2018 (објављено: 18.9.2018)

Решење 351-663-2018 од 13.9.2018 (објављено: 18.9.2018)

Закључак 351-655-2018 од 14.9.2018 (објављено: 17.9.2018)

Решење 351-658-2018 од 14.9.2018 (објављено: 17.9.2018)

Решење 351-653-2018 од 13.9.2018 (објављено: 17.9.2018)

Решење 351-643-2018 од 12.9.2018 (објављено: 13.9.2018)

Решење 351-642-2018 од 12.9.2018 (објављено: 13.9.2018)

Решење 351-645-2018 од 11.9.2018 (објављено: 12.9.2018)

Потврда правоснажности 351-599-2018 од 10.9.2018 (објављено: 11.9.2018)

Закључак 351-640-2018 од 10.9.2018 (објављено: 11.9.2018)

Решење 351-636-2018 од 10.9.2018 (објављено: 11.9.2018)

Решење 351-638-2018 од 6.9.2018 (објављено: 10.9.2018)

Решење 351-635-2018 од 7.9.2018 (објављено: 10.9.2018)

Решење 351-644-2018 од 5.9.2018 (објављено: 6.9.2018)

Решење 351-633-2018 од 5.9.2018 (објављено: 6.9.2018)

Решење 351-634-2018 од 4.9.2018 (објављено: 4.9.2018)

Решење 351-622-2018 од 3.9.2018 (објављено: 4.9.2018)

Решење 351-612-2018 од 31.8.2018 (објављено: 31.8.2018)

Потврда правоснажности 351-542-2018 од 31.8.2018 (објављено: 31.8.2018)

Закључак 351-616-2018 од 30.8.2018 (објављено: 31.8.2018)

Закључак 351-611-2018 од 29.8.2018 (објављено: 29.8.2018)

Закључак 351-601-2018 од 28.8.2018 (објављено: 29.8.2018)

Решење 351-604-2018 од 28.8.2018 (објављено: 29.8.2018)

Потврда радова 351-531-2018 од 27.8.2018 (објављено: 28.8.2018)

Потврда радова 351-578-2018 од 27.8.2018 (објављено: 28.8.2018)

Потврда правоснажности 351-578-2018 од 27.8.2018 (објављено: 28.8.2018)

Закључак 351-598-2018 од 24.8.2018 (објављено: 28.8.2018)

Закључак 351-596-2018 од 23.8.2018 (објављено: 28.8.2018)

Решење 351-584-2018 од 22.8.2018 (објављено: 22.8.2018)

Потврда радова 351-574-2018 од 21.8.2018 (објављено: 21.8.2018)

Потврда правоснажности 351-566-2018 од 21.8.2018 (објављено: 21.8.2018)

Закључак 351-590-2018 од 20.8.2018 (објављено: 21.8.2018)

Закључак 351-585-2018 од 17.8.2018 (објављено: 20.8.2018)

Решење 351-578-2018 од 16.8.2018 (објављено: 20.8.2018)

Решење 351-577-2018 од 16.8.2018 (објављено: 20.8.2018)

Потврда радова 351-69-2018 од 15.8.2018 (објављено: 16.8.2018)

Потврда правоснажности 351-448-2018 од 15.8.2018 (објављено: 16.8.2018)

Решење 351-575-2018 од 15.8.2018 (објављено: 16.8.2018)

Потврда правоснажности 351-496-2018 од 14.8.2018 (објављено: 16.8.2018)

Решење 351-574-2018 од 15.8.2018 (објављено: 16.8.2018)

Закључак 351-572-2018 од 14.8.2018 (објављено: 16.8.2018)

Закључак 351-571-2018 од 13.8.2018 (објављено: 14.8.2018)

Закључак 351-531-2018 од 13.8.2018 (објављено: 14.8.2018)

Решење 351-569-2018 од 13.8.2018 (објављено: 13.8.2018)

Решење 351-542-2018 од 8.8.2018 (објављено: 13.8.2018)

Решење 351-562-2018 од 10.8.2018 (објављено: 13.8.2018)

Решење 351-567-2018 од 10.8.2018 (објављено: 10.8.2018)

Решење 351-566-2018 од 9.8.2018 (објављено: 10.8.2018)

Решење 351-560-2018 од 7.8.2018 (објављено: 7.8.2018)

Решење исправка 351-135-2018 од 7.8.2018 (објављено: 7.8.2018)

Решење 351-557-2018 од 3.8.2018 (објављено: 3.8.2018)

Решење 351-555-2018 од 3.8.2018 (објављено: 3.8.2018)

Решење исправка 351-548-2018 од 2.8.2018 (објављено: 3.8.2018)

Закључак 351-550-2018 од 2.8.2018 (објављено: 2.8.2018)

Решење 351-531-2018 од 2.8.2018 (објављено: 2.8.2018)

Решење 351-554-2018 од 1.8.2018 (објављено: 2.8.2018)

Закључак 351-544-2018 од 1.8.2018 (објављено: 2.8.2018)

Решење 351-549-2018 од 30.7.2018 (објављено: 31.7.2018)

Решење 351-548-2018 од 31.7.2018 (објављено: 31.7.2018)

Закључак 351-543-2018 од 31.7.2018 (објављено: 31.7.2018)

Закључак 351-545-2018 од 30.7.2018 (објављено: 31.7.2018)

Закључак 351-536-2018 од 30.7.2018 (објављено: 31.7.2018)

Закључак 351-540-2018 од 27.7.2018 (објављено: 30.7.2018)

Решење 351-553-2018 од 30.7.2018 (објављено: 30.7.2018)

Закључак 351-538-2018 од 27.7.2018 (објављено: 27.7.2018)

Решење 351-534-2018 од 27.7.2018 (објављено: 27.7.2018)

Закључак 351-547-2018 од 26.7.2018 (објављено: 27.7.2018)

Закључак 351-539-2018 од 26.7.2018 (објављено: 27.7.2018)

Закључак 351-535-2018 од 27.7.2018 (објављено: 27.7.2018)

Закључак 351-530-2018 од 25.7.2018 (објављено: 26.7.2018)

Решење 351-529-2018 од 25.7.2018 (објављено: 26.7.2018)

Закључак 351-528-2018 од 26.7.2018 (објављено: 26.7.2018)

Решење 351-528-2018 од 25.7.2018 (објављено: 25.7.2018)

Закључак 351-527-2018 од 25.7.2018 (објављено: 25.7.2018)

Закључак 351-526-2018 од 24.7.2018 (објављено: 25.7.2018)

Закључак 351-523-2018 од 24.7.2018 (објављено: 25.7.2018)

Закључак 351-520-2018 од 24.7.2018 (објављено: 25.7.2018)

Закључак 351-513-2018 од 23.7.2018 (објављено: 25.7.2018)

Потврда радова 351-479-2018 од 23.7.2018 (објављено: 24.7.2018)

Решење 351-514-2018 од 23.7.2018 (објављено: 24.7.2018)

Решење 351-507-2018 од 20.7.2018 (објављено: 24.7.2018)

Закључак 351-599-2018 од 29.6.2018 (објављено: 29.6.2018)

Потврда радова 351-345-2018 од 29.6.2018 (објављено: 29.6.2018)

Закључак 351-441-2018 од 21.6.2018 (објављено: 25.6.2018)

Решење 351-430-2018 од 21.6.2018 (објављено: 25.6.2018)

Закључак 351-427-2018 од 19.6.2018 (објављено: 25.6.2018)

Решење 351-423-2018 од 20.6.2018 (објављено: 25.6.2018)

Закључак 351-429-2018 од 15.6.2018 (објављено: 15.6.2018)

Решење 351-422-2018 од 15.6.2018 (објављено: 15.6.2018)

Потврда радова 351-372-2018 од 14.6.2018 (објављено: 15.6.2018)

Закључак 351-417-2018 од 15.6.2018 (објављено: 15.6.2018)

Решење 351-418-2018 од 15.6.2018 (објављено: 15.6.2018)

Потврда o правоснажности 351-189-2018 од 14.6.2018 (објављено: 14.6.2018)

Потврда радова 351-189-2018 од 14.6.2018 (објављено: 14.6.2018)

Закључак 351-402-2018 од 12.6.2018 (објављено: 13.6.2018)

Закључак 351-407-2018 од 11.6.2018 (објављено: 11.6.2018)

Закључак 351-393-2018 од 6.6.2018 (објављено: 11.6.2018)

Закључак 351-382-2018 од 5.6.2018 (објављено: 6.6.2018)

Потврда o правоснажности 351-371-2018 од 4.6.2018 (објављено: 4.6.2018)

Потврда радова 351-337-2018 од 1.6.2018 (објављено: 4.6.2018)

Потврда радова 351-316-2018 од 1.6.2018 (објављено: 4.6.2018)

Закључак 351-378-2018 од 4.6.2018 (објављено: 4.6.2018)

Решење 351-369-2018 од 31.5.2018 (објављено: 31.5.2018)

Закључак 351-374-2018 од 31.5.2018 (објављено: 31.5.2018)

Решење 351-372-2018 од 31.5.2018 (објављено: 31.5.2018)

Закључак 351-368-2018 од 30.5.2018 (објављено: 30.5.2018)

Закључак 351-366-2018 од 30.5.2018 (објављено: 30.5.2018)

Потврда радова 351-291-2018 од 29.5.2018 (објављено: 30.5.2018)

Решење 351-357-2018 од 28.5.2018 (објављено: 28.5.2018)

Решење 351-371-2018 од 25.5.2018 (објављено: 25.5.2018)

Решење 351-370-2018 од 25.5.2018 (објављено: 25.5.2018)

Решење 351-351-2018 од 25.5.2018 (објављено: 25.5.2018)

Закључак 351-353-2018 од 25.5.2018 (објављено: 25.5.2018)

Решење 351-345-2018 од 24.5.2018 (објављено: 24.5.2018)

Закључак 351-342-2018 од 23.5.2018 (објављено: 23.5.2018)

Решење 351-344-2018 од 23.5.2018 (објављено: 23.5.2018)

Потврда радова 351-650-2018 од 18.5.2018 (објављено: 21.5.2018)

Потврда радова 351-278-2018 од 18.5.2018 (објављено: 21.5.2018)

Потврда радова 351-287-2018 од 18.5.2018 (објављено: 21.5.2018)

Решење 351-337-2018 од 18.5.2018 (објављено: 21.5.2018)

Решење 351-322-2018 од 17.5.2018 (објављено: 21.5.2018)

Решење 351-327-2018 од 17.5.2018 (објављено: 21.5.2018)

Решење 351-311-2018 од 15.5.2018 (објављено: 16.5.2018)

Закључак 351-314-2018 од 11.5.2018 (објављено: 11.5.2018)

Решење 351-300-2018 од 11.5.2018 (објављено: 11.5.2018)

Закључак 351-314-2018 од 11.5.2018 (објављено: 11.5.2018)

Решење 351-316-2018 од 11.5.2018 (објављено: 11.5.2018)

Закључак 351-320-2018 од 10.5.2018 (објављено: 11.5.2018)

Закључак 351-305-2018 од 9.5.2018 (објављено: 10.5.2018)

Решење 351-310-2018 од 10.5.2018 (објављено: 10.5.2018)

Закључак 351-301-2018 од 7.5.2018 (објављено: 8.5.2018)

Решење 351-291-2018 од 4.5.2018 (објављено: 4.5.2018)

Закључак 351-286-2018 од 30.4.2018 (објављено: 3.5.2018)

Решење 351-279-2018 од 27.4.2018 (објављено: 27.4.2018)

Решење 351-287-2018 од 27.4.2018 (објављено: 27.4.2018)

Решење 351-278-2018 од 27.4.2018 (објављено: 27.4.2018)

Решење 351-267-2018 од 25.4.2018 (објављено: 25.4.2018)

Потврда радова 351-221-2018 од 25.4.2018 (објављено: 25.4.2018)

Потврда радова 351-188-2018 од 25.4.2018 (објављено: 25.4.2018)

Закључак 351-265-2018 од 23.4.2018 (објављено: 24.4.2018)

Закључак 351-263-2018 од 23.4.2018 (објављено: 23.4.2018)

Потврда радова 351-176-2018 од 20.4.2018 (објављено: 20.4.2018)

Потврда o правоснажности 351-176-2018 од 20.4.2018 (објављено: 20.4.2018)

Решење 351-260-2018 од 19.4.2018 (објављено: 19.4.2018)

Закључак 351-266-2018 од 19.4.2018 (објављено: 19.4.2018)

Закључак 351-253-2018 од 17.4.2018 (објављено: 19.4.2018)

Решење 351-254-2018 од 17.4.2018 (објављено: 19.4.2018)

Решење 351-258-2018 од 16.4.2018 (објављено: 16.4.2018)

Закључак 351-248-2018 од 13.4.2018 (објављено: 13.4.2018)

Закључак 351-243-2018 од 13.4.2018 (објављено: 13.4.2018)

Решење 351-251-2018 од 13.4.2018 (објављено: 13.4.2018)

Закључак 351-245-2018 од 13.4.2018 (објављено: 13.4.2018)

Закључак 351-236-2018 од 11.4.2018 (објављено: 11.4.2018)

Закључак 351-244-2018 од 10.4.2018 (објављено: 11.4.2018)

Закључак 351-232-2018 од 10.4.2018 (објављено: 11.4.2018)

Закључак 351-233-2018 од 10.4.2018 (објављено: 10.4.2018)

Решење 351-226-2018 од 4.4.2018 (објављено: 5.4.2018)

Решење 351-235-2018 од 4.4.2018 (објављено: 4.4.2018)

Решење 351-221-2018 од 30.3.2018 (објављено: 30.3.2018)

Потврда радова 351-176-2018 од 30.3.2018 (објављено: 30.3.2018)

Потврда o правоснажности 351-176-2018 од 30.3.2018 (објављено: 30.3.2018)

Решење 351-213-2018 од 29.3.2018 (објављено: 30.3.2018)

Решење 351-212-2018 од 30.3.2018 (објављено: 30.3.2018)

Решење 351-211-2018 од 29.3.2018 (објављено: 30.3.2018)

Потврда радова 351-152-2018 од 28.3.2018 (објављено: 29.3.2018)

Решење 351-205-2018 од 27.3.2018 (објављено: 28.3.2018)

Потврда радова 351-166-2018 од 26.3.2018 (објављено: 26.3.2018)

Потврда o правоснажности 351-166-2018 од 26.3.2018 (објављено: 26.3.2018)

Потврда o правоснажности 351-152-2018 од 26.3.2018 (објављено: 26.3.2018)

Решење 351-188-2018 од 26.3.2018 (објављено: 26.3.2018)

Решење 351-190-2018 од 26.3.2018 (објављено: 26.3.2018)

Решење 351-189-2018 од 26.3.2018 (објављено: 26.3.2018)

Потврда радова 351-141-2018 од 22.3.2018 (објављено: 22.3.2018)

Потврда o правоснажности 351-141-2018 од 22.3.2018 (објављено: 22.3.2018)

Решење 351-186-2018 од 22.3.2018 (објављено: 22.3.2018)

Закључак 351-184-2018 од 19.3.2018 (објављено: 20.3.2018)

Решење 351-176-2018 од 19.3.2018 (објављено: 19.3.2018)

Закључак 351-178-2018 од 19.3.2018 (објављено: 19.3.2018)

Закључак 351-174-2018 од 16.3.2018 (објављено: 19.3.2018)

Закључак 351-177-2018 од 15.3.2018 (објављено: 15.3.2018)

Закључак 351-170-2018 од 14.3.2018 (објављено: 14.3.2018)

Решење 351-171-2018 од 13.3.2018 (објављено: 14.3.2018)

Решење 351-166-2018 од 13.3.2018 (објављено: 14.3.2018)

Закључак 351-169-2018 од 13.3.2018 (објављено: 13.3.2018)

Решење 351-152-2018 од 12.3.2018 (објављено: 12.3.2018)

Закључак 351-146-2018 од 7.3.2018 (објављено: 8.3.2018)

Закључак 351-150-2018 од 7.3.2018 (објављено: 7.3.2018)

Закључак 351-147-2018 од 7.3.2018 (објављено: 7.3.2018)

Решење 351-153-2018 од 6.3.2018 (објављено: 7.3.2018)

Потврда радова 351-928-2017 од 5.3.2018 (објављено: 6.3.2018)

Потврда радова 351-96-2018 од 5.3.2018 (објављено: 6.3.2018)

Решење 351-141-2018 од 5.3.2018 (објављено: 6.3.2018)

Решење 351-138-2018 од 5.3.2018 (објављено: 6.3.2018)

Решење 351-137-2018 од 2.3.2018 (објављено: 6.3.2018)

Решење 351-135-2018 од 2.3.2018 (објављено: 2.3.2018)

Потврда радова 351-876-2017 од 1.3.2018 (објављено: 2.3.2018)

Закључак 351-132-2018 од 1.3.2018 (објављено: 1.3.2018)

Закључак 351-129-2018 од 1.3.2018 (објављено: 1.3.2018)

Решење 351-118-2018 од 27.2.2018 (објављено: 28.2.2018)

Закључак 351-120-2018 од 27.2.2018 (објављено: 27.2.2018)

Закључак 351-122-2018 од 27.2.2018 (објављено: 27.2.2018)

Закључак 351-128-2018 од 27.2.2018 (објављено: 27.2.2018)

Решење 351-96-2018 од 20.2.2018 (објављено: 21.2.2018)

Потврда радова 351-59-2018 од 20.02.2018 (објављено: 20.02.2018)

Решење 351-91-2018 од 14.2.2018 (објављено: 14.2.2018)

Закључак 351-99-2018 од 14.2.2018 (објављено: 14.2.2018)

Решење 351-87-2018 од 14.2.2018 (објављено: 14.2.2018)

Решење 351-90-2018 од 14.2.2018 (објављено: 14.2.2018)

Решење 351-84-2018 од 9.2.2018 (објављено: 12.2.2018)

Решење 351-75-2018 од 9.2.2018 (објављено: 9.2.2018)

Решење 351-70-2018 од 9.2.2018 (објављено: 9.2.2018)

Закључак 351-85-2018 од 8.2.2018 (објављено: 9.2.2018)

Решење 2 351-79-2018 од 8.2.2018 (објављено: 9.2.2018)

Решење 351-79-2018 од 7.2.2018 (објављено: 8.2.2018)

Решење 351-73-2018 од 7.2.2018 (објављено: 7.2.2018)

Потврда радова 351-26-2018 од 06.02.2018 (објављено: 07.02.2018)

Закључак 351-72-2018 од 5.2.2018 (објављено: 7.2.2018)

Закључак 351-55-2018 од 6.2.2018 (објављено: 7.2.2018)

Решење 351-59-2018 од 5.2.2018 (објављено: 5.2.2018)

Закључак 351-51-2018 од 1.2.2018 (објављено: 1.2.2018)

Решење 351-52-2018 од 31.1.2018 (објављено: 1.2.2018)

Закључак 351-57-2018 од 31.1.2018 (објављено: 1.2.2018)

Закључак 351-46-2018 од 30.1.2018 (објављено: 30.1.2018)

Решење 351-48-2018 од 25.01.2018 (објављено: 26.01.2018)

Решење 351-43-2018 од 24.01.2018 (објављено: 24.01.2018)

Закључак 351-37-2018 од 23.1.2018 (објављено: 24.1.2018)

Закључак 351-36-2018 од 23.1.2018 (објављено: 23.1.2018)

Решење 351-30-2018 од 22.01.2018 (објављено: 23.01.2018)

Закључак 351-32-2018 од 19.1.2018 (објављено: 22.1.2018)

Решење 351-26-2018 од 18.01.2018 (објављено: 18.01.2018)

Решење 351-22-2018 од 18.01.2018 (објављено: 18.01.2018)

Потврда радова 351-905-2017 од 15.01.2018 (објављено: 15.01.2018)

Закључак 351-8-2018 од 11.1.2018 (објављено: 12.1.2018)

Закључак 351-7-2018 од 11.1.2018 (објављено: 12.1.2018)

Закључак 351-929-2017 од 5.1.2018 (објављено: 5.1.2018)