A A A

Građevinske dozvole objedinjena procedura

Zahtev je inicijalni akt kojim se pokreće objedinjena procedura koja obuhvata postupanja nadležnih organa po zahtevu građanki i građana, a odnosi se na izgradnju, dogradnju ili rekonstrukciju objekata.

Objedinjena procedura uključuje izdavanje građevinske dozvole, odnosno rešenja iz čl. 145. Zakona o planiranju i izgradnji, prijavu radova, pribavljanje saglasnosti na tehničku dokumentaciju, izdavanje upotrebne dozvole, pribavljanje uslova za projektovanje, odnosno priključenje objekata na infrastrukturnu mrežu, pribavljanje isprava i drugih dokumenata koje izdaju imaoci javnih ovlašćenja.

U skladu sa članom 8a Zakona o planiranju i izgradnji, čije se odredbe primenjuju od 1. januara 2016. godine, podnošenje zahteva, razmena dokumenata i podnesaka u objedinjenoj proceduri obavljaju se elektronskim putem.

Sva akta koja u vezi sa objedinjenom procedurom donose nadležni organi i imaoci javnih ovlašćenja, kao i podnesci i dokumenti koji se dostavljaju u objedinjenoj proceduri, uključujući i tehničku dokumentaciju, dostavljaju se u formi elektronskog dokumenta.

Zahteve za izdavanje odobrenja koja se izdaju u postupku objedinjene procedure u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji (građevinske dozvole, rešenja u skladu sa članom 145. Zakona o planiranju i izgradnji, upotrebne dozvole) možete podneti na zvaničnoj internet stranici Agencije za privredne registre Republike Srbije.

Ovde možete preuzeti:

Registar donetih odluka 2021

Zaključak 351-199-2021 od 6.4.2021 (objavljeno: 8.4.2021)

Zaključak 351-198-2021 od 5.4.2021 (objavljeno: 8.4.2021)

Potvrda radova 351-591-2020 od 8.4.2021 (objavljeno: 8.4.2021)

Zaključak 351-192-2021 od 5.4.2021 (objavljeno: 6.4.2021)

Zaključak 351-183-2021 od 5.4.2021 (objavljeno: 6.4.2021)

Zaključak 351-181-2021 od 5.4.2021 (objavljeno: 6.4.2021)

Zaključak 351-177-2021 od 5.4.2021 (objavljeno: 6.4.2021)

Zaključak 351-166-2021 od 1.4.2021 (objavljeno: 5.4.2021)

Zaključak 351-128-2021 od 22.3.2021 (objavljeno: 5.4.2021)

Rešenje 351-186-2021 od 2.4.2021 (objavljeno: 5.4.2021)

Rešenje 351-180-2021 od 1.4.2021 (objavljeno: 5.4.2021)

Rešenje 351-169-2021 od 30.3.2021 (objavljeno: 1.4.2021)

Zaključak 351-173-2021 od 29.3.2021 (objavljeno: 30.3.2021)

Zaključak 351-172-2021 od 26.3.2021 (objavljeno: 30.3.2021)

Zaključak 351-168-2021 od 29.3.2021 (objavljeno: 30.3.2021)

Rešenje 351-156-2021 od 22.3.2021 (objavljeno: 23.3.2021)

Rešenje 351-152-2021 od 22.3.2021 (objavljeno: 23.3.2021)

Zaključak 351-138-2021 od 22.3.2021 (objavljeno: 23.3.2021)

Potvrda radova 351-125-2021 od 18.3.2021 (objavljeno: 23.3.2021)

Rešenje 351-141-2021 od 16.3.2021 (objavljeno: 18.3.2021)

Potvrda radova 351-627-2020 od 17.3.2021 (objavljeno: 18.3.2021)

Zaključak 351-151-2021 od 16.3.2021 (objavljeno: 17.3.2021)

Zaključak 351-149-2021 od 16.3.2021 (objavljeno: 17.3.2021)

Zaključak 351-146-2021 od 16.3.2021 (objavljeno: 17.3.2021)

Zaključak 351-106-2021 od 16.3.2021 (objavljeno: 17.3.2021)

Zaključak 351-130-2021 od 11.3.2021 (objavljeno: 16.3.2021)

Potvrda radova 351-871-2019 od 11.3.2021 (objavljeno: 16.3.2021)

Rešenje 351-133-2021 od 12.3.2021 (objavljeno: 16.3.2021)

Rešenje 351-127-2021 od 9.3.2021 (objavljeno: 11.3.2021)

Rešenje 351-125-2021 od 8.3.2021 (objavljeno: 11.3.2021)

Potvrda radova 351-80-2021 od 9.3.2021 (objavljeno: 11.3.2021)

Potvrda radova 351-67-2021 od 11.3.2021 (objavljeno: 11.3.2021)

Potvrda radova 351-865-2020 od 9.3.2021 (objavljeno: 11.3.2021)

Potvrda radova 351-775-2020 od 4.3.2021 (objavljeno: 8.3.2021)

Zaključak 351-99-2021 od 25.2.2021 (objavljeno: 8.3.2021)

Zaključak 351-113-2021 od 3.3.2021 (objavljeno: 4.3.2021)

Zaključak 351-102-2021 od 2.3.2021 (objavljeno: 4.3.2021)

Zaključak 351-109-2021 od 1.3.2021 (objavljeno: 2.3.2021)

Zaključak 351-101-2021 od 1.3.2021 (objavljeno: 2.3.2021)

Rešenje 351-80-2021 od 23.2.2021 (objavljeno: 24.2.2021)

Zaključak 351-83-2021 od 22.2.2021 (objavljeno: 23.2.2021)

Zaključak 351-79-2021 od 22.2.2021 (objavljeno: 23.2.2021)

Zaključak 351-65-2021 od 22.2.2021 (objavljeno: 23.2.2021)

Potvrda radova 351-43-2021 od 22.2.2021 (objavljeno: 23.2.2021)

Rešenje 351-857-2020 od 19.2.2021 (objavljeno: 23.2.2021)

Zaključak 351-74-2021 od 12.2.2021 (objavljeno: 18.2.2021)

Rešenje 351-73-2021 od 17.2.2021 (objavljeno: 18.2.2021)

Rešenje 351-67-2021 od 12.2.2021 (objavljeno: 18.2.2021)

Zaključak 351-35-2021 od 10.2.2021 (objavljeno: 11.2.2021)

Zaključak 351-44-2021 od 5.2.2021 (objavljeno: 10.2.2021)

Potvrda radova 351-16-2021 od 9.2.2021 (objavljeno: 10.2.2021)

Rešenje 351-52-2021 od 9.2.2021 (objavljeno: 10.2.2021)

Rešenje 351-25-2021 od 8.2.2021 (objavljeno: 10.2.2021)

Rešenje 351-45-2021 od 5.2.2021 (objavljeno: 8.2.2021)

Rešenje 351-43-2021 od 3.2.2021 (objavljeno: 8.2.2021)

Rešenje 351-19-2021 od 26.1.2021 (objavljeno: 28.1.2021)

Rešenje 351-16-2021 od 22.1.2021 (objavljeno: 28.1.2021)

Potvrda radova 351-861-2020 od 27.1.2021 (objavljeno: 28.1.2021)

Potvrda radova 351-547-2020 od 27.1.2021 (objavljeno: 28.1.2021)

Potvrda radova 351-1001-2019 od 27.1.2021 (objavljeno: 28.1.2021)

Potvrda radova 351-567-2020 od 14.1.2021 (objavljeno: 22.1.2021)

Zaključak 351-12.2021 od 13.1.2021 (objavljeno: 22.1.2021)

Rešenje 351-4-2021 od 18.1.2021 (objavljeno: 22.1.2021)

Rešenje 351-865-2020 od 14.1.2021 (objavljeno: 22.1.2021)

Rešenje 351-6-2021 od 12.1.2021 (objavljeno: 14.1.2021)

Zaključak 351-14-2021 od 13.1.2021 (objavljeno: 14.1.2021)

Zaključak 351-5-2021 od 8.1.2021 (objavljeno: 12.1.2021)

Zaključak 351-1-2021 od 6.1.2021 (objavljeno: 12.1.2021)

Zaključak 351-854-2020 od 30.12.2020 (objavljeno: 12.1.2021)

Rešenje 351-872-2020 od 6.1.2021 (objavljeno: 12.1.2021)