A A A

My image My image My image

Građevinske dozvole objedinjena procedura

Zahtev je inicijalni akt kojim se pokreće objedinjena procedura koja obuhvata postupanja nadležnih organa po zahtevu građanki i građana, a odnosi se na izgradnju, dogradnju ili rekonstrukciju objekata.

Objedinjena procedura uključuje izdavanje građevinske dozvole, odnosno rešenja iz čl. 145. Zakona o planiranju i izgradnji, prijavu radova, pribavljanje saglasnosti na tehničku dokumentaciju, izdavanje upotrebne dozvole, pribavljanje uslova za projektovanje, odnosno priključenje objekata na infrastrukturnu mrežu, pribavljanje isprava i drugih dokumenata koje izdaju imaoci javnih ovlašćenja.

U skladu sa članom 8a Zakona o planiranju i izgradnji, čije se odredbe primenjuju od 1. januara 2016. godine, podnošenje zahteva, razmena dokumenata i podnesaka u objedinjenoj proceduri obavljaju se elektronskim putem.

Sva akta koja u vezi sa objedinjenom procedurom donose nadležni organi i imaoci javnih ovlašćenja, kao i podnesci i dokumenti koji se dostavljaju u objedinjenoj proceduri, uključujući i tehničku dokumentaciju, dostavljaju se u formi elektronskog dokumenta.

Zahteve za izdavanje odobrenja koja se izdaju u postupku objedinjene procedure u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji (građevinske dozvole, rešenja u skladu sa članom 145. Zakona o planiranju i izgradnji, upotrebne dozvole) možete podneti na zvaničnoj internet stranici Agencije za privredne registre Republike Srbije.

Ovde možete preuzeti:

Registar donetih odluka 2019

Rešenje 351-311-2019 od 17.5.2019 (objavljeno: 20.5.2019)

Zaključak 351-296-2019 od 14.5.2019 (objavljeno: 20.5.2019)

Rešenje 351-292-2019 od 10.5.2019 (objavljeno: 13.5.2019)

Potvrda pravosnažnosti 351-70-2019 od 10.5.2019 (objavljeno: 13.5.2019)

Zaključak 351-287-2019 od 9.5.2019 (objavljeno: 10.5.2019)

Zaključak 351-281-2019 od 9.5.2019 (objavljeno: 10.5.2019)

Rešenje 351-270-2019 od 10.5.2019 (objavljeno: 10.5.2019)

Rešenje 351-288-2019 od 9.5.2019 (objavljeno: 9.5.2019)

Zaključak 351-287-2019 od 9.5.2019 (objavljeno: 9.5.2019)

Zaključak 351-264-2019 od 8.5.2019 (objavljeno: 9.5.2019)

Zaključak 351-268-2019 od 3.5.2019 (objavljeno: 8.5.2019)

Potvrda radova 351-199-2019 od 30.4.2019 (objavljeno: 8.5.2019)

Potvrda radova 351-793-2018 od 25.4.2019 (objavljeno: 8.5.2019)

Rešenje 351-259-2019 od 6.5.2019 (objavljeno: 8.5.2019)

Zaključak 351-257-2019 od 6.5.2019 (objavljeno: 8.5.2019)

Potvrda radova 351-120-2019 od 7.5.2019 (objavljeno: 8.5.2019)

Potvrda pravosnažnosti 351-218-2019 od 24.4.2019 (objavljeno: 24.4.2019)

Potvrda radova 351-218-2019 od 24.4.2019 (objavljeno: 24.4.2019)

Rešenje 351-235-2019 od 24.4.2019 (objavljeno: 24.4.2019)

Rešenje 351-256-2019 od 23.4.2019 (objavljeno: 23.4.2019)

Zaključak 351-253-2019 od 23.4.2019 (objavljeno: 23.4.2019)

Zaključak 351-246-2019 od 22.4.2019 (objavljeno: 22.4.2019)

Rešenje 351-244-2019 od 22.4.2019 (objavljeno: 22.4.2019)

Rešenje 351-247-2019 od 19.4.2019 (objavljeno: 19.4.2019)

Rešenje 351-236-2019 od 18.4.2019 (objavljeno: 19.4.2019)

Zaključak 351-230-2019 od 16.4.2019 (objavljeno: 17.4.2019)

Zaključak 351-228-2019 od 16.4.2019 (objavljeno: 17.4.2019)

Zaključak 351-195-2019 od 16.4.2019 (objavljeno: 17.4.2019)

Rešenje 351-184-2019 od 15.4.2019 (objavljeno: 17.4.2019)

Rešenje 351-220-2019 od 15.4.2019 (objavljeno: 15.4.2019)

Rešenje 351-218-2019 od 12.4.2019 (objavljeno: 15.4.2019)

Zaključak 351-207-2019 od 10.4.2019 (objavljeno: 15.4.2019)

Zaključak 351-20-2019 od 9.4.2019 (objavljeno: 15.4.2019)

Zaključak 351-201-2019 od 10.4.2019 (objavljeno: 15.4.2019)

Rešenje 351-199-2019 od 5.4.2019 (objavljeno: 5.4.2019)

Zaključak 351-196-2019 od 1.4.2019 (objavljeno: 8.4.2019)

Zaključak 351-192-2019 od 5.4.2019 (objavljeno: 8.4.2019)

Potvrda radova 351-129-2019 od 4.4.2019 (objavljeno: 8.4.2019)

Rešenje 351-187-2019 od 3.4.2019 (objavljeno: 5.4.2019)

Zaključak 351-185-2019 od 3.4.2019 (objavljeno: 5.4.2019)

Rešenje 351-162-2019 od 4.4.2019 (objavljeno: 5.4.2019)

Zaključak 351-182-2019 od 1.4.2019 (objavljeno: 2.4.2019)

Zaključak 351-178-2019 od 1.4.2019 (objavljeno: 2.4.2019)

Zaključak 351-172-2019 od 28.3.2019 (objavljeno: 29.3.2019)

Rešenje 351-170-2019 od 28.3.2019 (objavljeno: 29.3.2019)

Rešenje 351-171-2019 od 28.3.2019 (objavljeno: 28.3.2019)

Rešenje 351-164-2019 od 27.3.2019 (objavljeno: 28.3.2019)

Zaključak 351-161-2019 od 26.3.2019 (objavljeno: 28.3.2019)

Zaključak 351-153-2019 od 25.3.2019 (objavljeno: 26.3.2019)

Rešenje 351-152-2019 od 22.3.2019 (objavljeno: 26.3.2019)

Potvrda radova 351-101-2018 od 22.3.2019 (objavljeno: 26.3.2019)

Zaključak 351-149-2019 od 21.3.2019 (objavljeno: 22.3.2019)

Zaključak 351-146-2019 od 21.3.2019 (objavljeno: 22.3.2019)

Zaključak 351-145-2019 od 20.3.2019 (objavljeno: 22.3.2019)

Zaključak 351-124-2019 od 11.3.2019 (objavljeno: 22.3.2019)

Rešenje 351-131-2019 od 19.3.2019 (objavljeno: 22.3.2019)

Zaključak 351-150-2019 od 18.3.2019 (objavljeno: 20.3.2019)

Zaključak 351-137-2019 od 18.3.2019 (objavljeno: 20.3.2019)

Rešenje 351-135-2019 od 18.3.2019 (objavljeno: 20.3.2019)

Rešenje 351-129-2019 od 13.3.2019 (objavljeno: 14.3.2019)

Rešenje 351-120-2019 od 12.3.2019 (objavljeno: 14.3.2019)

Zaključak 351-115-2019 od 7.3.2019 (objavljeno: 14.3.2019)

Potvrda radova 351-97-2019 od 13.3.2019 (objavljeno: 14.3.2019)

Rešenje 351-111-2019 od 5.3.2019 (objavljeno: 6.3.2019)

Rešenje 351-99-2019 od 4.3.2019 (objavljeno: 6.3.2019)

Rešenje 351-97-2019 od 1.3.2019 (objavljeno: 6.3.2019)

Zaključak 351-95-2019 od 28.2.2019 (objavljeno: 6.3.2019)

Zaključak 351-91-2019 od 1.3.2019 (objavljeno: 6.3.2019)

Zaključak 351-100-2019 od 26.2.2019 (objavljeno: 28.2.2019)

Zaključak 351-91-2019 od 27.2.2019 (objavljeno: 28.2.2019)

Zaključak 351-926-2018 od 26.2.2019 (objavljeno: 28.2.2019)

Potvrda radova 351-604-2018 od 20.2.2019 (objavljeno: 26.2.2019)

Rešenje 351-86-2019 od 25.2.2019 (objavljeno: 26.2.2019)

Rešenje 351-77-2019 od 19.2.2019 (objavljeno: 26.2.2019)

Rešenje 351-70-2019 od 14.2.2019 (objavljeno: 19.2.2019)

Potvrda radova 351-919-2018 od 13.2.2019 (objavljeno: 14.2.2019)

Rešenje 351-68-2019 od 11.2.2019 (objavljeno: 14.2.2019)

Zaključak 351-64-2019 od 7.2.2019 (objavljeno: 8.2.2019)

Zaključak 351-60-2019 od 7.2.2019 (objavljeno: 8.2.2019)

Zaključak 351-55-2019 od 5.2.2019 (objavljeno: 5.2.2019)

Rešenje 351-45-2019 od 1.2.2019 (objavljeno: 6.2.2019)

Zaključak 351-41-2019 od 29.1.2019 (objavljeno: 1.2.2019)

Rešenje 351-43-2019 od 30.1.2019 (objavljeno: 1.2.2019)

Rešenje 351-25-2019 od 30.1.2019 (objavljeno: 1.2.2019)

Rešenje 351-15-2019 od 30.1.2019 (objavljeno: 1.2.2019)

Zaključak 351-32-2019 od 22.1.2019 (objavljeno: 25.1.2019)

Rešenje 351-30-2019 od 25.1.2019 (objavljeno: 25.1.2019)

Rešenje 351-20-2019 od 18.1.2019 (objavljeno: 25.1.2019)

Zaključak 351-950-2018 od 15.1.2019 (objavljeno: 21.1.2019)

Rešenje 351-8-2019 od 14.1.2019 (objavljeno: 15.1.2019)

Rešenje 351-3-2019 od 14.1.2019 (objavljeno: 15.1.2019)

Rešenje 351-939-2018 od 11.1.2019 (objavljeno: 15.1.2019)

Zaključak 351-947-2018 od 14.1.2019 (objavljeno: 15.1.2019)

Zaključak 351-943-2018 od 10.1.2019 (objavljeno: 15.1.2019)

Rešenje 351-945-2018 od 9.1.2019 (objavljeno: 10.1.2019)

Zaključak 351-948-2018 od 10.1.2019 (objavljeno: 10.1.2019)

Zaključak 351-94562018 od 9.1.2019 (objavljeno: 10.1.2019)

Zaključak 351-929-2018 od 9.1.2019 (objavljeno: 10.1.2019)

Potvrda radova 351-916-2018 od 8.1.2019 (objavljeno: 10.1.2019)