A A A

My image My image My image

Građevinske dozvole objedinjena procedura

Zahtev je inicijalni akt kojim se pokreće objedinjena procedura koja obuhvata postupanja nadležnih organa po zahtevu građanki i građana, a odnosi se na izgradnju, dogradnju ili rekonstrukciju objekata.

Objedinjena procedura uključuje izdavanje građevinske dozvole, odnosno rešenja iz čl. 145. Zakona o planiranju i izgradnji, prijavu radova, pribavljanje saglasnosti na tehničku dokumentaciju, izdavanje upotrebne dozvole, pribavljanje uslova za projektovanje, odnosno priključenje objekata na infrastrukturnu mrežu, pribavljanje isprava i drugih dokumenata koje izdaju imaoci javnih ovlašćenja.

U skladu sa članom 8a Zakona o planiranju i izgradnji, čije se odredbe primenjuju od 1. januara 2016. godine, podnošenje zahteva, razmena dokumenata i podnesaka u objedinjenoj proceduri obavljaju se elektronskim putem.

Sva akta koja u vezi sa objedinjenom procedurom donose nadležni organi i imaoci javnih ovlašćenja, kao i podnesci i dokumenti koji se dostavljaju u objedinjenoj proceduri, uključujući i tehničku dokumentaciju, dostavljaju se u formi elektronskog dokumenta.

Zahteve za izdavanje odobrenja koja se izdaju u postupku objedinjene procedure u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji (građevinske dozvole, rešenja u skladu sa članom 145. Zakona o planiranju i izgradnji, upotrebne dozvole) možete podneti na zvaničnoj internet stranici Agencije za privredne registre Republike Srbije.

Ovde možete preuzeti:

Registar donetih odluka 2019

Potvrda radova 351-689-2019 od 6.11.2019 (objavljeno: 13.11.2019)

Zaključak 351-806-2019 od 8.11.2019 (objavljeno: 13.11.2019)

Zaključak 351-796-2019 od 7.11.2019 (objavljeno: 13.11.2019)

Zaključak 351-793-2019 od 7.11.2019 (objavljeno: 13.11.2019)

Rešenje 351-794-2019 od 8.11.2019 (objavljeno: 13.11.2019)

Rešenje 351-778-2019 od 8.11.2019 (objavljeno: 13.11.2019)

Rešenje 351-754-2019 od 6.11.2019 (objavljeno: 13.11.2019)

Zaključak 351-782-2019 od 29.10.2019 (objavljeno: 4.11.2019)

Rešenje 351-779-2019 od 4.11.2019 (objavljeno: 5.11.2019)

Zaključak 351-774-2019 od 31.10.2019 (objavljeno: 4.11.2019)

Rešenje 351-771-2019 od 1.11.2019 (objavljeno: 4.11.2019)

Rešenje 351-769-2019 od 1.11.2019 (objavljeno: 4.11.2019)

Rešenje 351-775-2019 od 29.10.2019 (objavljeno: 30.10.2019)

Rešenje 351-773-2019 od 29.10.2019 (objavljeno: 30.10.2019)

Rešenje 351-770-2019 od 25.10.2019 (objavljeno: 30.10.2019)

Rešenje 351-766-2019 od 29.10.2019 (objavljeno: 30.10.2019)

Potvrda radova 351-439-2019 od 28.10.2019 (objavljeno: 30.10.2019)

Rešenje 351-768-2019 od 24.10.2019 (objavljeno: 28.10.2019)

Rešenje 351-667-2019 od 24.10.2019 (objavljeno: 28.10.2019)

Potvrda radova 351-734-2019 od 21.10.2019 (objavljeno: 28.10.2019)

Potvrda radova 351-367-2019 od 22.10.2019 (objavljeno: 28.10.2019)

Potvrda radova 351-438-2019 od 24.10.2019 (objavljeno: 28.10.2019)

Potvrda radova 351-669-2019 od 16.10.2019 (objavljeno: 21.10.2019)

Zaključak 351-733-2019 od 15.10.2019 (objavljeno: 21.10.2019)

Potvrda radova 351-576-2019 od 10.10.2019 (objavljeno: 15.10.2019)

Zaključak 351-730-2019 od 14.10.2019 (objavljeno: 15.10.2019)

Rešenje 351-734-2019 od 10.10.2019 (objavljeno: 14.10.2019)

Rešenje 351-722-2019 od 09.10.2019 (objavljeno: 14.10.2019)

Potvrda radova 351-412-2019 od 10.10.2019 (objavljeno: 11.10.2019)

Rešenje 351-718-2019 od 10.10.2019 (objavljeno: 11.10.2019)

Rešenje 351-713-2019 od 8.10.2019 (objavljeno: 11.10.2019)

Zaključak 351-707-2019 od 7.10.2019 (objavljeno: 8.10.2019)

Zaključak 351-703-2019 od 4.10.2019 (objavljeno: 8.10.2019)

Rešenje 351-699-2019 od 2.10.2019 (objavljeno: 3.10.2019)

Rešenje 351-689-2019 od 1.10.2019 (objavljeno: 3.10.2019)

Rešenje 351-683-2019 od 1.10.2019 (objavljeno: 3.10.2019)

Potvrda radova 351-640-2019 od 27.9.2019 (objavljeno: 1.10.2019)

Zaključak 351-693-2019 od 30.9.2019 (objavljeno: 1.10.2019)

Zaključak 351-687-2019 od 30.9.2019 (objavljeno: 1.10.2019)

Zaključak 351-684-2019 od 26.9.2019 (objavljeno: 27.9.2019)

Zaključak 351-680-2019 od 26.9.2019 (objavljeno: 27.9.2019)

Zaključak 351-672-2019 od 24.9.2019 (objavljeno: 26.9.2019)

Rešenje 351-670-2019 od 23.9.2019 (objavljeno: 25.9.2019)

Rešenje 351-669-2019 od 23.9.2019 (objavljeno: 25.9.2019)

Zaključak 351-666-2019 od 20.9.2019 (objavljeno: 25.9.2019)

Zaključak 351-655-2019 od 17.9.2019 (objavljeno: 19.9.2019)

Rešenje 351-651-2019 od 13.9.2019 (objavljeno: 17.9.2019)

Rešenje 351-648-2019 od 13.9.2019 (objavljeno: 17.9.2019)

Rešenje 351-642-2019 od 12.9.2019 (objavljeno: 17.9.2019)

Potvrda radova 351-530-2019 od 16.9.2019 (objavljeno: 17.9.2019)

Potvrda radova 351-596-2019 od 11.9.2019 (objavljeno: 13.9.2019)

Zaključak 351-650-2019 od 11.9.2019 (objavljeno: 13.9.2019)

Zaključak 351-644-2019 od 10.9.2019 (objavljeno: 13.9.2019)

Rešenje 351-640-2019 od 12.9.2019 (objavljeno: 13.9.2019)

Rešenje 351-637-2019 od 12.9.2019 (objavljeno: 13.9.2019)

Rešenje 351-633-2019 od 12.9.2019 (objavljeno: 13.9.2019)

Rešenje 351-631-2019 od 9.9.2019 (objavljeno: 13.9.2019)

Zaključak 351-630-2019 od 4.9.2019 (objavljeno: 5.9.2019)

Zaključak 351-626-2019 od 4.9.2019 (objavljeno: 5.9.2019)

Zaključak 351-620-2019 od 4.9.2019 (objavljeno: 5.9.2019)

Rešenje 351-614-2019 od 2.9.2019 (objavljeno: 5.9.2019)

Zaključak 351-610-2019 od 27.8.2019 (objavljeno: 2.9.2019)

Rešenje 351-603-2019 od 27.8.2019 (objavljeno: 2.9.2019)

Potvrda radova 351-548-2019 od 30.8.2019 (objavljeno: 2.9.2019)

Potvrda radova 351-546-2019 od 23.8.2019 (objavljeno: 2.9.2019)

Potvrda radova 351-498-2019 od 28.8.2019 (objavljeno: 2.9.2019)

Zaključak 351-597-2019 od 22.8.2019 (objavljeno: 26.8.2019)

Rešenje 351-596-2019 od 21.8.2019 (objavljeno: 26.8.2019)

Zaključak 351-585-2019 od 19.8.2019 (objavljeno: 26.8.2019)

Zaključak 351-582-2019 od 16.8.2019 (objavljeno: 26.8.2019)

Rešenje 351-581-2019 od 15.8.2019 (objavljeno: 26.8.2019)

Potvrda radova 351-561-2019 od 19.8.2019 (objavljeno: 26.8.2019)

Zaključak 351-546-2019 od 19.8.2019 (objavljeno: 26.8.2019)

Rešenje 351-561-2019 od 9.8.2019 (objavljeno: 9.8.2019)

Zaključak 351-557-2019 od 8.8.2019 (objavljeno: 8.8.2019)

Zaključak 351-556-2019 od 8.8.2019 (objavljeno: 8.8.2019)

Rešenje 351-550-2019 od 7.8.2019 (objavljeno: 8.8.2019)

Rešenje 351-548-2019 od 5.8.2019 (objavljeno: 8.8.2019)

Zaključak 351-547-2019 od 5.8.2019 (objavljeno: 8.8.2019)

Rešenje 351-546-2019 od 5.8.2019 (objavljeno: 8.8.2019)

Zaključak 351-545-2019 od 2.8.2019 (objavljeno: 7.8.2019)

Potvrda radova 351-402-2019 od 6.8.2019 (objavljeno: 7.8.2019)

Zaključak 351-542-2019 od 1.8.2019 (objavljeno: 2.8.2019)

Zaključak 351-476-2019 od 2.8.2019 (objavljeno: 2.8.2019)

Rešenje 351-530-2019 od 2.8.2019 (objavljeno: 2.8.2019)

Zaključak 351-534-2019 od 31.7.2019 (objavljeno: 1.8.2019)

Rešenje 351-539-2019 od 31.7.2019 (objavljeno: 1.8.2019)

Rešenje 351-533-2019 od 31.7.2019 (objavljeno: 1.8.2019)

Zaključak 351-530-2019 od 26.7.2019 (objavljeno: 31.7.2019)

Zaključak 351-528-2019 od 29.7.2019 (objavljeno: 31.7.2019)

Zaključak 351-514-2019 od 26.7.2019 (objavljeno: 31.7.2019)

Potvrda pravosnažnosti 351-402-2019 od 30.7.2019 (objavljeno: 31.7.2019)

Potvrda radova 351-476-2019 od 29.7.2019 (objavljeno: 31.7.2019)

Potvrda radova 351-336-2019 od 11,7.2019 (objavljeno: 12.7.2019)

Zaključak 351-477-2019 od 10.7.2019 (objavljeno: 12.7.2019)

Zaključak 351-471-2019 od 10.7.2019 (objavljeno: 12.7.2019)

Potvrda radova 351-384-2019 od 5.7.2019 (objavljeno: 8.7.2019)

Zaključak 351-467-2019 od 5.7.2019 (objavljeno: 8.7.2019)

Zaključak 351-458-2019 od 5.7.2019 (objavljeno: 8.7.2019)

Potvrda pravosnažnosti 351-424-2019 od 4.7.2019 (objavljeno: 4.7.2019)

Rešenje 351-457-2019 od 4.7.2019 (objavljeno: 4.7.2019)

Potvrda pravosnažnosti 351-306-2019 od 2.7.2019 (objavljeno: 3.7.2019)

Rešenje 351-443-2019 od 2.7.2019 (objavljeno: 3.7.2019)

Rešenje 351-99-2019 od 2.7.2019 (objavljeno: 3.7.2019)

Rešenje 351-442-2019 od 1.7.2019 (objavljeno: 2.7.2019)

Rešenje 351-436-2019 od 1.7.2019 (objavljeno: 2.7.2019)

Zaključak 351-435-2019 od 28.6.2019 (objavljeno: 1.7.2019)

Zaključak 351-432-2019 od 28.6.2019 (objavljeno: 1.7.2019)

Rešenje 351-368-2019 od 11.6.2019 (objavljeno: 11.6.2019)

Rešenje 351-354-2019 od 10.6.2019 (objavljeno: 11.6.2019)

Zaključak 351-372-2019 od 7.6.2019 (objavljeno: 7.6.2019)

Zaključak 351-366-2019 od 6.6.2019 (objavljeno: 7.6.2019)

Zaključak 351-365-2019 od 5.6.2019 (objavljeno: 7.6.2019)

Potvrda radova 351-259-2019 od 6.6.2019 (objavljeno: 7.6.2019)

Potvrda radova 351-86-2019 od 5.6.2019 (objavljeno: 7.6.2019)

Rešenje 351-302-2019 od 5.6.2019 (objavljeno: 6.6.2019)

Rešenje 351-363-2019 od 3.6.2019 (objavljeno: 6.6.2019)

Zaključak 351-362-2019 od 4.6.2019 (objavljeno: 6.6.2019)

Zaključak 351-15-2019 od 4.6.2019 (objavljeno: 6.6.2019)

Potvrda radova 351-917-2019 od 4.6.2019 (objavljeno: 6.6.2019)

Potvrda radova 351-830-2019 od 4.6.2019 (objavljeno: 6.6.2019)

Potvrda radova 351-270-2019 od 4.6.2019 (objavljeno: 6.6.2019)

Potvrda radova 351-131-2019 od 4.6.2019 (objavljeno: 6.6.2019)

Zaključak 351-358-2019 od 3.6.2019 (objavljeno: 4.6.2019)

Rešenje 351-353-2019 od 31.5.2019 (objavljeno: 4.6.2019)

Rešenje 351-346-2019 od 29.5.2019 (objavljeno: 30.5.2019)

Zaključak 351-338-2019 od 29.5.2019 (objavljeno: 30.5.2019)

Rešenje 351-336-2019 od 29.5.2019 (objavljeno: 30.5.2019)

Zaključak 351-335-2019 od 27.5.2019 (objavljeno: 30.5.2019)

Potvrda pravosnažnosti 351-288-2019 od 28.5.2019 (objavljeno: 30.5.2019)

Zaključak 351-337-2019 od 24.5.2019 (objavljeno: 27.5.2019)

Zaključak 351-328-2019 od 23.5.2019 (objavljeno: 27.5.2019)

Rešenje 351-317-2019 od 22.5.2019 (objavljeno: 27.5.2019)

Potvrda radova 351-68-2019 od 23.5.2019 (objavljeno: 27.5.2019)

Potvrda radova 351-43-2019 od 22.5.2019 (objavljeno: 27.5.2019)

Rešenje 351-320-2019 od 22.5.2019 (objavljeno: 22.5.2019)

Zaključak 351-321-2019 od 22.5.2019 (objavljeno: 22.5.2019)

Zaključak 351-319-2019 od 22.5.2019 (objavljeno: 22.5.2019)

Rešenje 351-310-2019 od 20.5.2019 (objavljeno: 22.5.2019)

Rešenje 351-306-2019 od 21.5.2019 (objavljeno: 22.5.2019)

Rešenje 351-311-2019 od 17.5.2019 (objavljeno: 20.5.2019)

Zaključak 351-296-2019 od 14.5.2019 (objavljeno: 20.5.2019)

Rešenje 351-292-2019 od 10.5.2019 (objavljeno: 13.5.2019)

Potvrda pravosnažnosti 351-70-2019 od 10.5.2019 (objavljeno: 13.5.2019)

Zaključak 351-287-2019 od 9.5.2019 (objavljeno: 10.5.2019)

Zaključak 351-281-2019 od 9.5.2019 (objavljeno: 10.5.2019)

Rešenje 351-270-2019 od 10.5.2019 (objavljeno: 10.5.2019)

Rešenje 351-288-2019 od 9.5.2019 (objavljeno: 9.5.2019)

Zaključak 351-287-2019 od 9.5.2019 (objavljeno: 9.5.2019)

Zaključak 351-264-2019 od 8.5.2019 (objavljeno: 9.5.2019)

Zaključak 351-268-2019 od 3.5.2019 (objavljeno: 8.5.2019)

Potvrda radova 351-199-2019 od 30.4.2019 (objavljeno: 8.5.2019)

Potvrda radova 351-793-2018 od 25.4.2019 (objavljeno: 8.5.2019)

Rešenje 351-259-2019 od 6.5.2019 (objavljeno: 8.5.2019)

Zaključak 351-257-2019 od 6.5.2019 (objavljeno: 8.5.2019)

Potvrda radova 351-120-2019 od 7.5.2019 (objavljeno: 8.5.2019)

Potvrda pravosnažnosti 351-218-2019 od 24.4.2019 (objavljeno: 24.4.2019)

Potvrda radova 351-218-2019 od 24.4.2019 (objavljeno: 24.4.2019)

Rešenje 351-235-2019 od 24.4.2019 (objavljeno: 24.4.2019)

Rešenje 351-256-2019 od 23.4.2019 (objavljeno: 23.4.2019)

Zaključak 351-253-2019 od 23.4.2019 (objavljeno: 23.4.2019)

Zaključak 351-246-2019 od 22.4.2019 (objavljeno: 22.4.2019)

Rešenje 351-244-2019 od 22.4.2019 (objavljeno: 22.4.2019)

Rešenje 351-247-2019 od 19.4.2019 (objavljeno: 19.4.2019)

Rešenje 351-236-2019 od 18.4.2019 (objavljeno: 19.4.2019)

Zaključak 351-230-2019 od 16.4.2019 (objavljeno: 17.4.2019)

Zaključak 351-228-2019 od 16.4.2019 (objavljeno: 17.4.2019)

Zaključak 351-195-2019 od 16.4.2019 (objavljeno: 17.4.2019)

Rešenje 351-184-2019 od 15.4.2019 (objavljeno: 17.4.2019)

Rešenje 351-220-2019 od 15.4.2019 (objavljeno: 15.4.2019)

Rešenje 351-218-2019 od 12.4.2019 (objavljeno: 15.4.2019)

Zaključak 351-207-2019 od 10.4.2019 (objavljeno: 15.4.2019)

Zaključak 351-20-2019 od 9.4.2019 (objavljeno: 15.4.2019)

Zaključak 351-201-2019 od 10.4.2019 (objavljeno: 15.4.2019)

Rešenje 351-199-2019 od 5.4.2019 (objavljeno: 5.4.2019)

Zaključak 351-196-2019 od 1.4.2019 (objavljeno: 8.4.2019)

Zaključak 351-192-2019 od 5.4.2019 (objavljeno: 8.4.2019)

Potvrda radova 351-129-2019 od 4.4.2019 (objavljeno: 8.4.2019)

Rešenje 351-187-2019 od 3.4.2019 (objavljeno: 5.4.2019)

Zaključak 351-185-2019 od 3.4.2019 (objavljeno: 5.4.2019)

Rešenje 351-162-2019 od 4.4.2019 (objavljeno: 5.4.2019)

Zaključak 351-182-2019 od 1.4.2019 (objavljeno: 2.4.2019)

Zaključak 351-178-2019 od 1.4.2019 (objavljeno: 2.4.2019)

Zaključak 351-172-2019 od 28.3.2019 (objavljeno: 29.3.2019)

Rešenje 351-170-2019 od 28.3.2019 (objavljeno: 29.3.2019)

Rešenje 351-171-2019 od 28.3.2019 (objavljeno: 28.3.2019)

Rešenje 351-164-2019 od 27.3.2019 (objavljeno: 28.3.2019)

Zaključak 351-161-2019 od 26.3.2019 (objavljeno: 28.3.2019)

Zaključak 351-153-2019 od 25.3.2019 (objavljeno: 26.3.2019)

Rešenje 351-152-2019 od 22.3.2019 (objavljeno: 26.3.2019)

Potvrda radova 351-101-2018 od 22.3.2019 (objavljeno: 26.3.2019)

Zaključak 351-149-2019 od 21.3.2019 (objavljeno: 22.3.2019)

Zaključak 351-146-2019 od 21.3.2019 (objavljeno: 22.3.2019)

Zaključak 351-145-2019 od 20.3.2019 (objavljeno: 22.3.2019)

Zaključak 351-124-2019 od 11.3.2019 (objavljeno: 22.3.2019)

Rešenje 351-131-2019 od 19.3.2019 (objavljeno: 22.3.2019)

Zaključak 351-150-2019 od 18.3.2019 (objavljeno: 20.3.2019)

Zaključak 351-137-2019 od 18.3.2019 (objavljeno: 20.3.2019)

Rešenje 351-135-2019 od 18.3.2019 (objavljeno: 20.3.2019)

Rešenje 351-129-2019 od 13.3.2019 (objavljeno: 14.3.2019)

Rešenje 351-120-2019 od 12.3.2019 (objavljeno: 14.3.2019)

Zaključak 351-115-2019 od 7.3.2019 (objavljeno: 14.3.2019)

Potvrda radova 351-97-2019 od 13.3.2019 (objavljeno: 14.3.2019)

Rešenje 351-111-2019 od 5.3.2019 (objavljeno: 6.3.2019)

Rešenje 351-99-2019 od 4.3.2019 (objavljeno: 6.3.2019)

Rešenje 351-97-2019 od 1.3.2019 (objavljeno: 6.3.2019)

Zaključak 351-95-2019 od 28.2.2019 (objavljeno: 6.3.2019)

Zaključak 351-91-2019 od 1.3.2019 (objavljeno: 6.3.2019)

Zaključak 351-100-2019 od 26.2.2019 (objavljeno: 28.2.2019)

Zaključak 351-91-2019 od 27.2.2019 (objavljeno: 28.2.2019)

Zaključak 351-926-2018 od 26.2.2019 (objavljeno: 28.2.2019)

Potvrda radova 351-604-2018 od 20.2.2019 (objavljeno: 26.2.2019)

Rešenje 351-86-2019 od 25.2.2019 (objavljeno: 26.2.2019)

Rešenje 351-77-2019 od 19.2.2019 (objavljeno: 26.2.2019)

Rešenje 351-70-2019 od 14.2.2019 (objavljeno: 19.2.2019)

Potvrda radova 351-919-2018 od 13.2.2019 (objavljeno: 14.2.2019)

Rešenje 351-68-2019 od 11.2.2019 (objavljeno: 14.2.2019)

Zaključak 351-64-2019 od 7.2.2019 (objavljeno: 8.2.2019)

Zaključak 351-60-2019 od 7.2.2019 (objavljeno: 8.2.2019)

Zaključak 351-55-2019 od 5.2.2019 (objavljeno: 5.2.2019)

Rešenje 351-45-2019 od 1.2.2019 (objavljeno: 6.2.2019)

Zaključak 351-41-2019 od 29.1.2019 (objavljeno: 1.2.2019)

Rešenje 351-43-2019 od 30.1.2019 (objavljeno: 1.2.2019)

Rešenje 351-25-2019 od 30.1.2019 (objavljeno: 1.2.2019)

Rešenje 351-15-2019 od 30.1.2019 (objavljeno: 1.2.2019)

Zaključak 351-32-2019 od 22.1.2019 (objavljeno: 25.1.2019)

Rešenje 351-30-2019 od 25.1.2019 (objavljeno: 25.1.2019)

Rešenje 351-20-2019 od 18.1.2019 (objavljeno: 25.1.2019)

Zaključak 351-950-2018 od 15.1.2019 (objavljeno: 21.1.2019)

Rešenje 351-8-2019 od 14.1.2019 (objavljeno: 15.1.2019)

Rešenje 351-3-2019 od 14.1.2019 (objavljeno: 15.1.2019)

Rešenje 351-939-2018 od 11.1.2019 (objavljeno: 15.1.2019)

Zaključak 351-947-2018 od 14.1.2019 (objavljeno: 15.1.2019)

Zaključak 351-943-2018 od 10.1.2019 (objavljeno: 15.1.2019)

Rešenje 351-945-2018 od 9.1.2019 (objavljeno: 10.1.2019)

Zaključak 351-948-2018 od 10.1.2019 (objavljeno: 10.1.2019)

Zaključak 351-94562018 od 9.1.2019 (objavljeno: 10.1.2019)

Zaključak 351-929-2018 od 9.1.2019 (objavljeno: 10.1.2019)

Potvrda radova 351-916-2018 od 8.1.2019 (objavljeno: 10.1.2019)