A A A

Građevinske dozvole objedinjena procedura

Zahtev je inicijalni akt kojim se pokreće objedinjena procedura koja obuhvata postupanja nadležnih organa po zahtevu građanki i građana, a odnosi se na izgradnju, dogradnju ili rekonstrukciju objekata.

Objedinjena procedura uključuje izdavanje građevinske dozvole, odnosno rešenja iz čl. 145. Zakona o planiranju i izgradnji, prijavu radova, pribavljanje saglasnosti na tehničku dokumentaciju, izdavanje upotrebne dozvole, pribavljanje uslova za projektovanje, odnosno priključenje objekata na infrastrukturnu mrežu, pribavljanje isprava i drugih dokumenata koje izdaju imaoci javnih ovlašćenja.

U skladu sa članom 8a Zakona o planiranju i izgradnji, čije se odredbe primenjuju od 1. januara 2016. godine, podnošenje zahteva, razmena dokumenata i podnesaka u objedinjenoj proceduri obavljaju se elektronskim putem.

Sva akta koja u vezi sa objedinjenom procedurom donose nadležni organi i imaoci javnih ovlašćenja, kao i podnesci i dokumenti koji se dostavljaju u objedinjenoj proceduri, uključujući i tehničku dokumentaciju, dostavljaju se u formi elektronskog dokumenta.

Zahteve za izdavanje odobrenja koja se izdaju u postupku objedinjene procedure u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji (građevinske dozvole, rešenja u skladu sa članom 145. Zakona o planiranju i izgradnji, upotrebne dozvole) možete podneti na zvaničnoj internet stranici Agencije za privredne registre Republike Srbije.

Ovde možete preuzeti:

Registar donetih odluka 2021

Potvrda 351-722-2019 od 11.6.2021 (objavljeno: 14.6.2021)

Zaključak 351-392-2021 od 9.6.2021 (objavljeno: 14.6.2021)

Rešenje 351-380-2021 od 14.6.2021 (objavljeno: 14.6.2021)

Rešenje 351-379-2021 od 11.6.2021 (objavljeno: 14.6.2021)

Zaključak 351-378-2021 od 9.6.2021 (objavljeno: 10.6.2021)

Zaključak 351-373-2021 od 9.6.2021 (objavljeno: 10.6.2021)

Zaključak 351-334-2021 od 4.6.2021 (objavljeno: 9.6.2021)

Zaključak 351-360-2021 od 3.6.2021 (objavljeno: 4.6.2021)

Zaključak 351-358-2021 od 3.6.2021 (objavljeno: 4.6.2021)

Rešenje 351-354-2021 od 3.6.2021 (objavljeno: 4.6.2021)

Zaključak 351-356-2021 od 2.6.2021 (objavljeno: 3.6.2021)

Zaključak 351-355-2021 od 2.6.2021 (objavljeno: 3.6.2021)

Potvrda 351-316-2021 od 2.6.2021 (objavljeno: 3.6.2021)

Potvrda 351-306-2021 od 2.6.2021 (objavljeno: 3.6.2021)

Potvrda 351-216-2021 od 2.6.2021 (objavljeno: 3.6.2021)

Rešenje 351-347-2021 od 31.5.2021 (objavljeno:1.6.2021)

Zaključak 351-345-2021 od 31.5.2021 (objavljeno: 1.6.2021)

Rešenje 351-344-2021 od 31.5.2021 (objavljeno:1.6.2021)

Zaključak 351-252-2021 od 31.5.2021 (objavljeno: 1.6.2021)

Zaključak 351-247-2021 od 31.5.2021 (objavljeno: 1.6.2021)

Rešenje 351-245-2021 od 28.4.2021 (objavljeno:1.6.2021)

Zaključak 351-228-2021 od 31.5.2021 (objavljeno: 1.6.2021)

Zaključak 351-337-2021 od 27.5.2021 (objavljeno: 28.5.2021)

Rešenje 351-329-2021 od 26.5.2021 (objavljeno:28.5.2021)

Zaključak 351-326-2021 od 28.5.2021 (objavljeno: 28.5.2021)

Potvrda 351-311-2021 od 27.5.2021 (objavljeno: 28.5.2021)

Zaključak 351-234-2021 od 27.5.2021 (objavljeno: 28.5.2021)

Potvrda 351-216-2021 od 25.5.2021 (objavljeno: 26.5.2021)

Zaključak 351-333-2021 od 21.5.2021 (objavljeno: 25.5.2021)

Rešenje 351-323-2021 od 24.5.2021 (objavljeno:25.5.2021)

Rešenje 351-316-2021 od 21.5.2021 (objavljeno:25.5.2021)

Rešenje 351-315-2021 od 21.5.2021 (objavljeno:25.5.2021)

Rešenje 351-314-2021 od 21.5.2021 (objavljeno:25.5.2021)

Rešenje 351-313-2021 od 24.5.2021 (objavljeno:25.5.2021)

Rešenje 351-308-2021 od 19.5.2021 (objavljeno:25.5.2021)

Rešenje 351-310-2021 od 19.5.2021 (objavljeno:20.5.2021)

Rešenje 351-310-2021 od 19.5.2021 (objavljeno:20.5.2021)

Potvrda radova 351-279-2021 od 19.5.2021 (objavljeno: 20.5.2021)

Potvrda radova 351-261-2021 od 18.5.2021 (objavljeno: 20.5.2021)

Rešenje 351-306-2020 od 3.6.2020 (objavljeno:17.5.2021)

Potvrda radova 351-290-2021 od 17.5.2021 (objavljeno: 17.5.2021)

Rešenje 351-217-2020 od 18.3.2020 (objavljeno:17.5.2021)

Potvrda radova 351-165-2021 od 14.5.2021 (objavljeno: 17.5.2021)

Potvrda radova 351-135-2019 od 13.5.2021 (objavljeno: 17.5.2021)

Zaključak 351-284-2021 od 12.5.2021 (objavljeno: 13.5.2021)

Zaključak 351-291-2021 od 12.5.2021 (objavljeno: 13.5.2021)

Rešenje 351-283-2021 od 10.5.2021 (objavljeno:13.5.2021)

Potvrda radova 351-232-2021 od 12.5.2021 (objavljeno: 13.5.2021)

Potvrda radova 351-189-2021 od 12.5.2021 (objavljeno: 13.5.2021)

Potvrda radova 351-171-2021 od 12.5.2021 (objavljeno: 13.5.2021)

Rešenje 351-230-2021 od 19.4.2021 (objavljeno: 10.5.2021)

Rešenje 351-290-2021 od 6.5.2021 (objavljeno: 7.5.2021)

Rešenje 351-279-2021 od 7.5.2021 (objavljeno: 7.5.2021)

Rešenje 351-277-2021 od 7.5.2021 (objavljeno: 7.5.2021)

Rešenje 351-261-2021 od 5.5.2021 (objavljeno: 7.5.2021)

Zaključak 351-260-2021 od 6.5.2021 (objavljeno: 7.5.2021)

Rešenje 351-259-2021 od 5.5.2021 (objavljeno: 7.5.2021)

Potvrda radova 351-240-2021 od 5.5.2021 (objavljeno: 7.5.2021)

Potvrda radova 351-195-2021 od 6.5.2021 (objavljeno: 7.5.2021)

Potvrda radova 351-180-2021 od 6.5.2021 (objavljeno: 7.5.2021)

Potvrda radova 351-582-2020 od 29.4.2021 (objavljeno: 5.5.2021)

Zaključak 351-274-2021 od 29.4.2021 (objavljeno: 5.5.2021)

Zaključak 351-272-2021 od 29.4.2021 (objavljeno: 5.5.2021)

Zaključak 351-269-2021 od 29.4.2021 (objavljeno: 5.5.2021)

Zaključak 351-265-2021 od 29.4.2021 (objavljeno: 5.5.2021)

Zaključak 351-262-2021 od 29.4.2021 (objavljeno: 5.5.2021)

Rešenje 351-216-2021 od 28.4.2021 (objavljeno: 5.5.2021)

Rešenje 351-229-2021 od 29.4.2021 (objavljeno: 5.5.2021)

Rešenje 351-245-2021 od 28.4.2021 (objavljeno: 5.5.2021)

Zaključak 351-273-2021 od 27.4.2021 (objavljeno: 28.4.2021)

Zaključak 351-231-2021 od 27.4.2021 (objavljeno: 28.4.2021)

Zaključak 351-220-2021 od 27.4.2021 (objavljeno: 28.4.2021)

Rešenje 351-150-2021 od 27.4.2021 (objavljeno: 28.4.2021)

Rešenje 351-165-2021 od 22.4.2021 (objavljeno: 26.4.2021)

Rešenje 351-237-2021 od 22.4.2021 (objavljeno: 26.4.2021)

Potvrda 351-241-2021 od 26.4.2021 (objavljeno: 26.4.2021)

Rešenje 351-241-2021 od 20.4.2021 (objavljeno: 21.4.2021)

Rešenje 351-232-2021 od 20.4.2021 (objavljeno: 21.4.2021)

Zaključak 351-235-2021 od 19.4.2021 (objavljeno: 21.4.2021)

Potvrda radova 351-243-2021 od 15.4.2021 (objavljeno: 20.4.2021)

Rešenje 351-240-2021 od 19.4.2021 (objavljeno: 20.4.2021)

Rešenje 351-227-2021 od 16.4.2021 (objavljeno: 20.4.2021)

Rešenje 351-219-2021 od 19.4.2021 (objavljeno: 20.4.2021)

Potvrda radova 351-201-2020 od 19.4.2021 (objavljeno: 20.4.2021)

Rešenje 351-195-2021 od 16.4.2021 (objavljeno: 20.4.2021)

Rešenje 351-189-2021 od 19.4.2021 (objavljeno: 20.4.2021)

Rešenje 351-176-2021 od 16.4.2021 (objavljeno: 20.4.2021)

Zaključak 351-221-2021 od 13.4.2021 (objavljeno: 14.4.2021)

Rešenje 351-214-2021 od 13.4.2021 (objavljeno: 14.4.2021)

Rešenje 351-201-2021 od 12.4.2021 (objavljeno: 12.4.2021)

Zaključak 351-191-2021 od 9.4.2021 (objavljeno: 12.4.2021)

Zaključak 351-199-2021 od 6.4.2021 (objavljeno: 8.4.2021)

Zaključak 351-198-2021 od 5.4.2021 (objavljeno: 8.4.2021)

Potvrda radova 351-591-2020 od 8.4.2021 (objavljeno: 8.4.2021)

Zaključak 351-192-2021 od 5.4.2021 (objavljeno: 6.4.2021)

Zaključak 351-183-2021 od 5.4.2021 (objavljeno: 6.4.2021)

Zaključak 351-181-2021 od 5.4.2021 (objavljeno: 6.4.2021)

Zaključak 351-177-2021 od 5.4.2021 (objavljeno: 6.4.2021)

Zaključak 351-166-2021 od 1.4.2021 (objavljeno: 5.4.2021)

Zaključak 351-128-2021 od 22.3.2021 (objavljeno: 5.4.2021)

Rešenje 351-186-2021 od 2.4.2021 (objavljeno: 5.4.2021)

Rešenje 351-180-2021 od 1.4.2021 (objavljeno: 5.4.2021)

Rešenje 351-169-2021 od 30.3.2021 (objavljeno: 1.4.2021)

Zaključak 351-173-2021 od 29.3.2021 (objavljeno: 30.3.2021)

Zaključak 351-172-2021 od 26.3.2021 (objavljeno: 30.3.2021)

Zaključak 351-168-2021 od 29.3.2021 (objavljeno: 30.3.2021)

Rešenje 351-156-2021 od 22.3.2021 (objavljeno: 23.3.2021)

Rešenje 351-152-2021 od 22.3.2021 (objavljeno: 23.3.2021)

Zaključak 351-138-2021 od 22.3.2021 (objavljeno: 23.3.2021)

Potvrda radova 351-125-2021 od 18.3.2021 (objavljeno: 23.3.2021)

Rešenje 351-141-2021 od 16.3.2021 (objavljeno: 18.3.2021)

Potvrda radova 351-627-2020 od 17.3.2021 (objavljeno: 18.3.2021)

Zaključak 351-151-2021 od 16.3.2021 (objavljeno: 17.3.2021)

Zaključak 351-149-2021 od 16.3.2021 (objavljeno: 17.3.2021)

Zaključak 351-146-2021 od 16.3.2021 (objavljeno: 17.3.2021)

Zaključak 351-106-2021 od 16.3.2021 (objavljeno: 17.3.2021)

Zaključak 351-130-2021 od 11.3.2021 (objavljeno: 16.3.2021)

Potvrda radova 351-871-2019 od 11.3.2021 (objavljeno: 16.3.2021)

Rešenje 351-133-2021 od 12.3.2021 (objavljeno: 16.3.2021)

Rešenje 351-127-2021 od 9.3.2021 (objavljeno: 11.3.2021)

Rešenje 351-125-2021 od 8.3.2021 (objavljeno: 11.3.2021)

Potvrda radova 351-80-2021 od 9.3.2021 (objavljeno: 11.3.2021)

Potvrda radova 351-67-2021 od 11.3.2021 (objavljeno: 11.3.2021)

Potvrda radova 351-865-2020 od 9.3.2021 (objavljeno: 11.3.2021)

Potvrda radova 351-775-2020 od 4.3.2021 (objavljeno: 8.3.2021)

Zaključak 351-99-2021 od 25.2.2021 (objavljeno: 8.3.2021)

Zaključak 351-113-2021 od 3.3.2021 (objavljeno: 4.3.2021)

Zaključak 351-102-2021 od 2.3.2021 (objavljeno: 4.3.2021)

Zaključak 351-109-2021 od 1.3.2021 (objavljeno: 2.3.2021)

Zaključak 351-101-2021 od 1.3.2021 (objavljeno: 2.3.2021)

Rešenje 351-80-2021 od 23.2.2021 (objavljeno: 24.2.2021)

Zaključak 351-83-2021 od 22.2.2021 (objavljeno: 23.2.2021)

Zaključak 351-79-2021 od 22.2.2021 (objavljeno: 23.2.2021)

Zaključak 351-65-2021 od 22.2.2021 (objavljeno: 23.2.2021)

Potvrda radova 351-43-2021 od 22.2.2021 (objavljeno: 23.2.2021)

Rešenje 351-857-2020 od 19.2.2021 (objavljeno: 23.2.2021)

Zaključak 351-74-2021 od 12.2.2021 (objavljeno: 18.2.2021)

Rešenje 351-73-2021 od 17.2.2021 (objavljeno: 18.2.2021)

Rešenje 351-67-2021 od 12.2.2021 (objavljeno: 18.2.2021)

Zaključak 351-35-2021 od 10.2.2021 (objavljeno: 11.2.2021)

Zaključak 351-44-2021 od 5.2.2021 (objavljeno: 10.2.2021)

Potvrda radova 351-16-2021 od 9.2.2021 (objavljeno: 10.2.2021)

Rešenje 351-52-2021 od 9.2.2021 (objavljeno: 10.2.2021)

Rešenje 351-25-2021 od 8.2.2021 (objavljeno: 10.2.2021)

Rešenje 351-45-2021 od 5.2.2021 (objavljeno: 8.2.2021)

Rešenje 351-43-2021 od 3.2.2021 (objavljeno: 8.2.2021)

Rešenje 351-19-2021 od 26.1.2021 (objavljeno: 28.1.2021)

Rešenje 351-16-2021 od 22.1.2021 (objavljeno: 28.1.2021)

Potvrda radova 351-861-2020 od 27.1.2021 (objavljeno: 28.1.2021)

Potvrda radova 351-547-2020 od 27.1.2021 (objavljeno: 28.1.2021)

Potvrda radova 351-1001-2019 od 27.1.2021 (objavljeno: 28.1.2021)

Potvrda radova 351-567-2020 od 14.1.2021 (objavljeno: 22.1.2021)

Zaključak 351-12.2021 od 13.1.2021 (objavljeno: 22.1.2021)

Rešenje 351-4-2021 od 18.1.2021 (objavljeno: 22.1.2021)

Rešenje 351-865-2020 od 14.1.2021 (objavljeno: 22.1.2021)

Rešenje 351-6-2021 od 12.1.2021 (objavljeno: 14.1.2021)

Zaključak 351-14-2021 od 13.1.2021 (objavljeno: 14.1.2021)

Zaključak 351-5-2021 od 8.1.2021 (objavljeno: 12.1.2021)

Zaključak 351-1-2021 od 6.1.2021 (objavljeno: 12.1.2021)

Zaključak 351-854-2020 od 30.12.2020 (objavljeno: 12.1.2021)

Rešenje 351-872-2020 od 6.1.2021 (objavljeno: 12.1.2021)