A A A

Građevinske dozvole objedinjena procedura

Zahtev je inicijalni akt kojim se pokreće objedinjena procedura koja obuhvata postupanja nadležnih organa po zahtevu građanki i građana, a odnosi se na izgradnju, dogradnju ili rekonstrukciju objekata.

Objedinjena procedura uključuje izdavanje građevinske dozvole, odnosno rešenja iz čl. 145. Zakona o planiranju i izgradnji, prijavu radova, pribavljanje saglasnosti na tehničku dokumentaciju, izdavanje upotrebne dozvole, pribavljanje uslova za projektovanje, odnosno priključenje objekata na infrastrukturnu mrežu, pribavljanje isprava i drugih dokumenata koje izdaju imaoci javnih ovlašćenja.

U skladu sa članom 8a Zakona o planiranju i izgradnji, čije se odredbe primenjuju od 1. januara 2016. godine, podnošenje zahteva, razmena dokumenata i podnesaka u objedinjenoj proceduri obavljaju se elektronskim putem.

Sva akta koja u vezi sa objedinjenom procedurom donose nadležni organi i imaoci javnih ovlašćenja, kao i podnesci i dokumenti koji se dostavljaju u objedinjenoj proceduri, uključujući i tehničku dokumentaciju, dostavljaju se u formi elektronskog dokumenta.

Zahteve za izdavanje odobrenja koja se izdaju u postupku objedinjene procedure u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji (građevinske dozvole, rešenja u skladu sa članom 145. Zakona o planiranju i izgradnji, upotrebne dozvole) možete podneti na zvaničnoj internet stranici Agencije za privredne registre Republike Srbije.

Ovde možete preuzeti:

Registar donetih odluka 2020

Potvrda radova 351-29-2020 od 25.9.2020 (objavljeno: 28.9.2020)

Zaključak 351-626-2020 od 23.9.2020 (objavljeno: 16.9.2020)

Rešenje 351-632-2020 od 25.9.2020 (objavljeno: 28.9.2020)

Rešenje 351-627-2020 od 25.9.2020 (objavljeno: 28.9.2020)

Rešenje 351-567-2020 od 16.9.2020 (objavljeno: 28.9.2020)

Rešenje 351-622-2020 od 16.9.2020 (objavljeno: 22.9.2020)

Rešenje 351-596-2020 od 18.9.2020 (objavljeno: 22.9.2020)

Rešenje 351-591-2020 od 15.9.2020 (objavljeno: 22.9.2020)

Zaključak 351-605-2020 od 14.9.2020 (objavljeno: 16.9.2020)

Zaključak 351-598-2020 od 11.9.2020 (objavljeno: 16.9.2020)

Zaključak 351-595-2020 od 10.9.2020 (objavljeno: 16.9.2020)

Zaključak 351-594-2020 od 11.9.2020 (objavljeno: 16.9.2020)

Rešenje 351-593-2020 od 11.9.2020 (objavljeno: 16.9.2020)

Rešenje 351-586-2020 od 9.9.2020 (objavljeno: 16.9.2020)

Rešenje 351-566-2020 od 10.9.2020 (objavljeno: 16.9.2020)

Zaključak 351-572-2020 od 2.9.2020 (objavljeno: 8.9.2020)

Rešenje 351-582-2020 od 3.9.2020 (objavljeno: 8.9.2020)

Rešenje 351-581-2020 od 2.9.2020 (objavljeno: 8.9.2020)

Rešenje 351-577-2020 od 4.9.2020 (objavljeno: 8.9.2020)

Rešenje 351-547-2020 od 27.8.2020 (objavljeno: 8.9.2020)

Potvrda radova 351-134-2020 od 2.9.2020 (objavljeno: 8.9.2020)

Potvrda radova 351-456-2020 od 27.8.2020 (objavljeno: 1.9.2020)

Rešenje 351-521-2020 od 19.8.2020 (objavljeno: 1.9.2020)

Rešenje 351-546-2020 od 21.8.2020 (objavljeno: 27.8.2020)

Rešenje 351-545-2020 od 25.8.2020 (objavljeno: 27.8.2020)

Rešenje 351-522-2020 od 19.8.2020 (objavljeno: 27.8.2020)

Zaključak 351-544-2020 od 25.8.2020 (objavljeno: 27.8.2020)

Zaključak 351-531-2020 od 13.8.2020 (objavljeno: 27.8.2020)

Potvrda radova 351-431-2020 od 18.8.2020 (objavljeno: 27.8.2020)

Potvrda radova 351-510-2020 od 24.8.2020 (objavljeno: 25.8.2020)

Potvrda radova 351-470-2020 od 24.8.2020 (objavljeno: 25.8.2020)

Potvrda radova 351-250-2020 od 18.8.2020 (objavljeno: 25.8.2020)

Zaključak 351-550-2020 od 21.8.2020 (objavljeno: 25.8.2020)

Zaključak 351-519-2020 od 14.8.2020 (objavljeno: 25.8.2020)

Rešenje 351-541-2020 od 18.8.2020 (objavljeno: 25.8.2020)

Rešenje 351-537-2020 od 21.8.2020 (objavljeno: 25.8.2020)

Rešenje 351-536-2020 od 13.8.2020 (objavljeno: 25.8.2020)

Rešenje 351-530-2020 od 13.8.2020 (objavljeno: 25.8.2020)

Rešenje 351-529-2020 od 14.8.2020 (objavljeno: 25.8.2020)

Rešenje 351-523-2020 od 14.8.2020 (objavljeno: 25.8.2020)

Rešenje 351-516-2020 od 19.8.2020 (objavljeno: 25.8.2020)

Rešenje 351-516-2020 od 19.8.2020 (objavljeno: 25.8.2020)

Rešenje 351-503-2020 od 14.8.2020 (objavljeno: 25.8.2020)

Potvrda radova 351-414-2020 od 6.8.2020 (objavljeno: 7.8.2020)

Rešenje 351-514-2020 od 7.8.2020 (objavljeno: 7.8.2020)

Rešenje 351-510-2020 od 7.8.2020 (objavljeno: 7.8.2020)

Rešenje 351-508-2020 od 7.8.2020 (objavljeno: 7.8.2020)

Zaključak 351-515-2020 od 7.8.2020 (objavljeno: 7.8.2020)

Zaključak 351-479-2020 od 7.8.2020 (objavljeno: 7.8.2020)

Zaključak 351-506-2020 od 5.8.2020 (objavljeno: 6.8.2020)

Rešenje 351-491-2020 od 5.8.2020 (objavljeno: 6.8.2020)

Zaključak 351-505-2020 od 5.8.2020 (objavljeno: 5.8.2020)

Rešenje 351-485-2020 od 4.8.2020 (objavljeno: 5.8.2020)

Zaključak 351-490-2020 od 3.8.2020 (objavljeno: 4.8.2020)

Zaključak 351-487-2020 od 31.7.2020 (objavljeno: 4.8.2020)

Zaključak 351-475-2020 od 31.7.2020 (objavljeno: 4.8.2020)

Zaključak 351-465-2020 od 29.7.2020 (objavljeno: 4.8.2020)

Rešenje 351-463-2020 od 31.7.2020 (objavljeno: 4.8.2020)

Potvrda radova 351-374-2020 od 3.8.2020 (objavljeno: 4.8.2020)

Potvrda radova 351-188-2020 od 28.7.2020 (objavljeno: 30.7.2020)

Zaključak 351-476-2020 od 27.7.2020 (objavljeno: 30.7.2020)

Rešenje 351-470-2020 od 29.7.2020 (objavljeno: 30.7.2020)

Zaključak 351-472-2020 od 23.7.2020 (objavljeno: 28.7.2020)

Rešenje 351-456-2020 od 27.7.2020 (objavljeno: 28.7.2020)

Rešenje 351-447-2020 od 27.7.2020 (objavljeno: 28.7.2020)

Rešenje 351-462-2020 od 21.7.2020 (objavljeno: 23.7.2020)

Rešenje 351-459-2020 od 21.7.2020 (objavljeno: 23.7.2020)

Zaključak 351-461-2020 od 17.7.2020 (objavljeno: 20.7.2020)

Zaključak 351-453-2020 od 17.7.2020 (objavljeno: 20.7.2020)

Zaključak 351-445-2020 od 17.7.2020 (objavljeno: 20.7.2020)

Rešenje 351-452-2020 od 16.7.2020 (objavljeno: 17.7.2020)

Rešenje 351-441-2020 od 17.7.2020 (objavljeno: 17.7.2020)

Rešenje 351-437-2020 od 15.7.2020 (objavljeno: 17.7.2020)

Rešenje 351-431-2020 od 16.7.2020 (objavljeno: 17.7.2020)

Rešenje 351-399-2020 od 16.7.2020 (objavljeno: 17.7.2020)

Zaključak 351-407-2020 od 16.7.2020 (objavljeno: 17.7.2020)

Zaključak 351-432-2020 od 13.7.2020 (objavljeno: 15.7.2020)

Zaključak 351-405-2020 od 10.7.2020 (objavljeno: 15.7.2020)

Potvrda radova 351-247-2020 od 7.7.2020 (objavljeno: 8.7.2020)

Zaključak 351-413-2020 od 7.7.2020 (objavljeno: 8.7.2020)

Rešenje 351-414-2020 od 6.7.2020 (objavljeno: 7.7.2020)

Rešenje 351-398-2020 od 2.7.2020 (objavljeno: 7.7.2020)

Zaključak 351-419-2020 od 6.7.2020 (objavljeno: 7.7.2020)

Zaključak 351-396-2020 od 2.7.2020 (objavljeno: 7.7.2020)

Zaključak 351-394-2020 od 30.6.2020 (objavljeno: 2.7.2020)

Zaključak 351-392-2020 od 1.7.2020 (objavljeno: 2.7.2020)

Rešenje 351-374-2020 od 25.6.2020 (objavljeno: 29.6.2020)

Potvrda radova 351-196-2020 od 25.6.2020 (objavljeno: 29.6.2020)

Zaključak 351-385-2020 od 23.6.2020 (objavljeno: 25.6.2020)

Potvrda radova 351-328-2020 od 23.6.2020 (objavljeno: 25.6.2020)

Rešenje 351-369-2020 od 24.6.2020 (objavljeno: 25.6.2020)

Rešenje 351-372-2020 od 19.6.2020 (objavljeno: 22.6.2020)

Rešenje 351-371-2020 od 17.6.2020 (objavljeno: 19.6.2020)

Rešenje 351-338-2020 od 12.6.2020 (objavljeno: 19.6.2020)

Potvrda radova 351-327-2020 od 15.6.2020 (objavljeno: 19.6.2020)

Potvrda radova 351-201-2020 od 17.6.2020 (objavljeno: 19.6.2020)

Potvrda radova 351-318-2020 od 8.6.2020 (objavljeno: 11.6.2020)

Potvrda radova 351-171-2020 od 5.6.2020 (objavljeno: 11.6.2020)

Potvrda radova 351-992-2019 od 4.6.2020 (objavljeno: 11.6.2020)

Zaključak 351-323-2020 od 5.6.2020 (objavljeno: 11.6.2020)

Rešenje 351-327-2020 od 3.6.2020 (objavljeno: 5.6.2020)

Rešenje 351-306-2020 od 3.6.2020 (objavljeno: 5.6.2020)

Rešenje 351-322-2020 od 1.6.2020 (objavljeno: 2.6.2020)

Rešenje 351-318-2020 od 28.5.2020 (objavljeno: 2.6.2020)

Rešenje 351-250-2020 od 25.5.2020 (objavljeno: 27.5.2020)

Zaključak 351-301-2020 od 20.5.2020 (objavljeno: 26.5.2020)

Potvrda radova 351-855-2019 od 22.5.2020 (objavljeno: 26.5.2020)

Rešenje 351-171-2020 od 11.3.2020 (objavljeno: 26.5.2020)

Rešenje 351-305-2020 od 21.5.2020 (objavljeno: 25.5.2020)

Rešenje 351-287-2020 od 21.5.2020 (objavljeno: 25.5.2020)

Rešenje 351-188-2020 od 26.3.2020 (objavljeno: 25.5.2020)

Zaključak 351-308-2020 od 21.5.2020 (objavljeno: 25.5.2020)

Zaključak 351-290-2020 od 20.5.2020 (objavljeno: 25.5.2020)

Potvrda radova 351-176-2020 od 21.5.2020 (objavljeno: 25.5.2020)

Potvrda radova 351-164-2020 od 19.5.2020 (objavljeno: 20.5.2020)

Potvrda radova 351-989-2019 od 19.5.2020 (objavljeno: 20.5.2020)

Potvrda radova 351-269-2020 od 19.5.2020 (objavljeno: 20.5.2020)

Potvrda radova 351-247-2020 od 15.5.2020 (objavljeno: 20.5.2020)

Zaključak 351-304-2020 od 18.5.2020 (objavljeno: 20.5.2020)

Zaključak 351-282-2020 od 14.5.2020 (objavljeno: 20.5.2020)

Rešenje 351-286-2020 od 19.5.2020 (objavljeno: 20.5.2020)

Rešenje 351-285-2020 od 12.5.2020 (objavljeno: 18.5.2020)

Zaključak 351-284-2020 od 12.5.2020 (objavljeno: 18.5.2020)

Zaključak 351-281-2020 od 12.5.2020 (objavljeno: 18.5.2020)

Rešenje 351-280-2020 od 8.5.2020 (objavljeno: 12.5.2020)

Rešenje 351-274-2020 od 5.5.2020 (objavljeno: 7.5.2020)

Rešenje 351-269-2020 od 5.5.2020 (objavljeno: 5.5.2020)

Potvrda radova 351-121-2020 od 4.5.2020 (objavljeno: 5.5.2020)

Zaključak 351-278-2020 od 29.4.2020 (objavljeno: 4.5.2020)

Potvrda radova 351-266-2020 od 30.4.2020 (objavljeno: 4.5.2020)

Potvrda radova 351-244-2020 od 30.4.2020 (objavljeno: 4.5.2020)

Rešenje 351-273-2020 od 23.4.2020 (objavljeno: 4.5.2020)

Rešenje 351-256-2020 od 30.4.2020 (objavljeno: 4.5.2020)

Rešenje 351-277-2020 od 27.4.2020 (objavljeno: 29.4.2020)

Zaključak 351-279-2020 od 28.4.2020 (objavljeno: 29.4.2020)

Zaključak 351-275-2020 od 28.4.2020 (objavljeno: 29.4.2020)

Zaključak 351-272-2020 od 27.4.2020 (objavljeno: 29.4.2020)

Potvrda radova 351-258-2020 od 27.4.2020 (objavljeno: 28.4.2020)

Potvrda radova 351-245-2020 od 16.4.2020 (objavljeno: 28.4.2020)

Potvrda radova 351-244-2020 od 12.3.2020 (objavljeno: 28.4.2020)

Potvrda radova 351-109-2020 od 21.4.2020 (objavljeno: 28.4.2020)

Zaključak 351-271-2020 od 24.4.2020 (objavljeno: 28.4.2020)

Rešenje 351-268-2020 od 23.4.2020 (objavljeno: 28.4.2020)

Potvrda radova 351-181-2020 od 13.4.2020 (objavljeno: 14.4.2020)

Rešenje 351-266-2020 od 10.4.2020 (objavljeno: 14.4.2020)

Zaključak 351-265-2020 od 13.4.2020 (objavljeno: 14.4.2020)

Rešenje 351-242-2020 od 9.4.2020 (objavljeno: 13.4.2020)

Zaključak 351-267-2020 od 8.4.2020 (objavljeno: 9.4.2020)

Rešenje 351-258-2020 od 3.4.2020 (objavljeno: 7.4.2020)

Rešenje 351-256-2020 od 3.4.2020 (objavljeno: 7.4.2020)

Rešenje 351-246-2020 od 3.4.2020 (objavljeno: 7.4.2020)

Rešenje 351-263-2020 od 31.3.2020 (objavljeno: 3.4.2020)

Rešenje 351-259-2020 od 1.4.2020 (objavljeno: 3.4.2020)

Rešenje 351-257-2020 od 2.4.2020 (objavljeno: 3.4.2020)

Zaključak 351-253-2020 od 2.4.2020 (objavljeno: 3.4.2020)

Zaključak 351-241-2020 od 30.3.2020 (objavljeno: 31.3.2020)

Rešenje 351-243-2020 od 30.3.2020 (objavljeno: 31.3.2020)

Rešenje 351-251-2020 od 27.3.2020 (objavljeno: 30.3.2020)

Rešenje 351-229-2020 od 25.3.2020 (objavljeno: 26.3.2020)

Rešenje 351-244-2020 od 25.3.2020 (objavljeno: 26.3.2020)

Zaključak 351-232-2020 od 25.3.2020 (objavljeno: 26.3.2020)

Rešenje 351-247-2020 od 24.3.2020 (objavljeno: 25.3.2020)

Rešenje 351-201-2020 od 23.3.2020 (objavljeno: 25.3.2020)

Zaključak 351-252-2020 od 24.3.2020 (objavljeno: 25.3.2020)

Rešenje 351-224-2021 od 20.3.2020 (objavljeno: 20.3.2020)

Rešenje 351-216-2021 od 20.3.2020 (objavljeno: 20.3.2020)

Rešenje 351-221-2021 od 18.3.2020 (objavljeno: 20.3.2020)

Zaključak 351-237-2020 od 19.3.2020 (objavljeno: 20.3.2020)

Zaključak 351-209-2020 od 19.3.2020 (objavljeno: 20.3.2020)

Zaključak 351-208-2020 od 18.3.2020 (objavljeno: 19.3.2020)

Zaključak 351-186-2020 od 18.3.2020 (objavljeno: 19.3.2020)

Rešenje 351-240-2020 od 19.3.2020 (objavljeno: 19.3.2020)

Rešenje 351-218-2020 od 17.3.2020 (objavljeno: 18.3.2020)

Rešenje 351-206-2020 od 17.3.2020 (objavljeno: 18.3.2020)

Potvrda radova 351-178-2020 od 12.3.2020 (objavljeno: 16.3.2020)

Rešenje 351-200-2020 od 12.3.2020 (objavljeno: 16.3.2020)

Rešenje 351-196-2020 od 13.3.2020 (objavljeno: 16.3.2020)

Zaključak 351-214-2020 od 12.3.2020 (objavljeno: 16.3.2020)

Zaključak 351-210-2020 od 13.3.2020 (objavljeno: 16.3.2020)

Rešenje 351-192-2020 od 11.3.2020 (objavljeno: 13.3.2020)

Rešenje 351-182-2020 od 11.3.2020 (objavljeno: 13.3.2020)

Rešenje 351-109-2020 od 25.2.2020 (objavljeno: 13.3.2020)

Rešenje 351-181-2020 od 10.3.2020 (objavljeno: 13.3.2020)

Rešenje 351-176-2020 od 10.3.2020 (objavljeno: 13.3.2020)

Zaključak 351-180-2020 od 5.3.2020 (objavljeno: 9.3.2020)

Rešenje 351-120-2020 od 4.3.2020 (objavljeno: 9.3.2020)

Potvrda radova 351-1-2020 od 4.3.2020 (objavljeno: 9.3.2020)

Potvrda radova 351-1004-2019 od 5.3.2020 (objavljeno: 9.3.2020)

Zaključak 351-172-2020 od 2.3.2020 (objavljeno: 4.3.2020)

Zaključak 351-163-2020 od 3.3.2020 (objavljeno: 4.3.2020)

Zaključak 351-122-2020 od 3.3.2020 (objavljeno: 4.3.2020)

Rešenje 351-178-2020 od 2.3.2020 (objavljeno: 4.3.2020)

Rešenje 351-146-2020 od 3.3.2020 (objavljeno: 4.3.2020)

Potvrda radova 351-60-2020 od 4.3.2020 (objavljeno: 4.3.2020)

Zaključak 351-162-2020 od 28.2.2020 (objavljeno: 2.3.2020)

Zaključak 351-147-2020 od 27.2.2020 (objavljeno: 2.3.2020)

Zaključak 351-143-2020 od 27.2.2020 (objavljeno: 2.3.2020)

Rešenje 351-145-2020 od 26.2.2020 (objavljeno: 2.3.2020)

Rešenje 351-145-2020 od 26.2.2020 (objavljeno: 28.2.2020)

Rešenje 351-135-2020 od 26.2.2020 (objavljeno: 28.2.2020)

Zaključak 351-142-2020 od 27.2.2020 (objavljeno: 28.2.2020)

Zaključak 351-141-2020 od 25.2.2020 (objavljeno: 28.2.2020)

Zaključak 351-128-2020 od 21.2.2020 (objavljeno: 27.2.2020)

Zaključak 351-116-2020 od 25.2.2020 (objavljeno: 27.2.2020)

Zaključak 351-75-2020 od 21.2.2020 (objavljeno: 27.2.2020)

Rešenje 351-134-2020 od 21.2.2020 (objavljeno: 27.2.2020)

Rešenje 351-121-2020 od 26.2.2020 (objavljeno: 27.2.2020)

Rešenje 351-108-2020 od 20.2.2020 (objavljeno: 27.2.2020)

Rešenje 351-63-2020 od 20.2.2020 (objavljeno: 27.2.2020)

Zaključak 351-111-2020 od 14.2.2020 (objavljeno: 19.2.2020)

Zaključak 351-95-2020 od 18.2.2020 (objavljeno: 19.2.2020)

Zaključak 351-86-2020 od 14.2.2020 (objavljeno: 19.2.2020)

Zaključak 351-80-2020 od 14.2.2020 (objavljeno: 19.2.2020)

Rešenje 351-60-2020 od 12.2.2020 (objavljeno: 19.2.2020)

Zaključak 351-88-2020 od 12.2.2020 (objavljeno: 13.2.2020)

Rešenje 351-354-2019 od 12.2.2020 (objavljeno: 13.2.2020)

Rešenje 351-77-2020 od 12.2.2020 (objavljeno: 13.2.2020)

Rešenje 351-105-2020 od 1.2.2020 (objavljeno: 12.2.2020)

Rešenje 351-104-2020 od 10.2.2020 (objavljeno: 12.2.2020)

Rešenje 351-103-2020 od 10.2.2020 (objavljeno: 12.2.2020)

Zaključak 351-72-2020 od 10.2.2020 (objavljeno: 12.2.2020)

Zaključak 351-71-2020 od 6.2.2020 (objavljeno: 12.2.2020)

Zaključak 351-65-2020 od 5.2.2020 (objavljeno: 12.2.2020)

Zaključak 351-51-2020 od 5.2.2020 (objavljeno: 12.2.2020)

Potvrda radova 351-852-2019 od 3.2.2020 (objavljeno: 7.2.2020)

Rešenje 351-53-2020 od 5.2.2020 (objavljeno: 7.2.2020)

Rešenje 351-27-2020 od 5.2.2020 (objavljeno: 7.2.2020)

Rešenje 351-52-2020 od 3.2.2020 (objavljeno: 4.2.2020)

Rešenje 351-40-2020 od 29.1.2020 (objavljeno: 31.1.2020)

Rešenje 351-1001-2019 od 28.1.2020 (objavljeno: 31.1.2020)

Zaključak 351-46-2020 od 22.12.2019 (objavljeno: 28.1.2020)

Zaključak 351-45-2020 od 22.12.2019 (objavljeno: 28.1.2020)

Zaključak 351-995-2019 od 22.12.2019 (objavljeno: 28.1.2020)

Zaključak 351-983-2019 od 14.12.2019 (objavljeno: 28.1.2020)

Rešenje 351-24-2020 od 28.1.2020 (objavljeno: 28.1.2020)

Rešenje 351-1-2020 od 22.1.2020 (objavljeno: 28.1.2020)

Rešenje 351-1004-2019 od 21.1.2020 (objavljeno: 28.1.2020)

Potvrda radova 351-812-2019 od 21.1.2020 (objavljeno: 23.1.2020)

Rešenje 351-980-2019 od 15.1.2020 (objavljeno: 23.1.2020)

Rešenje 351-22-2020 od 21.1.2020 (objavljeno: 23.1.2020)

Potvrda radova 351-952-2019 od 17.1.2020 (objavljeno: 21.1.2020)

Zaključak 351-972-2019 od 27.12.2019 (objavljeno: 21.1.2020)

Zaključak 351-916-2019 od 9.1.2020 (objavljeno: 21.1.2020)

Rešenje 351-975-2019 od 17.1.2020 (objavljeno: 21.1.2020)

Rešenje 351-13-2020 od 15.1.2020 (objavljeno: 17.1.2020)

Rešenje 351-993-2019 od 10.1.2020 (objavljeno: 17.1.2020)

Rešenje 351-979-2019 od 14.1.2020 (objavljeno: 17.1.2020)

Rešenje 351-989-2019 od 16.1.2020 (objavljeno: 17.1.2020)

Rešenje 351-982-2019 od 8.1.2020 (objavljeno: 17.1.2020)

Rešenje 351-981-2019 od 8.1.2020 (objavljeno: 17.1.2020)

Zaključak 351-996-2019 od 31.12.2019 (objavljeno: 17.1.2020)

Zaključak 351-994-2019 od 15.1.2020 (objavljeno: 17.1.2020)

Zaključak 351-987-2019 od 8.1.2020 (objavljeno: 17.1.2020)

Rešenje 351-988-2019 od 30.12.2019 (objavljeno: 30.12.2019)

Zaključak 351-963-2019 od 30.12.2019 (objavljeno: 30.12.2019)

Potvrda radova 351-778-2019 od 27.12.2019 (objavljeno: 30.12.2019)

Rešenje 351-935-2019 od 26.12.2019 (objavljeno: 30.12.2019)

Zaključak 351-984-2019 od 27.12.2019 (objavljeno: 30.12.2019)

Zaključak 351-917-2019 od 12.12.2019 (objavljeno: 30.12.2019)

Zaključak 351-880-2019 od 4.12.2019 (objavljeno: 30.12.2019)

Zaključak 351-974-2019 od 26.12.2019 (objavljeno: 27.12.2019)

Zaključak 351-966-2019 od 23.12.2019 (objavljeno: 27.12.2019)

Zaključak 351-958-2019 od 23.12.2019 (objavljeno: 27.12.2019)

Zaključak 351-927-2019 od 13.12.2019 (objavljeno: 27.12.2019)

Rešenje 351-952-2019 od 26.12.2019 (objavljeno: 27.12.2019)

Rešenje 351-922-2019 od 19.12.2019 (objavljeno: 23.12.2019)

Potvrda radova 351-938-2019 od 20.12.2019 (objavljeno: 23.12.2019)

Potvrda radova 351-840-2019 od 18.12.2019 (objavljeno: 23.12.2019)

Rešenje 351-936-2019 od 18.12.2019 (objavljeno: 19.12.2019)

Rešenje 351-840-2019 od 18.12.2019 (objavljeno: 19.12.2019)

Zaključak 351-929-2019 od 12.12.2019 (objavljeno: 19.12.2019)

Zaključak 351-908-2019 od 10.12.2019 (objavljeno: 18.12.2019)

Zaključak 351-872-2019 od 28.11.2019 (objavljeno: 18.12.2019)

Rešenje 351-938-2019 od 11.12.2019 (objavljeno: 11.12.2019)

Zaključak 351-925-2019 od 11.12.2019 (objavljeno: 11.12.2019)

Potvrda radova 351-491-2019 od 10.12.2019 (objavljeno: 10.12.2019)

Zaključak 351-914-2019 od 9.12.2019 (objavljeno: 10.12.2019)

Zaključak 351-901-2019 od 9.12.2019 (objavljeno: 10.12.2019)

Zaključak 351-889-2019 od 5.12.2019 (objavljeno: 9.12.2019)

Zaključak 351-906-2019 od 4.12.2019 (objavljeno: 9.12.2019)

Rešenje 351-904-2019 od 6.12.2019 (objavljeno: 9.12.2019)

Rešenje 351-871-2019 od 4.12.2019 (objavljeno: 9.12.2019)

Potvrda radova 351-346-2019 od 5.12.2019 (objavljeno: 9.12.2019)

Rešenje 351-923-2019 od 6.12.2019 (objavljeno: 9.12.2019)

Rešenje 351-921-2019 od 6.12.2019 (objavljeno: 9.12.2019)

Rešenje 351-902-2019 od 5.12.2019 (objavljeno: 9.12.2019)

Zaključak 351-859-2019 od 26.11.2019 (objavljeno: 9.12.2019)

Zaključak 351-827-2019 od 21.11.2019 (objavljeno: 9.12.2019)

Zaključak 351-887-2019 od 3.12.2019 (objavljeno: 4.12.2019)

Rešenje 351-881-2019 od 3.12.2019 (objavljeno: 4.12.2019)

Rešenje 351-855-2019 od 29.11.2019 (objavljeno: 4.12.2019)

Rešenje 351-852-2019 od 2.12.2019 (objavljeno: 4.12.2019)

Zaključak 351-879-2019 od 2.12.2019 (objavljeno: 4.12.2019)

Zaključak 351-876-2019 od 28.11.2019 (objavljeno: 4.12.2019)

Zaključak 351-853-2019 od 25.11.2019 (objavljeno: 27.11.2019)

Rešenje 351-840-2019 od 26.11.2019 (objavljeno: 27.11.2019)

Potvrda radova 351-844-2019 od 19.11.2019 (objavljeno: 27.11.2019)

Zaključak 351-851-2019 od 25.11.2019 (objavljeno: 27.11.2019)

Zaključak 351-849-2019 od 25.11.2019 (objavljeno: 27.11.2019)

Zaključak 351-842-2019 od 25.11.2019 (objavljeno: 27.11.2019)

Zaključak 351-834-2019 od 22.11.2019 (objavljeno: 27.11.2019)

Zaključak 351-833-2019 od 21.11.2019 (objavljeno: 27.11.2019)

Zaključak 351-823-2019 od 20.11.2019 (objavljeno: 27.11.2019)

Zaključak 351-832-2019 od 19.11.2019 (objavljeno: 21.11.2019)

Zaključak 351-830-2019 od 20.11.2019 (objavljeno: 21.11.2019)

Zaključak 351-831-2019 od 18.11.2019 (objavljeno: 19.11.2019)

Zaključak 351-826-2019 od 18.11.2019 (objavljeno: 19.11.2019)

Rešenje 351-811-2019 od 18.11.2019 (objavljeno: 19.11.2019)

Zaključak 351-818-2019 od 15.11.2019 (objavljeno: 15.11.2019)

Rešenje 351-812-2019 od 15.11.2019 (objavljeno: 15.11.2019)

Zaključak 351-813-2019 od 14.11.2019 (objavljeno: 15.11.2019)

Potvrda radova 351-689-2019 od 6.11.2019 (objavljeno: 13.11.2019)

Zaključak 351-806-2019 od 8.11.2019 (objavljeno: 13.11.2019)

Zaključak 351-796-2019 od 7.11.2019 (objavljeno: 13.11.2019)

Zaključak 351-793-2019 od 7.11.2019 (objavljeno: 13.11.2019)

Rešenje 351-794-2019 od 8.11.2019 (objavljeno: 13.11.2019)

Rešenje 351-778-2019 od 8.11.2019 (objavljeno: 13.11.2019)

Rešenje 351-754-2019 od 6.11.2019 (objavljeno: 13.11.2019)

Zaključak 351-782-2019 od 29.10.2019 (objavljeno: 4.11.2019)

Rešenje 351-779-2019 od 4.11.2019 (objavljeno: 5.11.2019)

Zaključak 351-774-2019 od 31.10.2019 (objavljeno: 4.11.2019)

Rešenje 351-771-2019 od 1.11.2019 (objavljeno: 4.11.2019)

Rešenje 351-769-2019 od 1.11.2019 (objavljeno: 4.11.2019)

Rešenje 351-775-2019 od 29.10.2019 (objavljeno: 30.10.2019)

Rešenje 351-773-2019 od 29.10.2019 (objavljeno: 30.10.2019)

Rešenje 351-770-2019 od 25.10.2019 (objavljeno: 30.10.2019)

Rešenje 351-766-2019 od 29.10.2019 (objavljeno: 30.10.2019)

Potvrda radova 351-439-2019 od 28.10.2019 (objavljeno: 30.10.2019)

Rešenje 351-768-2019 od 24.10.2019 (objavljeno: 28.10.2019)

Rešenje 351-667-2019 od 24.10.2019 (objavljeno: 28.10.2019)

Potvrda radova 351-734-2019 od 21.10.2019 (objavljeno: 28.10.2019)

Potvrda radova 351-367-2019 od 22.10.2019 (objavljeno: 28.10.2019)

Potvrda radova 351-438-2019 od 24.10.2019 (objavljeno: 28.10.2019)

Potvrda radova 351-669-2019 od 16.10.2019 (objavljeno: 21.10.2019)

Zaključak 351-733-2019 od 15.10.2019 (objavljeno: 21.10.2019)

Potvrda radova 351-576-2019 od 10.10.2019 (objavljeno: 15.10.2019)

Zaključak 351-730-2019 od 14.10.2019 (objavljeno: 15.10.2019)

Rešenje 351-734-2019 od 10.10.2019 (objavljeno: 14.10.2019)

Rešenje 351-722-2019 od 09.10.2019 (objavljeno: 14.10.2019)

Potvrda radova 351-412-2019 od 10.10.2019 (objavljeno: 11.10.2019)

Rešenje 351-718-2019 od 10.10.2019 (objavljeno: 11.10.2019)

Rešenje 351-713-2019 od 8.10.2019 (objavljeno: 11.10.2019)

Zaključak 351-707-2019 od 7.10.2019 (objavljeno: 8.10.2019)

Zaključak 351-703-2019 od 4.10.2019 (objavljeno: 8.10.2019)

Rešenje 351-699-2019 od 2.10.2019 (objavljeno: 3.10.2019)

Rešenje 351-689-2019 od 1.10.2019 (objavljeno: 3.10.2019)

Rešenje 351-683-2019 od 1.10.2019 (objavljeno: 3.10.2019)

Potvrda radova 351-640-2019 od 27.9.2019 (objavljeno: 1.10.2019)

Zaključak 351-693-2019 od 30.9.2019 (objavljeno: 1.10.2019)

Zaključak 351-687-2019 od 30.9.2019 (objavljeno: 1.10.2019)

Zaključak 351-684-2019 od 26.9.2019 (objavljeno: 27.9.2019)

Zaključak 351-680-2019 od 26.9.2019 (objavljeno: 27.9.2019)

Zaključak 351-672-2019 od 24.9.2019 (objavljeno: 26.9.2019)

Rešenje 351-670-2019 od 23.9.2019 (objavljeno: 25.9.2019)

Rešenje 351-669-2019 od 23.9.2019 (objavljeno: 25.9.2019)

Zaključak 351-666-2019 od 20.9.2019 (objavljeno: 25.9.2019)

Zaključak 351-655-2019 od 17.9.2019 (objavljeno: 19.9.2019)

Rešenje 351-651-2019 od 13.9.2019 (objavljeno: 17.9.2019)

Rešenje 351-648-2019 od 13.9.2019 (objavljeno: 17.9.2019)

Rešenje 351-642-2019 od 12.9.2019 (objavljeno: 17.9.2019)

Potvrda radova 351-530-2019 od 16.9.2019 (objavljeno: 17.9.2019)

Potvrda radova 351-596-2019 od 11.9.2019 (objavljeno: 13.9.2019)

Zaključak 351-650-2019 od 11.9.2019 (objavljeno: 13.9.2019)

Zaključak 351-644-2019 od 10.9.2019 (objavljeno: 13.9.2019)

Rešenje 351-640-2019 od 12.9.2019 (objavljeno: 13.9.2019)

Rešenje 351-637-2019 od 12.9.2019 (objavljeno: 13.9.2019)

Rešenje 351-633-2019 od 12.9.2019 (objavljeno: 13.9.2019)

Rešenje 351-631-2019 od 9.9.2019 (objavljeno: 13.9.2019)

Zaključak 351-630-2019 od 4.9.2019 (objavljeno: 5.9.2019)

Zaključak 351-626-2019 od 4.9.2019 (objavljeno: 5.9.2019)

Zaključak 351-620-2019 od 4.9.2019 (objavljeno: 5.9.2019)

Rešenje 351-614-2019 od 2.9.2019 (objavljeno: 5.9.2019)

Zaključak 351-610-2019 od 27.8.2019 (objavljeno: 2.9.2019)

Rešenje 351-603-2019 od 27.8.2019 (objavljeno: 2.9.2019)

Potvrda radova 351-548-2019 od 30.8.2019 (objavljeno: 2.9.2019)

Potvrda radova 351-546-2019 od 23.8.2019 (objavljeno: 2.9.2019)

Potvrda radova 351-498-2019 od 28.8.2019 (objavljeno: 2.9.2019)

Zaključak 351-597-2019 od 22.8.2019 (objavljeno: 26.8.2019)

Rešenje 351-596-2019 od 21.8.2019 (objavljeno: 26.8.2019)

Zaključak 351-585-2019 od 19.8.2019 (objavljeno: 26.8.2019)

Zaključak 351-582-2019 od 16.8.2019 (objavljeno: 26.8.2019)

Rešenje 351-581-2019 od 15.8.2019 (objavljeno: 26.8.2019)

Potvrda radova 351-561-2019 od 19.8.2019 (objavljeno: 26.8.2019)

Zaključak 351-546-2019 od 19.8.2019 (objavljeno: 26.8.2019)

Rešenje 351-561-2019 od 9.8.2019 (objavljeno: 9.8.2019)

Zaključak 351-557-2019 od 8.8.2019 (objavljeno: 8.8.2019)

Zaključak 351-556-2019 od 8.8.2019 (objavljeno: 8.8.2019)

Rešenje 351-550-2019 od 7.8.2019 (objavljeno: 8.8.2019)

Rešenje 351-548-2019 od 5.8.2019 (objavljeno: 8.8.2019)

Zaključak 351-547-2019 od 5.8.2019 (objavljeno: 8.8.2019)

Rešenje 351-546-2019 od 5.8.2019 (objavljeno: 8.8.2019)

Zaključak 351-545-2019 od 2.8.2019 (objavljeno: 7.8.2019)

Potvrda radova 351-402-2019 od 6.8.2019 (objavljeno: 7.8.2019)

Zaključak 351-542-2019 od 1.8.2019 (objavljeno: 2.8.2019)

Zaključak 351-476-2019 od 2.8.2019 (objavljeno: 2.8.2019)

Rešenje 351-530-2019 od 2.8.2019 (objavljeno: 2.8.2019)

Zaključak 351-534-2019 od 31.7.2019 (objavljeno: 1.8.2019)

Rešenje 351-539-2019 od 31.7.2019 (objavljeno: 1.8.2019)

Rešenje 351-533-2019 od 31.7.2019 (objavljeno: 1.8.2019)

Zaključak 351-530-2019 od 26.7.2019 (objavljeno: 31.7.2019)

Zaključak 351-528-2019 od 29.7.2019 (objavljeno: 31.7.2019)

Zaključak 351-514-2019 od 26.7.2019 (objavljeno: 31.7.2019)

Potvrda pravosnažnosti 351-402-2019 od 30.7.2019 (objavljeno: 31.7.2019)

Potvrda radova 351-476-2019 od 29.7.2019 (objavljeno: 31.7.2019)

Potvrda radova 351-336-2019 od 11,7.2019 (objavljeno: 12.7.2019)

Zaključak 351-477-2019 od 10.7.2019 (objavljeno: 12.7.2019)

Zaključak 351-471-2019 od 10.7.2019 (objavljeno: 12.7.2019)

Potvrda radova 351-384-2019 od 5.7.2019 (objavljeno: 8.7.2019)

Zaključak 351-467-2019 od 5.7.2019 (objavljeno: 8.7.2019)

Zaključak 351-458-2019 od 5.7.2019 (objavljeno: 8.7.2019)

Potvrda pravosnažnosti 351-424-2019 od 4.7.2019 (objavljeno: 4.7.2019)

Rešenje 351-457-2019 od 4.7.2019 (objavljeno: 4.7.2019)

Potvrda pravosnažnosti 351-306-2019 od 2.7.2019 (objavljeno: 3.7.2019)

Rešenje 351-443-2019 od 2.7.2019 (objavljeno: 3.7.2019)

Rešenje 351-99-2019 od 2.7.2019 (objavljeno: 3.7.2019)

Rešenje 351-442-2019 od 1.7.2019 (objavljeno: 2.7.2019)

Rešenje 351-436-2019 od 1.7.2019 (objavljeno: 2.7.2019)

Zaključak 351-435-2019 od 28.6.2019 (objavljeno: 1.7.2019)

Zaključak 351-432-2019 od 28.6.2019 (objavljeno: 1.7.2019)

Rešenje 351-368-2019 od 11.6.2019 (objavljeno: 11.6.2019)

Rešenje 351-354-2019 od 10.6.2019 (objavljeno: 11.6.2019)

Zaključak 351-372-2019 od 7.6.2019 (objavljeno: 7.6.2019)

Zaključak 351-366-2019 od 6.6.2019 (objavljeno: 7.6.2019)

Zaključak 351-365-2019 od 5.6.2019 (objavljeno: 7.6.2019)

Potvrda radova 351-259-2019 od 6.6.2019 (objavljeno: 7.6.2019)

Potvrda radova 351-86-2019 od 5.6.2019 (objavljeno: 7.6.2019)

Rešenje 351-302-2019 od 5.6.2019 (objavljeno: 6.6.2019)

Rešenje 351-363-2019 od 3.6.2019 (objavljeno: 6.6.2019)

Zaključak 351-362-2019 od 4.6.2019 (objavljeno: 6.6.2019)

Zaključak 351-15-2019 od 4.6.2019 (objavljeno: 6.6.2019)

Potvrda radova 351-917-2019 od 4.6.2019 (objavljeno: 6.6.2019)

Potvrda radova 351-830-2019 od 4.6.2019 (objavljeno: 6.6.2019)

Potvrda radova 351-270-2019 od 4.6.2019 (objavljeno: 6.6.2019)

Potvrda radova 351-131-2019 od 4.6.2019 (objavljeno: 6.6.2019)

Zaključak 351-358-2019 od 3.6.2019 (objavljeno: 4.6.2019)

Rešenje 351-353-2019 od 31.5.2019 (objavljeno: 4.6.2019)

Rešenje 351-346-2019 od 29.5.2019 (objavljeno: 30.5.2019)

Zaključak 351-338-2019 od 29.5.2019 (objavljeno: 30.5.2019)

Rešenje 351-336-2019 od 29.5.2019 (objavljeno: 30.5.2019)

Zaključak 351-335-2019 od 27.5.2019 (objavljeno: 30.5.2019)

Potvrda pravosnažnosti 351-288-2019 od 28.5.2019 (objavljeno: 30.5.2019)

Zaključak 351-337-2019 od 24.5.2019 (objavljeno: 27.5.2019)

Zaključak 351-328-2019 od 23.5.2019 (objavljeno: 27.5.2019)

Rešenje 351-317-2019 od 22.5.2019 (objavljeno: 27.5.2019)

Potvrda radova 351-68-2019 od 23.5.2019 (objavljeno: 27.5.2019)

Potvrda radova 351-43-2019 od 22.5.2019 (objavljeno: 27.5.2019)

Rešenje 351-320-2019 od 22.5.2019 (objavljeno: 22.5.2019)

Zaključak 351-321-2019 od 22.5.2019 (objavljeno: 22.5.2019)

Zaključak 351-319-2019 od 22.5.2019 (objavljeno: 22.5.2019)

Rešenje 351-310-2019 od 20.5.2019 (objavljeno: 22.5.2019)

Rešenje 351-306-2019 od 21.5.2019 (objavljeno: 22.5.2019)

Rešenje 351-311-2019 od 17.5.2019 (objavljeno: 20.5.2019)

Zaključak 351-296-2019 od 14.5.2019 (objavljeno: 20.5.2019)

Rešenje 351-292-2019 od 10.5.2019 (objavljeno: 13.5.2019)

Potvrda pravosnažnosti 351-70-2019 od 10.5.2019 (objavljeno: 13.5.2019)

Zaključak 351-287-2019 od 9.5.2019 (objavljeno: 10.5.2019)

Zaključak 351-281-2019 od 9.5.2019 (objavljeno: 10.5.2019)

Rešenje 351-270-2019 od 10.5.2019 (objavljeno: 10.5.2019)

Rešenje 351-288-2019 od 9.5.2019 (objavljeno: 9.5.2019)

Zaključak 351-287-2019 od 9.5.2019 (objavljeno: 9.5.2019)

Zaključak 351-264-2019 od 8.5.2019 (objavljeno: 9.5.2019)

Zaključak 351-268-2019 od 3.5.2019 (objavljeno: 8.5.2019)

Potvrda radova 351-199-2019 od 30.4.2019 (objavljeno: 8.5.2019)

Potvrda radova 351-793-2018 od 25.4.2019 (objavljeno: 8.5.2019)

Rešenje 351-259-2019 od 6.5.2019 (objavljeno: 8.5.2019)

Zaključak 351-257-2019 od 6.5.2019 (objavljeno: 8.5.2019)

Potvrda radova 351-120-2019 od 7.5.2019 (objavljeno: 8.5.2019)

Potvrda pravosnažnosti 351-218-2019 od 24.4.2019 (objavljeno: 24.4.2019)

Potvrda radova 351-218-2019 od 24.4.2019 (objavljeno: 24.4.2019)

Rešenje 351-235-2019 od 24.4.2019 (objavljeno: 24.4.2019)

Rešenje 351-256-2019 od 23.4.2019 (objavljeno: 23.4.2019)

Zaključak 351-253-2019 od 23.4.2019 (objavljeno: 23.4.2019)

Zaključak 351-246-2019 od 22.4.2019 (objavljeno: 22.4.2019)

Rešenje 351-244-2019 od 22.4.2019 (objavljeno: 22.4.2019)

Rešenje 351-247-2019 od 19.4.2019 (objavljeno: 19.4.2019)

Rešenje 351-236-2019 od 18.4.2019 (objavljeno: 19.4.2019)

Zaključak 351-230-2019 od 16.4.2019 (objavljeno: 17.4.2019)

Zaključak 351-228-2019 od 16.4.2019 (objavljeno: 17.4.2019)

Zaključak 351-195-2019 od 16.4.2019 (objavljeno: 17.4.2019)

Rešenje 351-184-2019 od 15.4.2019 (objavljeno: 17.4.2019)

Rešenje 351-220-2019 od 15.4.2019 (objavljeno: 15.4.2019)

Rešenje 351-218-2019 od 12.4.2019 (objavljeno: 15.4.2019)

Zaključak 351-207-2019 od 10.4.2019 (objavljeno: 15.4.2019)

Zaključak 351-20-2019 od 9.4.2019 (objavljeno: 15.4.2019)

Zaključak 351-201-2019 od 10.4.2019 (objavljeno: 15.4.2019)

Rešenje 351-199-2019 od 5.4.2019 (objavljeno: 5.4.2019)

Zaključak 351-196-2019 od 1.4.2019 (objavljeno: 8.4.2019)

Zaključak 351-192-2019 od 5.4.2019 (objavljeno: 8.4.2019)

Potvrda radova 351-129-2019 od 4.4.2019 (objavljeno: 8.4.2019)

Rešenje 351-187-2019 od 3.4.2019 (objavljeno: 5.4.2019)

Zaključak 351-185-2019 od 3.4.2019 (objavljeno: 5.4.2019)

Rešenje 351-162-2019 od 4.4.2019 (objavljeno: 5.4.2019)

Zaključak 351-182-2019 od 1.4.2019 (objavljeno: 2.4.2019)

Zaključak 351-178-2019 od 1.4.2019 (objavljeno: 2.4.2019)

Zaključak 351-172-2019 od 28.3.2019 (objavljeno: 29.3.2019)

Rešenje 351-170-2019 od 28.3.2019 (objavljeno: 29.3.2019)

Rešenje 351-171-2019 od 28.3.2019 (objavljeno: 28.3.2019)

Rešenje 351-164-2019 od 27.3.2019 (objavljeno: 28.3.2019)

Zaključak 351-161-2019 od 26.3.2019 (objavljeno: 28.3.2019)

Zaključak 351-153-2019 od 25.3.2019 (objavljeno: 26.3.2019)

Rešenje 351-152-2019 od 22.3.2019 (objavljeno: 26.3.2019)

Potvrda radova 351-101-2018 od 22.3.2019 (objavljeno: 26.3.2019)

Zaključak 351-149-2019 od 21.3.2019 (objavljeno: 22.3.2019)

Zaključak 351-146-2019 od 21.3.2019 (objavljeno: 22.3.2019)

Zaključak 351-145-2019 od 20.3.2019 (objavljeno: 22.3.2019)

Zaključak 351-124-2019 od 11.3.2019 (objavljeno: 22.3.2019)

Rešenje 351-131-2019 od 19.3.2019 (objavljeno: 22.3.2019)

Zaključak 351-150-2019 od 18.3.2019 (objavljeno: 20.3.2019)

Zaključak 351-137-2019 od 18.3.2019 (objavljeno: 20.3.2019)

Rešenje 351-135-2019 od 18.3.2019 (objavljeno: 20.3.2019)

Rešenje 351-129-2019 od 13.3.2019 (objavljeno: 14.3.2019)

Rešenje 351-120-2019 od 12.3.2019 (objavljeno: 14.3.2019)

Zaključak 351-115-2019 od 7.3.2019 (objavljeno: 14.3.2019)

Potvrda radova 351-97-2019 od 13.3.2019 (objavljeno: 14.3.2019)

Rešenje 351-111-2019 od 5.3.2019 (objavljeno: 6.3.2019)

Rešenje 351-99-2019 od 4.3.2019 (objavljeno: 6.3.2019)

Rešenje 351-97-2019 od 1.3.2019 (objavljeno: 6.3.2019)

Zaključak 351-95-2019 od 28.2.2019 (objavljeno: 6.3.2019)

Zaključak 351-91-2019 od 1.3.2019 (objavljeno: 6.3.2019)

Zaključak 351-100-2019 od 26.2.2019 (objavljeno: 28.2.2019)

Zaključak 351-91-2019 od 27.2.2019 (objavljeno: 28.2.2019)

Zaključak 351-926-2018 od 26.2.2019 (objavljeno: 28.2.2019)

Potvrda radova 351-604-2018 od 20.2.2019 (objavljeno: 26.2.2019)

Rešenje 351-86-2019 od 25.2.2019 (objavljeno: 26.2.2019)

Rešenje 351-77-2019 od 19.2.2019 (objavljeno: 26.2.2019)

Rešenje 351-70-2019 od 14.2.2019 (objavljeno: 19.2.2019)

Potvrda radova 351-919-2018 od 13.2.2019 (objavljeno: 14.2.2019)

Rešenje 351-68-2019 od 11.2.2019 (objavljeno: 14.2.2019)

Zaključak 351-64-2019 od 7.2.2019 (objavljeno: 8.2.2019)

Zaključak 351-60-2019 od 7.2.2019 (objavljeno: 8.2.2019)

Zaključak 351-55-2019 od 5.2.2019 (objavljeno: 5.2.2019)

Rešenje 351-45-2019 od 1.2.2019 (objavljeno: 6.2.2019)

Zaključak 351-41-2019 od 29.1.2019 (objavljeno: 1.2.2019)

Rešenje 351-43-2019 od 30.1.2019 (objavljeno: 1.2.2019)

Rešenje 351-25-2019 od 30.1.2019 (objavljeno: 1.2.2019)

Rešenje 351-15-2019 od 30.1.2019 (objavljeno: 1.2.2019)

Zaključak 351-32-2019 od 22.1.2019 (objavljeno: 25.1.2019)

Rešenje 351-30-2019 od 25.1.2019 (objavljeno: 25.1.2019)

Rešenje 351-20-2019 od 18.1.2019 (objavljeno: 25.1.2019)

Zaključak 351-950-2018 od 15.1.2019 (objavljeno: 21.1.2019)

Rešenje 351-8-2019 od 14.1.2019 (objavljeno: 15.1.2019)

Rešenje 351-3-2019 od 14.1.2019 (objavljeno: 15.1.2019)

Rešenje 351-939-2018 od 11.1.2019 (objavljeno: 15.1.2019)

Zaključak 351-947-2018 od 14.1.2019 (objavljeno: 15.1.2019)

Zaključak 351-943-2018 od 10.1.2019 (objavljeno: 15.1.2019)

Rešenje 351-945-2018 od 9.1.2019 (objavljeno: 10.1.2019)

Zaključak 351-948-2018 od 10.1.2019 (objavljeno: 10.1.2019)

Zaključak 351-94562018 od 9.1.2019 (objavljeno: 10.1.2019)

Zaključak 351-929-2018 od 9.1.2019 (objavljeno: 10.1.2019)

Potvrda radova 351-916-2018 od 8.1.2019 (objavljeno: 10.1.2019)